Biosfärambassadör

En biosfärambassadör har kunskap, intresse och engagemang att sprida information om vårt gemensamma biosfärområde till andra. Alla biosfärambassadörer får själva definiera sin roll som ambassadör – vissa använder kunskapen och kontakterna i sitt yrkesliv, medan andra vill arbeta för en hållbar utveckling inom föreningslivet eller på ett rent privat plan. För biosfärområdets verksamhet är alla våra ambassadörer mycket värdefulla!

Våra biosfärambassadörer

Biosfärambassadörerna träffas regelbundet kring olika teman som fördjupar kunskapen om Östersjön, hållbart företagande, miljöfrågor och annat som är av vikt för att kunna jobba för en livskraftig skärgård. Ambassadörerna tar en aktiv roll i biosfärområdets ordinarie verksamhet, till exempel i våra återkommande evenemang Skärgårdshavets vinterträff och Forum för skärgårdsforskning. Alltid när det är möjligt bereds någon av ambassadörerna plats på våra nationella eller internationella nätverksträffar.   

Biosfärkontoret upprätthåller ett register över ambassadörerna, för att kunna involvera olika personer i rätta situationer och erbjuda fortbildning eller nätverksträffar vid behov.

Bli en biosfärambassadör

Välkommen med som ambassadör för Skärgårdshavets biosfärområde! På uppdrag av Unesco söker vi lokala lösningar på globala problem och du är en viktig resurs för de lokala lösningarna i Skärgårdshavet. Du blir en del av ett nätverk av biosfärambassadörer, som består av personer med olika bakgrund och intressen, som på sitt eget sätt bidrar till en hållbar utveckling av ett livskraftigt skärgårdssamhälle.

Genom att delta i en ambassadörsutbildning inspireras du till att hitta din roll i Skärgårdshavets biosfärområde. Du lär dig mer om biosfärområdet, det globala MAB-programmet och hållbarhetsfrågor, samtidigt som du får verktyg att dra nytta i din egen verksamhet.

Biosfärambassadörsutbildningen, som har ordnats i samarbete med Centret för livslångt lärande (ÅA), är öppen för alla. Du kan vara företagare, guide, föreningsaktiv. Eller något helt annat. En lokal företagare eller guide kan även ansluta sig till biosfärområdets partnersprogram.

Ambassadörsutbildningen arrangeras inte årligen.

Ta kontakt, så berättar vi mer!

Det här är våra biosfärambassadörer

Aija Mäkinen

aija.makinen@gmail.com

Hållbarhet, miljöfrågor och vikten av biologisk mångfald har varit naturliga delar att fundera på en stor del av mitt liv med miljö- och skogsutbildning i bakfickan. Jag erfar att vi mår bra av att göra goda praktiska saker som knyter oss an till plats och ställe och som får oss att känna oss som en del av vår miljö och vår gemenskap. Jag hoppas möjliggöra detta på olika sätt för att engagera flera. Kom med och gå i skogen, simma i havet, bli föreningsaktiv, följ med bin, skratta tillsammans med barn, vuxna och åldringar, odla potatis, fiska, tälj en slev, slå hö, prata med grannar, segla!

Ann-Helen Saarinen

annhelen.saarinen@gmail.com

Min strävan är att som skärgårdsbo arbeta för en hållbar skärgård, en hållbar livsstil i skärgården och ett renare hav. Att göra biosfärområdet och dess syfte känt i skärgården och bland besökare

Anna Franzén

anna@abolandsskargardsstiftelse.fi

Jag vill som biosfärambassadör föra fram Skärgårdshavets biosfärsområde både som ”vanlig Nagubo” och i mina olika yrkesroller. Jag arbetar som kommunikatör för Skärgårdscentrum Korpoström, ett arbete som inkluderar allt från kundbetjäning och guidningar till planering och marknadsföring. Som vikarierande verksamhetsledare för Åbolands skärgårdsstiftelse jobbar jag med frågor som är relevanta för Biosfärområdet och som skärgårdsguide har jag en ypperlig chans att dela med mig av min kunskap om vårt område. Jag har själv alltid vetat att jag ska bo här och jag tröttnar aldrig på att tala om för besökare att de också vill bo här, de har bara inte kommit på det ännu.

Anne Andersson

Aina ympäristöstään ja maailmasta kiinnostuneena matkailijana ja aiemmin matkailualalla pitkään työskennelleenä koulutus oli mielenkiintoinen ja avartava. Uusia näkökulmia on hieno huomata, tästä on hyvä jatkaa tutkimusmatkailua.

