Delta i verksamheten

Den som på ett synligt sätt vill främja en hållbar utveckling i Skärgårdshavet, kan ansluta sig till något av de två program som biosfärområdet idag erbjuder. Partnerskapsprogrammet riktar sig i första hand till olika företag, organisationer och privatföretagare (till exempel guider), medan ett ambassadörskap passar för alla intresserade. Läs mer på respektive sidor för de två programmen!