Natur & biologisk mångfald

De många olika naturtyperna, både över och under vattenytan, gör Skärgårdshavet till ett av de artrikaste områdena i hela landet. Eftersom både Åbo Akademi och Åbo Universitet har bedrivit forskning här under flera årtionden, hör Skärgårdshavet till ett av de mest välundersökta i Finland – inte bara ur biologiskt, utan även ur geologiskt, historiskt och socioekonomiskt perspektiv.

På ett eller annat sätt påverkas all verksamhet i skärgården av det omgivande havet. Att arbeta för ett välmående hav är därför ett av biosfärområdets viktigaste uppgifter. Biosfärområdet bedriver ingen egen forskning, utan tyngdpunkten ligger på att sprida aktuell forskning och goda exempel om vad man som organisation eller privatperson kan göra för att rädda Östersjön.

Läs mera