Vad vi gör

Det finns glädjande många aktörer som bidrar till att det sjuder av verksamhet inom Skärgårdshavets biosfärområde. Allas insats är lika viktig för att vi ska kunna förvalta utmärkelsen av Unesco. Flera universitet och lärosäten bedriver forskning i området, de båda kommunerna och olika statliga instanser driver utvecklingsprojekt och verksamhet som främjar både ekonomisk och ekologisk hållbarhet, och den aktiva tredje sektorn bidrar stort till att upprätthålla områdets livskraft.

Biosfärområdets uppdrag är att stödja, bevara och utveckla områdets natur, kultur och entreprenörskap på en hållbar grund. Det är mycket som hänt sedan biosfärområdet grundades 1994, men i länkarna får du i alla fall en sammanfattning av de viktigaste aktiviteterna