Organisation & förvaltning

För att uppnå biosfärområdets målsättningar om att vara ett modellområde för hållbar utveckling i en levande skärgård, är allas insatser viktiga, såväl invånarnas, myndigheternas som forskningsinstitutens. Skärgårdshavets biosfärområdes verksamhet drivs inte endast av en organisation och utan av alla intresserade aktörer i skärgården.

Biosfärkontoret sköts av Pargas stad, tillsammans med Kimitoöns kommun och Egentliga Finlands NTM-central, som står för huvudfinansieringen. Pargas stad har en koordinator anställd på heltid och tidvis även annan personal. Verksamheten inom Åbolands
Skärgårdsstiftelse drivs med nära koppling till biosfärkontoret.

Medlemsorganisationerna

Styrgruppens medlemsorganisationer deltar i förverkligandet av biosfärområdets verksamhet. NTM-centralen, som har huvudansvaret för koordineringen av biosfärområdets verksamhet, har som regional myndighet uppgifter i samband med övervakning och utveckling inom näring, miljö och trafik.

Läs mera

Biosfärområdets styrgrupp

Styrgruppen ansvarar för planering och förverkligande av verksamhet i samband med biosfärområdet. Styrgruppens medlemmar består av representanter från ansvarsområdet för miljö och naturtillgångar inom Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland, Pargas stad, Kimitoöns kommun, Forststyrelsen, Åbo Akademi och Åbo Universitet.

Läs mera

Biosfärkontoret

Biosfärkontorets roll är främst att skapa förutsättningar och underlätta för andra aktörer att bidra till en hållbar samhällsutveckling. Biosfärkontoret kan initiera, starta upp och vidareutveckla projekt. All projektverksamhet drivs av olika samarbetspartner. Biosfärkontoret har också en viktig roll i att inspirera och engagera invånare och företag till att verka för en hållbar utveckling. Vi sprider information om hållbara lösningar som passar skärgården och delar med oss av de goda erfarenheter vi har från Skärgårdshavet med andra regioner.

Läs mera