Annika Lahtinen

annika.lahtinen@karkulla.fi

I egenskap av vildmarksguide med skärgårdskunskap och havskajakpaddling som specialitet önskar jag under alla årstider förmedla Skärgårdshavets fantastiska natur med dess många ansikten och olika former av sinnesintryck till besökare.

Åsa Rosenberg

asa.rosenberg@kulturfonden.fi

Kultur, utbildning och tredje sektorn är en viktig del av mitt liv både privat och professionellt, och där jag kan påverka skall jag medvetet arbeta för ökad hållbarhet.

Birgit Karlsson

Birgit.Karlsson@parnet.fi

Mitt speciella intresse är hållbart ekologiskt jordbruk och permakultur som lämpar sig väl i biosfärområdet och för ett renare hav. Skärgårdskultur intresserar och speciellt allmogebåtar, klinkbyggda, som nyligen antogs att ingå i UNESCOs immateriella världsarv.

Birgitta Ojala

ojala.birgitta@gmail.com

Arvostan Suomen luontoa ja erityisesti Saaristomeren ainutlaatuisuus ja suojelu on sydämen asia. Luonnolla on todistetusti suuret terveysvaikutukset ja suomalaiset rentoutuvatkin parhaimmillaan lähellä luontoa. Olen ammatiltani terveystieteiden tohtori ja toimin kuntoutusammattilaisena. Luonnon merkitystä terveydelle on opittu ymmärtämään entistä syvällisemmin. Toivon, että saamme nauttia puhtaasta Saaristomeren luonnosta vielä pitkään.

Camilla Lindy

camillalindy@gmail.com

Käsittelen kestävän kehityksen ja kiertotalouden opetuksessani, sekä Saaristomeren ekosysteemiin vaikuttavia asioita ja alueen tilaa.

Charlotta Björklöf

c.bjorklof@gmail.com

Mitt engagemang och intresse för biosfärområdet finns i många plan. Genom att jag är född och uppvuxen i Nagu, utbildad fårfarmare, mathantverkare och jägare, samt naturvårdsintresserad och fiskeintresserad, så ser jag på helheten i biosfärområdet från många håll och ur flera synvinklar.

Charlotta Hagman

charlotta.hagman@livia.fi

Jag är lektor i Natur- och miljö vid yrkesinstitut Livia, Fiskeri- och miljöinstitutet. För fram Skärgårdshavets biosfärsområde i mitt jobb.

Charlotte von Haartman

charlotte@moisk.com

Jag guidar på biosfärområdet och försöker sprida kunskap om hållbar utveckling.

David Ekman

david.ekman@kitnet.fi

Jag är till min utbildning agrolog och ekonomie magister och jag har varit och är verksam inom jord- och skogsbruk. Mitt intresseområde är förbättrande förvaltning av samt värnande om lokal landsbygd och natur, historisk kännedom och skapande av det önskade naturliga landskapet för framtida generationer.

Eija Gyllenberg

eija.gyllenberg@gmail.com

Är fast bosatt året om på en ö i Nagu yttre skärgård. Efter att ha seglat under somrarna i skärgården i över 40 år och för 20 år sedan flyttat till Nagu, känner jag rätt bra till en stor del av biosfärsområdet och har många favoritplatser. De senaste åren har allmogesegling och ordnandet av allmogesegling för barn och ungdomar hört till mina valda uppgifter och hobbyn. Att bevara och vidareföra den gamla skärgårdskulturen känns viktigt.

Eija Lamsijärvi

eijalamsij@gmail.com

Olen toiminut ruoka-alan yrittäjänä yli 30 vuotta. Artesaaniruoka, jonka rantauttajana Suomeen Saaristomeren biosfäärialue on ollut aktiivisena osapuolena, on aina ollut lähellä sydäntäni, vakkei sillä aiemmin ollut omaa termiä. Saariston omien elintarvikkeiden tuotanto on minulle tärkeää. Perinteisissä muodoissaan se on osa kestävää kehitystä. Kaksikielisyys on suuri rikkaus, jonka arvoa voisi korostaa enemmän.

Erland Mattsson

erland.mattsson@gmail.com

Dela med mej av kunskap om området som utmärkt och enastående utflyktsmål med egen båt, med charterbåt, med förbindelsebåt och som specialitet jakten Eugenia som gör charterturer inom Skärgårdshavet. Kontakter nationellt och internationellt. Som specialkunskap har jag segling, farleder och besökshamnar. Språkkunskaper finska, svenska, engelska och tyska. Kan även följa med som guide vid behov. 

