Ulla-Maija Söderlund

nagusalen@gmail.com

Bringa fram och sprida kunskap om biosfärområdets mångskiftande kultur, materiell och immateriell, till exempel på mitt kulturföretag, infoutställningar, handouts mm. Jag är pianist och pianolärare, har studerat arkitektur och landskapsarkitektur, är blivande naturkartläggare och har kulturhistoria, trädgårdsodling och hantverk som hobbyn.