Organisation & förvaltning

För att uppnå biosfärområdets målsättningar om att vara ett modellområde för hållbar utveckling i en levande skärgård, är allas insatser viktiga, såväl invånarnas, myndigheternas som forskningsinstitutens. Skärgårdshavets biosfärområdes verksamhet drivs inte endast av en organisation och utan av alla intresserade aktörer i skärgården.

Biosfärkontoret sköts av Pargas stad, tillsammans med Kimitoöns kommun och Egentliga Finlands NTM-central, som står för huvudfinansieringen. Pargas stad har en koordinator anställd på heltid och tidvis även annan personal. Verksamheten inom Åbolands
Skärgårdsstiftelse drivs med nära koppling till biosfärkontoret.

Medlemsorganisationerna

Styrgruppens medlemsorganisationer deltar i förverkligandet av biosfärområdets verksamhet. NTM-centralen, som har huvudansvaret för koordineringen av biosfärområdets verksamhet, har som regional myndighet uppgifter i samband med övervakning och utveckling inom näring, miljö och trafik.

Kommunerna Pargas och Kimitoön deltar centralt i förvaltningen av biosfärområdet genom samarbetsavtalet med NTM-centralen. I båda kommunerna hanteras frågor som gäller biosfärområdet av avdelningar och personal med arbetsuppgifter som rör utveckling, näringsliv, miljö och kommunikation. Kommunerna driver utvecklingsprojekt i samarbete med biosfärområdet och kan delta i organiseringen av olika evenemang, till exempel Skärgårdshavets vinterträff.

Universiteten utför framförallt forskning, övervakning och undervisning, samt har en central roll i att popularisera vetenskap.

Forststyrelsen förvaltar Skärgårdshavets nationalpark, som är belägen i biosfärområdets kärnområde. Stora delar av biosfärområdet är inte naturskyddsområde, utan privatägd mark. Forststyrelsen främjar också en hållbar utveckling i området, särskilt vad gäller rekreation och turism i samband med nationalparken.

Biosfärområdets styrgrupp

Styrgruppen ansvarar för planering och förverkligande av verksamhet i samband med biosfärområdet. Styrgruppens medlemmar består av representanter från ansvarsområdet för miljö och naturtillgångar inom Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland, Pargas stad, Kimitoöns kommun, Forststyrelsen, Åbo Akademi och Åbo Universitet.

Medlemmarna år 2024 är:

Sanna Kipinä-Salokannel, NTM-centralen i Egentliga Finland, ordförande (sanna.kipina-salokannel(at)ely-keskus.fi)
Leena Lehtomaa, NTM-centralen i Egentliga Finland (suppleant)

Laura Lehtonen, Forststyrelsen

Christoffer Boström, Åbo Akademi
Nina Tynkkynen, Åbo Akademi (suppleant)
Cecilia Lundgren, Åbo Akademi (suppleant)

Leena Erälinna, Åbo universitet
Jari Hänninen, Åbo universitet (suppleant)

Jan-Erik Karlsson, Pargas stad (invånare)
Tomas Eklund, Pargas stad (tjänsteman)
Lilian Lundell, Pargas stad (suppleant)

Daniel Wilson, Kimitoöns kommun (invånare)
Erik Lund, Kimitoöns kommun (tjänsteman)
Jenny Örnell-Backman, Kimitoöns kommun (suppleant)

Biosfärkontoret

Biosfärkontorets roll är främst att skapa förutsättningar och underlätta för andra aktörer att bidra till en hållbar samhällsutveckling. Biosfärkontoret kan initiera, starta upp och vidareutveckla projekt. All projektverksamhet drivs av olika samarbetspartner. Biosfärkontoret har också en viktig roll i att inspirera och engagera invånare och företag till att verka för en hållbar utveckling. Vi sprider information om hållbara lösningar som passar skärgården och delar med oss av de goda erfarenheter vi har från Skärgårdshavet med andra regioner.

Till biosfärkontorets fasta verksamhet hör biosfärfostran i skolor och inom småbarnspedagogiken, det vill säga fostran som berör både natur, kultur och hållbar utveckling. Biosfärkontoret ordnar en årlig vinterträff för alla intresserade av skärgårdsutveckling. Här kan alla som vill ta del av och påverka biosfärområdets verksamhet. Årligen hålls även Forum för Skärgårdsforskning tillsammans med Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi. För informationsspridning används nyhetsbrev, biosfärområdets hemsida och social media. Biosfärkontoret är också med och ordnar andra evenemang som stöder en hållbar utveckling av skärgården.