Gun Lindblom

gun.lindblom@abo.fi

Mitt mål är att antingen utvidga biosfärområdet så att det också omfattar havsområden runtom Åland eller att skapa ett nytt biosfärområde för Åland. Den kunskap jag fått på ambassadörsutbildningen visar på att ett biosfärområde är något positivt med tanke på hållbar utveckling i skärgårdsområden.

Ålands Landskapsregering har år 2016 antagit en Utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland.  Nätverket Bärkraft (www.bärkraft.ax) har ett liknande program som biosfärområdet i Skärgårdshavet. Deras devis är: “Alla kan blomstra i ett bärkraftigt samhälle på fredens öar”.

Heidi Barman-Geust

heidi.barman-geust@novia.fi

Jag är sociolog och särskilt intresserad av landsbygdssociologi. Ett mer hållbart livsmedelssystem, landsbygdsutveckling och förutsättningar för att att bo och leva på landsbygden och i skärgården är sådana frågor som jag brinner lite extra för.

Helena Hartman

helenapaula69@gmail.com

Både som lärare, bildkonstnär och seglare vill jag jobba för de globala målen när det gäller hållbar utveckling i biosfärområdet. I mån av möjlighet berättar jag om biosfärområdet och fakta kring det.

Helena Särkijärvi

helena.sarkijarvi@gmail.com

Lärare, rådgivare för förmedling av ekoprodukter och skärgårdsguide. Jag har arbetat med landskapsvård och med att utveckla naturturism. Nära hjärtat ligger traditionella landskapsbiotoper, ekologiskt producerad närmat och mikjöfrågor. Skärgården är min passion, som jag upplever genom segling på sommaren och långfärdsskridsko på vintern.

James Simpson

tarinapolku@gmail.com

Jag jobbar med naturbaserad turism och med naturen som en pedagogisk- och utvecklingensresurs. Jag vill hjälpa besökare tolka landskapet och utforskar historien som finns beskrivit där. Jag vill också jobba inkluderande för att skapa en dialog mellan olika grupper för att förstärka en ömsesidig förståelse.

Janne Göransson

jangoransson@gmail.com

Som verksam i det lokala samhället ser jag mig som bärare av kunskaper om skärgårdshavets utsatta situation och stödjande av hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Genom mitt intresse av ekologisk husrenovering söker jag hållbara exempel på materialval och metoder anpassade till skärgårdshavets tillgångar. Som Waldorfpedagog, seglare och musikant driven av nyfikenhet och lust ser jag alla möten som möjligheter till upplevelser och lärdomar där omsorgen för biosfärområdet kan komma till uttryck.

Johan Franzén

jofranze@gmail.com

Skärgården är för mig en kär miljö, och jag tror det är som Jacques Cousteau uttryckte saken: “Vi skyddar bara det vi älskar, vi älskar bara det vi förstår, och vi förstår bara det vi lärt oss”, därför vill jag aktivt verka för att ge folk möjlighet att lära sig om, förstå och älska skärgården. Jag fungerar som havskajakinstruktör och ­guide, film-­ och mediamakare samt författare. Som kajakguide för jag ut folk på dagspaddlingar och längre övernattningsturer, så att de kan uppleva naturen intensivt och på nära håll. Som film-­, mediamakare och författare kan jag få området att framträda där läsaren/tittaren befinner sig, både i nutid och i historisk tid, i såväl underhållande som informativa verk.

Johanna Yliportimo

info@visitbjorkholm.com

Olen koulutukseltani kuvataiteilija ja työkseni opetan talvisin erityistä tukea tarvitseville taidetta ja muille yksittäisille ryhmille taidekursseja. Keväästä syksyyn toimin mökkikyläyrittäjänä Björkholman saarella Paraisilla. Asun ympärivuotisesti Björkholman saarella. Lähettiläänä pääasiallisesti toimin yritystoimintamme yhteydessä. Meillä käy suomalaisia ja ulkomaalaisia perheitä mökkeilemässä. Yritystoiminnassamme pyrimme toimimaan kestävän matkailun mukaisesti. Tämä on viides vuosi yrittäjinä ja olemme koko ajan tehneet pieniä muutoksia tämän mökkeihin ja toimintatapoihimme tavoitteen saavuttamiseksi. Minusta on tärkeää, että voimme käytännön toimien lisäksi kertoa saariston luonnosta, elämästä ja elinkeinoista täällä vieraileville turisteille. Matkailuyrittäjänä olemme myös parhaassa asemassa kertomassa vinkkejä mitä saaristossa kannattaa tehdä, kun vieraat jatkavat meiltä matkaa kohti muita saaria.

