Biosfärakademin

En viktig del av biosfärområdets verksamhet är att stöda utbildning inom miljö- och hållbarhetsfrågor i området. Vi tror, att ju mer man lär sig om hur skärgårdsnaturen och livet i havet fungerar, desto mer vill man värna om det. Därför kretsar en stor del av vår verksamhet kring olika miljörelaterade projekt, som i första hand vänder sig till barn och unga.