Levande skärgård

Skärgårdshavets biosfärområde förverkligar utvecklingsprojekt som främjar bosättning året om, sysselsättning, hållbar turism och innovationer kring hållbarhet i skärgårdsmiljö och för att främja en cirkulär ekonomi. Allt för att bibehålla en levande skärgård.

Mathantverk

Biosfärområdet har haft en central roll då konceptet Mathantverk har introducerats i Finland. Lokal, småskalig matproduktion och förädling har gynnats genom projekt och utbildning inom mathantverk. För tillfället finns det ett matrelaterade projekt, Kosthåll med konsumenten i fokus (KulTa), med anknytning till biosfärområdet.

Mellan åren 2016 och 2018 drevs ett stort mathantverksprojekt, Kustens mat, i samarbete mellan regionerna Österbotten, Åboland, Åland och Nyland. Projektets fokus var att lägga grunden till ett nätverk för mathantverkare i hela Finland. Projektet ordnade utbildning i mathantverk, samt arrangerade FM i mathantverk. Efter projektets slut är det föreningen Mathantverk i Finland r.f. som förvaltar tävlingen.

Bosättning

Under det senaste decenniet har ett speciellt fokus satts på verksamhet som strävar efter att minska avfolkningen i skärgården. För att skärgården ska hållas levande krävs aktivt entreprenörskap. Biosfärområdet spelade en viktig roll i grundandet av Åbolands Skärgårdsstiftelse år 2008. Aktiviteter som drivs av biosfärområdets kontor och av skärgårdsstiftelsen är tätt sammanknutna, vilket öppnat upp för nya möjligheter för att förverkliga Skärgårdshavets biosfärområdes målsättningar. Verksamheten på öarna Brännskär och Björkholm, har blivit en modell för hur en bebodd och livskraftig skärgård kan gynnas.

Turism

Biosfärområdet har inte utvecklats till ett turismmål i sig självt, vilket inte heller har varit en uttalad strävan. Men biosfärområdet har deltagit i utvecklandet av hållbar turism i området genom strategisk planering, certifiering av turismföretag i samarbete med PanParks, nya vandringsleder, material och broschyrer som presenterar byarna i ytterskärgården och biosfärområdet i stort.