Julia Ajanko

.ajanko@gmail.com

Asun Brännskärin saarella Nauvon eteläpuolella, jossa toimii pieni vierasvenesatama, ja jolla järjestämme konsertteja ja muita kulttuuritapahtumia kesäisin. Brännskärin toimintaa ohjaa ajatus kestävästä ja luonnonläheisestä matkailusta, ja saari toimii oivana alustana monenlaisten ihmisten tapaamiseen ja monille keskusteluille keskellä Saaristomeren biosfäärialuetta. Brännskärin voi nähdä pienimutoisena esimerkkinä siitä, miten luontoympäristön vaaliminen on edellytys ihmisten hyvinvoinnille. Järjestän Saaristomerellä myös purjehduskursseja, joiden tavoitteena on edistää vähäpäästöistä liikkumista saaristossa, sekä tarjota osallistujille kestävän kehityksen periaatteisiin nojaavia luontokokemuksia. Mahdollistamalla luontokokemuksia toivon voivani lisätä ihmisten omaan kokemukseen pohjaavaa ymmärrystä siitä, miten Saaristomeri voi, miten riippuvaisia me ihmiset luontoympäristön hyvinvoinnista olemme, ja millä tavoin itse kukin voisi vielä vaikuttaa Saaristomeren alueen hyvinvoinnin kohentamiseksi. Lisäksi vedän tällä hetkellä Kemiönsaaren kunnan ja Paraisten kaupungin yhteishanketta, jonka keskiössä ovat Saaristomeren alueen mikroyrittäjät ja vastuullisen ja ympäristöystävällisen liiketoiminnan kehittäminen. Koulutukseltani olen maantieteilijä ja valokuvaaja, ja kohta toivottavasti valmistuva eräopas. 

Katja Tiainen

katja.tiainen@turunsteinerkoulu.fi

Minä ole luokanopettaja Turun Steiner-koulussa. Kerronta on yksi tärkeimmistä työkaluistani. Olen etuoikeutetussa asemassa, kun saan tehdä töitä lasten ja nuorten kanssa päivittäin. Saaristomeri on tässä aivan lähellämme, mutta aina ei ole mahdollista päästä paikan päälle kokemaan sen ihmeellisyyksiä. Siksi toivon voivani herättää kertomusten avulla oppilaiden uteliaisuuden merta ja sen ympäristöä kohtaan. Unescon biosfäärilähettiläänä minulla on mahdollisuus oppia lisää ainutkertaisesta saaristostamme ja uskon, että jos opettaja on jostakin innostunut, se välittyy lapsille ja nuorille.

Kristiina Rainio

kristiina.rainio62@gmail.com

Som omställare, socionom och pedagog vill jag inspirera människor till ett ekologiskt och socialt hållbart sätt att leva. Min passion är självhushållande liv med trädgårdsodling och bin. En annan passion är muntligt berättande, storytelling, som jag hoppas att kan bidra till att samla och vidareberätta berättelser från biosfärområdet; berättelser om människans skapande med naturen, hållbara berättelser, berättelser från andra sidan, positiva berättelser som förändrar och inger hopp.

Kyösti Heino

kyosti.heino@outlook.com

Asun perheeni kanssa Saaristomeren biosfäärialueen reunalla ja sivuelinkeinona mehiläistarhaus. Haluamme omalta osaltamme olla tukemassa omalla toiminnallamme biosfäärialueen ekosysteemin monimuotoisuutta.

Lena Långbacka

l.langbacka@parnet.fi

Jag är bosatt i Pargas, men vistas speciellt sommartid mycket i skärgården. Jag trivs på havet och i skogen och en av mina favoritsysselsättningar på sensommaren och hösten är att plocka bär och svamp. Jag är sociolog till utbildningen och har hela mitt vuxna liv varit engagerad i frågor gällande hållbar utveckling. Kultur, mat och friluftsliv hör till mina intresseområden. Just nu jobbar jag med kultur och utbildning.

Maija Arosuo

maija.arosuo@gmail.com

Olen Paraisilla asuva ja toimiva freelance-toimittaja. Kirjoitan paljon luontoon, retkeilyyn ja saariston ihmisiin liittyvistä aiheista. Toiselta ammatiltani olen eräopas, joten Saaristomeri on minulle läheinen myös melojana ja retkeilijänä. Jos sinulla on saaristoaiheisia juttuideoita, ota yhteyttä!

