Ungdomsverksamhet

Ungdomsrådet för Skärgårdshavets Unesco Biosfärområde

Inom ramen för Skärgårdshavets biosfärområdes pedagogiska program Biosfärakademin grundas ett ungdomsråd. Det tvåspråkiga ungdomsrådet består av ungdomar i åldern 16-30 år med anknytning till Pargas eller Kimitoön.

Tillsammans med biosfärkontoret utvecklar ungdomsrådet verksamhet för unga. Verksamheten kan tex. bestå av konferenser, besök i andra biosfärområden, föreläsningar, resor, läger och andra roliga evenemang samt aktiviteter. Tillsammans kan vi skapa givande och genomförbar verksamhet-det är helt upp till oss!

Ungdomsrådets verksamhet formar sig efter deltagarnas intresse och möjligheter. Vi håller distansmöten ca 4-5 gånger per år. Däremellan fungerar medlemmarna i rådet som ambassadörer för vårt unika Unesco biosfärområde.

Vi planerar ett internationellt samarbete och söker finansiering för ett utbyte eller internationell konferens. Det finns även planer på ett samarbete med biosfärområdet i Norra Karelen.

Vi hoppas att just DU är den vi söker! Ta kontakt: info@biosfar.fi

“Tying cultures. Crossborder cooperation between societies and generations”

Hanna Nyström, vår ungdomsdelgat deltog i konferensen i Österrike.

EUROMaB2022

Klimatförändringen är ett stort hot mot mänsklig hälsa. Studier inom området berör främst fysiska hälsoeffekter medan forskning kring psykiska effekter är mer sparsamma, speciellt hos oproportionerlig utsatta grupper som barn och unga. För att kartlägga förekomsten av klimatoro kontra klimatångest hos finlandssvenska ungdomar utfördes en nätbaserad enkätstudie hos studenter på andra stadiet.

Klimatoro

pdf

Klimatoro

Klimatoro och dess samband med sårbarhetsfaktorer och copingstrategier hos finlandssvenskaungdomar
Storlek 507.48 KB

På vår YouTube-kanal finns många intressanta filmer som handlar om skärgårdsnatur och -kultur.

Spela Memory eller Frågesport och lär dig samtidigt mer om naturen i biosfärområdet!

En ca 2 km lång stig som passar för hela familjen. 

Biosfärstigen är en 1,8 km lång runda genom varierande natur; barrskog, en liten hassellund över berg och längs med vägar intill skolcentret i Korpo och Verkans gästhamn. Balans mellan människa och natur är det genomgående temat och öppnar upp vad vårt Skärgårdshavets Unescobiosfärområde handlar om! Stigen går över berg och kräver av vandraren en smidighet i varierande terräng.

Sommartid, vid Verkans gästhamn finns en genväg för att undvika en brant uppstigning vid startpunkten där.

Biosfärstigen

pdf

Biosfärstigen quiz

Biosfärstigen quiz
Storlek 333.96 KB