Vårt biosfärområde

Skärgårdshavets biosfärområde inrättades år 1994 och består av Skärgårdshavets nationalpark och de åboländska skärgårdsområden som tillhör Pargas stad och Kimitoöns kommun. I praktiken innebär detta kommundelarna Houtskär, Korpo, Nagu och Iniö i sin helhet, och delar av Pargas, Dragsfjärd, Västanfjärd och Kimito.

Biosfärområdet har drygt 3500 invånare, varav cirka 360 bor på mindre öar utan landsvägsfärja. Befolkningen är i huvudsak svenskspråkig och medelåldern är relativt hög jämfört med övriga landet. Fritidsboende finns det mångdubbelt fler av och det blir allt vanligare att använda den välutrustade fritidsbostaden som ett andra hem. Turismen i området har fördubblats sedan millennieskiftet och ökar i jämn takt. Därmed ökar också turismens betydelse som näringsgren i skärgården.

Vår story – hur biosfärområdet blev till

Kulturen i skärgården har alltid präglats av havet och öarna. Landskapet har påverkats av att man i århundraden låtit boskapsdjuren beta på öarna, vilket har gjort att de hållits fria från tätare växtlighet. Kulturlandskap har en hög biologisk mångfald, och än idag är skärgården ett av de allra artrikaste områdena i Finland.

Läs mera

Biosfärområdets tre funktioner inom Skärgårdshavet

Genom sitt arbete ska alla världens biosfärområden uppfylla tre funktioner; att bevara, utveckla och stödja det område de är verksamma inom. Nedan är en översikt över hur vi jobbar med UNESCOs tre tyngdpunktsområden inom Skärgårdshavets biosfärområde. Välj “Vad vi gör” för att få mer information om våra verksamhetsformer i praktiken!

Läs mera