Margot Wikström

Wikstrommargot@gmail.com

Jag är mathantverkare i Skärgårdshavets Biosfärområde och intresserad av allt inom mathantverk. Jag vill inspirera, uppmuntra, främja och utveckla småskaliga näringar främst inom mathantverksmässig förädling av råvaror från Skärgårdshavets biosfärområde. Jag vill uppmuntra alla barn att delta i biosfärområdets verksamhet riktad till barnen, såsom ö-expeditionen och Knattelabbet. Jag vill sprida kunskap om biosfärområdet och dess verksamheter på olika tillställningar jag deltar i. Jag vill uppmuntra ungdomar till att återvända till biosfärområdet efter utförda studier och några arbetsår.

Maria Pick

maria.pick@visitoro.fi

Haluan kertoa Saaritomeren biosfäärialueesta ja sen merkityksestä erityisesti matkailijoille, jotka vierailevat Saaristomeren biosfäärialueella.

Marika Vuolle

marika.vuolle@hotmail.com

Asun perheineni Nauvon saarella. Ja ulkosaaristossa on saari, jossa kalastajatila, joka on jo 500 vuotta kuulunut sukuun. Sen historiaan ja elämään, olen nyt uppoutunut ja sitä myöden on syttynyt halu kertoa saariston kulttuurista, elämästä ja luonnosta. Biosfäärialueen asukkaana ei voi olla pohtimatta saaristomerta ja sen tilaa, joten meren suojelu ja tarkkailu ovat osa arkea. Kestävää luontoelämysmatkailua tullaan kehittämään ja tekemään yhteistyötä eri toimijoiden kanssa mahdollisuuksien mukaan. Täällä voi kokea luonnon hiljaisuuden, puhtauden ja kauneuden—ja biosfäärilähettiläänä toivon tämän mahdollisuuden säilyvän tulevillekin sukupolville.

Martina Lindholm

martina.lindholm@gmail.com

Yrke: språklärare (tyska, engelska)
Intressen: Skogar, ängar, insekter (biodling); upprätthållande av gammalt kulturlandskap m.m.

Matthijs Admiraal

info@visitbjorkholm.com

Majoitusyrittäjinä toivotamme tervetulleeksi monia vieraita muualta Suomesta ja ulkomailta. Saaristo on tunnettu luonnostaan, kulkutavoistaan ja majoitustyyleistään. Onko Saaristomatkailu vain saunamökin vuokraus, kalastus ja pyöräily Saaristoreittiä? Suurin osa vieraistamme on kiinnostunut siitä, miten elämme Björkholmissa ympäri vuoden ja miten se toimii lautalla talvella. Heillä on monia kysymyksiä, joihin vastaan mielelläni biosfäärialueen hollantilaisena asukkaana.

Merja Fredriksson

merjafredriksson@gmail.com

Olen asunut biosfäärialueella yli 40 vuotta. Haluaisin jatkossa pystyä paremmin kertomaan muille millaista asuminen alueella on. Kertomuksessani en tule korostamaan vain luonnon monipuolisuutta ja haavoittuvuutta vaan paneudun ihmisten elämään ja toimeentuloon tällä alueella. On tärkeää elää ja asua siten ettemme vahingoita ja tuhoa alueen erikoispiirteitä toimillamme. samalla on tietysti tärkeää, että alueella asuvat voivat harjoittaa ammattiaan ja elinkeinojaan täällä siten että toimeentulo on turvattu.

Monica Lauha

lauhammm@gmail.com

Olen täysin kaksikielinen (suomi/sve) luokanopettaja, erityisopettaja sekä saaristo-opas Korppoosta. Haluan biosfäärilähettiläänä korostaa oppilailleni saaristoluonnon ainutlaatuisuutta sekä meidän kaikkien yhteistä vastuuta sen säilyttämiseen sekä varjelemiseen tuleville sukupolville. Olemme etuoikeutettuja kun saamme asua Saaristomeren biosfäärialueella. Opastamilleni turisteille haluan kertoa jokapäiväisestä elämästä saaristossa sekä saaristoluonnon uskomattomasta monimuotoisuudesta. Aina kun voin kerron matkailijoille biosfäärialueesta ja yritän houkutella heitä tutustumaan saaristoon. Haluan myös työskennellä aktiivisesti sen eteen, että matkailijat jatkossa löytäisivät saariston rauhan ympärivuotisesti. Mainostan oman perheeni elämäntapamuutosta, muuta sinäkin suurkaupungin keskustasta saariston rauhaan! Ole rohkea, muuta saaristoon!

Niina Heikkilä

Olen luonto- ja eräopas, draamakasvattaja ja opettaja. Olen erikoistunut lasten luonto- ja ympäristökasvatukseen. Vahvuutenani ovat toiminnalliset ja luovat menetelmät. Ohjaan myös erilaisia luontoretkiä ja vaelluksia aikuisille mielenkiintoisella ja asiantuntevalla otteella. Luontoseikkailujani voi seurata Instagramissa Luontoninnun rinkassa. Ole yhteydessä niin suunnitellaan yhdessä sopiva luontokokonaisuus.

