Biosfärakademin

En viktig del av biosfärområdets verksamhet är att stöda utbildning inom miljö- och hållbarhetsfrågor i området. Vi tror, att ju mer man lär sig om hur skärgårdsnaturen och livet i havet fungerar, desto mer vill man värna om det. Därför kretsar en stor del av vår verksamhet kring olika miljörelaterade projekt, som i första hand vänder sig till barn och unga.

Biosfärakademins målsättningar

  • bygga upp en ändamålsenlig helhet kring natur, miljö, kultur och hållbarhet som når fler barn och unga
  • öka förståelsen för hur naturen, Skärgårdshavet och hur vårt klimat mår och hur vi med gemensamma krafter kan bygga upp en gemensam framtid på hållbar grund
  • ge barn och unga kunskap för att minska sin klimatångest
  • öka intresset för naturvetenskaper bland finlandssvenska ungdomar

Gäddan och gänget

Konceptet Gäddan och gänget är Pargas stads småbarnspedagogiks och Skärgårdshavets biosfärområdes satsning att väcka nyfikenhet för naturen och miljöfrågor bland de yngsta, nämligen barnen inom småbarnspedagogiken.

Sedan år 2009 har barn inom Pargas stad regelbundet fått besök av Gäddan & Gänget, en rad mjukisdjur som cirkulerar mellan de olika enheterna i en sump. Gäddan för med sig en historia och roliga aktiviteter kring ett aktuellt tema, och används som en budbärare för viktiga frågor inom staden. Informationen sker även andra vägen; barn är mycket intresserade av sin omgivning och har mycket vettigt att säga till de vuxna om hur olika problem ska lösas. Genom åren har Gäddan berättat för barnen om samhörighet och barnens rättigheter, sopsortering, matens kretslopp, skärgårdskultur och om hur Östersjön mår.

Gäddan och gängets hemsida

Skärgårdens superhjältar – Miniambassadör

Alla barn känner till våra hållbarhetsikoner Gäddan och gänget. Eftersom de flesta barn tillbringar 4-6 år inom småbarnspedagogiken, träffar de Gäddan och gänget flera gånger under de åren. Hittills har det inte funnits något sätt att knyta ihop de olika Gäddan-temana till en fungerande och rolig helhet, men det vill vi råda bot på genom att barnen får bli miniambassadörer för en hållbar skärgård med Gäddan och gänget. Hållbarhetspasset kan följa med barnet från att barnet börjar i dagvård tills hen går ut förskolan. Under tiden samlar barnet på sig kunskaper om naturen, miljöfrågor, hållbar utveckling och sina egna rötter i skärgården. På så sätt blir barnet en miniambassadör för Skärgårdshavets biosfärområde och sin egen hembygd. Nu har de tagit sina första steg för att skapa en bättre värld!

Handboken och passet hittar du här

Knattelabbet

I Knattelabbet i Skärgårdscentrum Korpoström får barn, ungdomar och nyfikna vuxna vara skärgårdsforskare för några timmar. Barnen får lära sig om olika djur- och växtarter i Östersjön, titta på djuren som bor på havsbotten och ta olika sorters vattenprover. Här får barnen studera det marina livet med utrustning som finns i ett riktigt laboratorium. Precis som resten av verksamheten i skärgårdscentret Korpoström kombinerar Knattelabbet konst och vetenskap.

Knattelabbets sida

Ungdomsverksamhet

Inom ramen för projektet Biosfärakademin grundas det ett ungdomsråd bestående av ungdomar med anknytning till Skärgårdshavets Biosfärområde. Det finns planer på att etablera ett internationellt samarbete för ungdomar.

Expedition Skärgårdshavet

Expedition Skärgårdshavet är ett samarbetsprojekt mellan FÖSS och biosfärområdet som resulterat i miljöäventyret Gäddan & gängets ö-expedition. Expeditionen bjuder på program som barnfamiljer kan utföra på egen hand i femton gästhamnar runt om i Åbolands skärgård. Under expeditionen får man att lära sig om skärgårdens natur och kultur, utföra roliga uppgifter på egen hand och samla stämplar i sitt forskarpass. På varje ö som deltar i expeditionen finns en skylt med information och utmaningar för barn och andra intresserade. 

Ö-expeditionens hemsida

Biosfärområdet i skolan

Varje vår får sjundeklassisterna inom biosfärområdet delta i programmet Biosfärområdet i skolan. Programmet inleds med att biosfärområdets koordinator håller en lektion i skolan där eleverna får bekanta sig med biosfärområdets verksamhet. I slutet av maj får sedan alla sjundeklassare i Kyrkbackens skola i Nagu, Ulkosaariston koulu och Skärgårdshavets skola i Korpo samt Dalsbruks skola besöka en ö i Nationalparken. Olika teman har behandlats under utfärdsdagarna, såsom övergödning, landskapsvård, biologisk mångfald, bottendjur och skärgårdens kulturarv.

Våra skolors närvatten

Verksamhetsmodellen Koulujemme lähivedet – Våra skolors närvatten utvecklades ursprungligen i skolorna i Raumo och har sedan spritts vidare till andra skolor i Egentliga Finland genom utmaningsarenan på tjänsten Ympäristö Nyt. De skolor som antar utmaningen får en vattentestväska framtagen av Finlands miljöcentral att användas för att undersöka sina närvatten. Som stöd för verksamheten i skolorna har det byggts upp ett nätverk med expertinstanser inom vatten- och miljöpedagogik, instanserna erbjuder skolorna sin kompetens, producerar information och ordnar olika möten. Skärgårdshavets biosfärområde ingår i nätverket.

Koulujemme lähivedet

Biosfärakademin

Korpoströmsvägen 832
21720 KORPOSTRÖM 
045 274 1940 
erika.silventoinen@biosfarakademin.fi

Knattelabbet

Skärgårdscentrum Korpoström Korpoströmsvägen 832
21720 KORPOSTRÖM 
050 323 3210
knattelabbet@skargardscentrum.fi

Skärgårdshavets Biosfärområde 

biosfar@pargas.fi
040 356 2655
www.biosfar.fi