Saariston kulttuurimaiseman arvo biosfäärialueen talvitapaamisen teemana

Maisema on enemmän kuin sen fyysiset ominaispiirteet – yhtä tärkeitä ovat kertomukset, muistot ja oman ympäristön tuntemus. Siksi suhdetta kulttuurimaisemaan on yhtä tärkeä suojella ja luoda uudelleen kuin itse maisemaa. Saariston arvokas kulttuurimaisema oli yksi pääsyistä siihen, että Unesco antoi Saaristomerelle aseman biosfäärialueena vuonna 1994.

Annegreth Dietze-Schirdewahn kertoo enemmän kulttuurimaisemasta matkailun voimavarana Saaristomeren talvitapaamisessa, joka tänä vuonna järjestetään digitaalisesti perjantaina 5. maaliskuuta klo 9.30 alkaen. Dietze-Schirdewahn on maisema-arkkitehtuurin professori Norjasta ja hän on Unescon maailmanperintölistalle ehdotettuja kulttuurimaisemia arvioivan kansainvälisen komitean jäsen. Talvitapaamisessa pääsemme tutustumaan lähemmin Austrått-maisemaan, joka kartanoineen, puistoineen ja vanhoine pyhiinvaellusreitteineen on kestävästi hyödyntänyt korkeita luonto- ja kulttuuriarvojaan matkailuelinkeinossa.

Talvitapaamisen muut puhujat keskittyvät muun muassa siihen, miten kulttuuriperintöä voidaan tuoda esille kertomusten kautta, millaisia myönteisiä vaikutuksia laidunlihalla on monimuotoisuuteen ja miten nykyään hoidamme kulttuurimaisemiamme. Joukko oppilaita Skärgårdshavets skolasta on tehnyt haastatteluja eri lammastiloilla ja tulee kertomaan tuloksistaan saariston perinnebiotooppeihin ja luonnonlaidunnukseen liittyen. Päivä päättyy yhteiseen keskusteluun siitä, miten kulttuurimaiseman ekologinen ja kulttuurihistoriallinen arvo voidaan välittää sekä paikallisille että vierailijoille.

Talvitapaaminen on Saaristomeren biosfäärialueen vuosittain toistuva tapahtuma, joka on avoinna kaikille kiinnostuneille. Lisätietoa ohjelmasta löytyy biosfäärialueen verkkosivuilta osoitteessa biosfar.fi ja tapahtuman Facebook-sivulta ”Saaristomeren talvitapaaminen 2021”.