Nina Katajainen

nina.katajainen@parnet.fi

Olen saaristolainen joka ympäristö-ja meribiologin biologin koulutuksen kautta on tutkinut rantaviivaa ja leviä ja edelleen kuljen mieluusti rantakivillä ympäristöä tarkkaillen. Saaristomeren tilanne voisi olla parempi ja sen vuoksi minullakin on missio. Tunnen saaristoa mökkiläisenä sekä veneilijän näkökulmasta ja meillä kaikilla on aina opittavaa ympäristöstämme ja sen ainutlaatuisuuden vaalimisessa. Yhteisestä asiasta tiedon jakaminen ja toimintamallien kehittäminen ovat minun tavoitteenani yhteisen hyvän tekemiseen. Työskentelen ympäristöä koskevien asioiden parissa mutta tällä hetkellä maalla. Täältä kuitenkin on vaikutukset siihen miten biosfäärialueemme voi; ihminen on läsnä ja teoilla on merkitystä. Jokainen voi omalla toiminnallaan tukea monimuotoisuutta sekä tehdä arjessa valintoja ympäristömme eduksi. Olethan sinäkin mukana!

Nina Söderlund

nsoderlu@abo.fi

Jag har jobbat med skärgårdsutveckling i över 30 år, på olika sätt och i olika roller. Jag tycker det verkligen är dags att börja på allvar lyfta fram biosfärområdet som en fantastisk resurs i Åboland. Det är en stor heder för oss som bor i området! Jag har breda nätverk både regionalt, nationellt och internationellt (främst i Norden) och vill utnyttja dem bättre för att  sprida kunskap om biosfärområdet och dess verksamhet. Som samhällsvetare till utbildningen är det främst min sakkunskap inom regional utveckling jag kan och vill använda också i detta sammanhang. Jag upplevs som en vandrande marknadsföringskanal för skärgården vart jag än kommer, så nu är det bara att tydligare foga biosfärområdet till menyn.

Oona Johansson

oona.johansson@axxell.fi

Både i mitt arbete och på min fritid kommer jag in kontakt med flera olika typer av människor för vilka skärgården är viktig. Dessa arbetar inom kultur, utbildning och tredje sektorn. Jag tror starkt på att kultur, utbildning och tredje sektorn har en stark position gällande attityder, konkreta handlingar och långsiktig förändring mot ett hållbart liv. Konkret kan jag uppmuntra till hållbara verksamheter, och även i övrigt ha FNs globala hållbarhetsmål som rättesnöre. Jag drar guidningar på både Lilla ringvägen och Stora ringvägen och berättar då till grupper om skärgården och biosfärområdet.

Otto Bruun

otto.bruun@iki.fi

Jag undervisar och forskar som doktorand inom området hållbarhetsjuridik. Jag jobbar främst med frågor om hur omställning inom jord- och skogsbruk kopplas till hållbarhet och framtidstro, erfarenheter och frågeställningar som jag känner kan ha något att ge också för samarbetet inom Biosfärområdet. Jag är skärgårdsentusiast och också intresserad av att lära mig mer om skärgårdsnäringar och -kultur både historiskt samt i när- och framtid. Jag bor med min familj i Dalsbruk och är engagerad i Kimitoöns kommun för ett levande och välmående Skärgårdshavet, bland annat via föreningen Kimitoöns natur rf, där jag drivit frågor om Östersjön och Skärgårdshavet.

Pekka Aava

pekka.aava@aava.tv

Olen työskennellyt koko työurani digitaalisen ja erityisesti audiovisuaalisen viestinnän ja markkinoinnin tehtävissä käsikirjoittajana, ohjaajana, tuottajana ja tuotantopäällikkönä. Viestinnän asiantuntijana minua innostaa soveltaa osaamistani biosfäärilähettiläänä. Toimin jo aktiivisesti Iniö deltidsboende – Iniön osavuosiasukkaat -yhdistyksessä, jonka tehtävänä on saariston kestävän kehityksen, saaristoluonnon ja kulttuurin vaaliminen sekä kaikkien iniöläisten välisen vuorovaikutuksen lisääminen järjestämällä yhteisiä tapaamisia ja tapahtumia. Toimitan INIÖiten -lehteä ja tuotan yhdistyksen www.inionet.fi verkkosivujen sisältöjä. Saaristomeren Unesco-biosfäärialueen toiminta perustuu yhteistyöhön, jota haluan edistää ennen kaikkea tiedottamisella ja verkostoitumisella, jotka johtavat konkreettisiin toimiin. Minulla on ollut ilo lapsuudestani saakka viettää elämääni saaristomeren syleilyssä ja tätä iloa haluan jakaa tulevillekin sukupolville.

