Ungdomsverksamhet

Ungdomsrådet för Skärgårdshavets Biosfärområde

Inom ramen för Skärgårdshavets Biosfärområdes projekt Biosfärakademin kommer det att skapas ett ungdomsråd. Ungdomsrådet består av ungdomar i åldern 16-25 år med anknytning till Pargas eller Kimitoön.

Vi vill grunda ett ungdomsråd som tillsammans med biosfärkontoret skulle utveckla verksamheten för unga. Verksamheten kan tex. bestå av konferenser, besök i andra biosfärområden, föreläsningar, resor, läger och andra roliga evenemang samt aktiviter. Tillsammans kan vi skapa givande och genomförbar verksamhet-det är helt upp till oss och våra möjligheter!

Ungdomsrådets verksamhet formar sig efter deltagarnas intresse och möjligheter. Vi håller distansmöten ca 4-5 gånger per år. Däremellan fungerar medlemmarna i rådet som ambassadörer för vårt unika UNESCO biosfärområde.

Vi planerar ett internationellt samarbete och söker finansiering för ett utbyte eller internationell konferens. Det finns även planer på ett samarbete med biosfärområdet i Karelen.

Vi hoppas att just du är den vi söker! 

Biosfärakademin

Korpoströmsvägen 832
21720 KORPOSTRÖM 
045 274 1940 
erika.silventoinen@biosfarakademin.fi

Knattelabbet

Skärgårdscentrum Korpoström Korpoströmsvägen 832
21720 KORPOSTRÖM 
050 323 3210
knattelabbet@skargardscentrum.fi

Skärgårdshavets Biosfärområde 

info@biosfar.fi
040 356 2655
www.biosfar.fi