Kontakt

Kontaktuppgifter

Katja Bonnevier
Biosfärområdets koordinator
E-post: katja.bonnevier@pargas.fi
Tel.  +358-40-356 2655

Adress
Pargas stad
Korpoströmsvägen 832
21720 Korpoström
info@biosfar.fi

Erika Silventoinen
Projektledare för “Unga för en hållbar framtid”
E-post: erika.silventoinen@pargas.fi
Tel.  +358-45-274 1940

Aija Mäkinen
Naturpedagog
E-post: aija.makinen@biosfar.fi
Tel.  +358-40-553 8505