Per Savander

Persav1@gmail.com

Ambassadör för näringsverksamhet i biosförområdet genom att skapa förutsättningar för distansarbete för företag och organisationer.

Pia Hotanen

pia.hotanen@pargas.fi

Jag jobbar som chef för småbarnspedagogiken i Pargas stad. Inom småbarnspedagogiken satsar vi på hållbar utveckling. Miljöfostran, hållbar livsstil och barnets delaktighet står i förgrunden.

Pia Vinkki

pia.vinkki@gmail.com

Jeg er født og oppvokst i nord, men for noen år siden byttet jeg studier og arbeid ved Ishavskysten til en hverdag med Skärgårdshavets biosfærområde som nabo. Her er jeg oversetter om vinteren, skärgårdsguide om sommeren og akademiker med japansåg året rundt. Den unike skärgården har eksistert lenge før meg, så min viktigste oppgave er å leve på en slik måte at den kommer til å eksistere også lenge etter meg. Jeg ønsker også å lære å kjenne andre biosfærområder og være en formidler dem imellom, dele kunnskap, erfaringer og beste praksiser.

Raisa Tanner

saaristopolku@gmail.com

Toimin luontomatkailuyrittäjänä yrityksessäni Saaristopolku Oy. Teen yhteistyötä paikallisten majoittajien, taksiveneyrittäjien ja ruokapalvelutuottajien kanssa. Metsähallituksen yhteistyöyrittäjänä olen sitoutunut toimimaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Nämä periaatteet tulevat vahvasti esiin asiakkaiden kanssa saaristossa liikkuessamme. Retket vahvistavat osallistujien luonnontuntemusta ja sitä kautta ymmärrystä luonnon- ja ympäristönsuojelun merkityksestä. Vuodesta 2013 lähtien olen yhteistyössä kirjoittajakouluttajan kanssa järjestänyt useita luovan kirjoittamisen kursseja eri saarilla. Kurssien teemoissa kirjoittajat ovat pohtineet mm. saariston elinvoimaisuutta, historiaa, ihmisen ja luonnon suhdetta.

Riitta-Liisa Pettersson

riitta-liisa.pettersson@fhs.fi

Jag har jobbat inom landskapsvård som miljö- och landskapsvårdsrådgivare 28 år. Det har varit ett interaktiv samarbete med turismföretagare, odlare och bl.a. invånare i skärgården. Jag har fått jobba med skärgårdsutveckling för vacker ett skärgårdslandskap, en mångsidig och attraktiv miljö och särskilt en av skärgårdens kulturarv: vårdbiotoperna. Nära mitt hjärta är värnande om lokal landsbygd och natur, bevarande och befrämjande av skärgårdslandskapet på hållbar sätt för framtida generationer. Jag vill som biosfärambassadör föra fram Skärgårdshavets biosfärområde både som skärgårdsintresserad och i min arbetsroll.

Sara Söderlund

Ssoderlund1@gmail.com

Jag hoppas att som restonom och vildmarksguide kunna hämta mera turism till skärgården och visa mera av alla de underbara smultronställen som finns runt omkring i skärgården. Naturen här är unik och jag vill kunna visa och hjälpa turister att hitta, förstå och respektera det fina vi har. Som nyinflyttad skärgårdsbo har jag ännu inte blivit hemmablind och vill jobba mera för att få en levande skärgård som kan erbjuda flera arbetsplatser året om.

Sinikka Leino

sinikka.leino@aava.tv

Olen osaamisen kehittämisen, koulutuksen, projektiosaamisen, hankerahoituksen ja verkostoitumisen osaaja. Nyt toimin aktiivisesti Iniö deltidsboende – Iniön osavuosiasukkaat rf:n puheenjohtajana. Yhdistyksen tehtävänä on hoitaa jäsenten edunvalvontaa, vaalia saaristoluonnon ja -kulttuurin säilymistä sekä vaalia seudun traditioita ja edistää positiivista yhteydenpitoa ja yhdessä tekemisen kulttuuria alueen väestöön ja sidosryhmiin. Kestävä kehitys ja meriluonnon monimuotoisuuden turvaaminen ovat yhdistyksemme keskeisiä tavoitteita. Roolini on tiedottaa biosfäärialueen toiminnasta, tapahtumista ja kestävän saaristoympäristön merkityksestä hyvinvoinnille ja yrittäjyydelle sekä edistää kestävää yritystoimintaa. Tuoda eri verkostoissa esille biosfäärialueen toimintaa sekä yhteistyön ja verkostojen merkitystä. Kannustaa yrityksiä ja organisaatioita mahdollisuuksista ryhtyä biosfäärikumppaneiksi. Olen Saaristomeren kestävien arvojen puolesta puhuja henkeen ja vereen.

