Information & populärvetenskap

Skärgårdshavets biosfärområde förmedlar kunskap, goda erfarenheter och kontakter. Detta bland annat genom att årligen organisera vinterträffar och Forum för skärgårdsforskning, genom att ge ut vårt eget nyhetsbrev och bidra till tidskriften Skärgård, samt genom vårt partnerskapsprogram.

Biosfärområdet tillhandahåller själv undervisning, men fungerar även som en länk mellan universitet och forskningsinstitut och allmänheten. Biosfärområdets årliga seminarier, Skärgårdshavets Vinterträff och Forum för Skärgårdsforskning, är ett sätt att överbrygga gapet mellan forskare, skärgårdsbor och lokala aktörer.