Sonja Palhus

spalhus@gmail.com

Olen kansainvälisten asioiden päällikkö, eräopas ja luontomatkailusta innostunut turkulainen. Saaristomerellä lapsuuteni viettäneenä, pidän saaristoamme yhtenä tärkeimmistä luontokohteistamme. Luonnon hyvinvoinnin ja ihmisten elinkeinojen yhdistäminen kestävällä tavalla on minusta erityisen tärkeää.  Olen opintovapaalla ja opiskelen rannikoiden kestävää hallinnointia Noviassa. Toivon että voin jatkossa työskennellä yhä konkreettisemmin saaristomme, sekä rannikko- ja merialueiden suojelun ja kestävän kehityksen parissa.

Tiina Lehtonen

tio.lehtonen@gmail.com

Työskentelen yrittäjänä Korppoon saarella. Asumme Korppoossa ja osavuosiasukkaina olemme Houtskärissä. Työssäni taksiautoilijana ja kahvilayrittäjänä tapaan paljon ihmisiä. Asiakkaista suuri osa on paikallisia asukkaita talvikaudella, mutta koko vuoden aikana tapaan työssäni paljon vapaa-ajan viettäjiä ja turisteja ympäri maailmaa. Mielestäni meille kaikille on tärkeää ymmärtää alueemme haavoittuvuus, pyrkiä kaikin ratkaisuin suojelemaan ympäristöämme. Haluan kertoa vierailijoille, että alueen ja sen asukkaiden kunnioittaminen on tärkeä osa matkailua täällä. Usein törmää kysymykseen että missä asumme talvella. Haluaisin omalla tarinallani kertoa heille, että täällä on hienoa asua ympäri vuoden ja työpaikkojahan täällä on. Etätyö on onneksi päässyt nyt kunniaan.

Tove Eriksson

tove.m.eriksson@gmail.com

En mångsysslare som bor mitt i skärgården. För mig är praktiska vardagskunskaper viktiga, jag jobbar som hantverkare, undervisar praktiska ämnen i skolan och bor på ett jordbruk. När jag guidar besökare berättar jag gärna om vardagslivet i skärgården. Jag trivs bra med att vandra i skog och mark eller på båtutfärder.

Ulla Mattsson-Wiklén

umw1967@gmail.com

Jag är född och uppvuxen i Houtskär och för mig är det viktigt att bevara den unika skärgårdskulturen och dialekten och att genom mitt arbete hjälpa andra att också kunna bo kvar samt främja inflyttning. Som redaktör för den lokala tidningen Houtskär Nytt kan jag informera om biosfärområdet och hjälpa företagare att få synlighet för sina tjänster och produkter. I min roll som skärgårdsguide för jag vidare berättelser om hur det var förr, men berättar också om hur vi lever i skärgården idag. Ibland också lite på dialekt.

Ulla-Britt Mattsson

mattssonub@gmail.com

Är pensionerad lektor i språk (engelska, finska, tyska, franska, svenska). Har ända sedan barnsben på en ö i Korpo fått lära mig att handskas varsamt och sparsamt med naturens resurser. Yrkesguide inkluderande turistguide i Pargas, Kimitoön + Örö, Gustavs, Åbo, Nådendal, Lounaisrannikko, Reso, S:t Karins, Lundo, Nystad, Gamla Postvägen Åbo-Stockholm och Kungsvägen Åbo-Fredrikshamn.

Ulla-Maija Söderlund

nagusalen@gmail.com

Bringa fram och sprida kunskap om biosfärområdets mångskiftande kultur, materiell och immateriell, till exempel på mitt kulturföretag, infoutställningar, handouts mm. Jag är pianist och pianolärare, har studerat arkitektur och landskapsarkitektur, är blivande naturkartläggare och har kulturhistoria, trädgårdsodling och hantverk som hobbyn.

Viveca Smeds-Aalto

viveca.smeds-aalto@pargas.fi

Som informationssekreterare i Pargas stad och inom stadens turismteam ser jag att jag har goda möjligheter att lyfta fram biosfärområdets ståndpunkter, unika särdrag samt styrkor & svagheter – både bland ortsbor i alla åldrar, sommarboare samt turister.