Åbolands naturskola rf/ Natur och miljö

Vår roll inom biosfärområdet är:

Åbolands naturskola är ett regionalt kompetenscentrum för utomhuspedagogik i naturen. Vi är en resurs för den svenskspråkiga grundläggande utbildningen och småbarnspedagogiken, samt i mindre utsträckning för barnfamiljer (fritidsverksamhet). Vi erbjuder uteundervisning med varierande teman som anknyter till årstid och plats, samt fortbildning till pedagoger. Vår undervisning är läroplansbaserad och fungerar som komplement till den ordinarie undervisningen.

Naturskolans undervisning bygger på ett aktivt lärande med barnens egna upplevelser och upptäckter i fokus. Genom lekar, utmaningar och uppdrag får barnen utforska sin omgivning tillsammans med naturskolläraren. Komplexa fenomen blir lättare att förstå när vi lär oss med hela kroppen och alla sinnen. Samtidigt stärks barnens förhållande till både naturen och varandra. Beroende på dagens tema har naturskolläraren med sig utrustning som till exempel kikare, måttband och fältkök.

Åbolands naturskolas verksamhetsområde omfattar främst Åbo, S:t Karins, Pargas, Kimitoön och Salo. Det går bra att ordna en naturskoldag i en skogsdunge bakom skolan, på en strand nära daghemmet eller som en längre utflykt till frilufts- eller naturskyddsområden i regionen. Naturskolläraren rör sig i regionen med en eldriven paketbil. Våra kontors- och lagerutrymmen finns i Pargas.

Vår intention är att Åbolands naturskola skall vara den ledande regionala aktören inom utomhuspedagogik i naturen på svenska. Vi samarbetar gärna med Biosfärområdet och andra aktörer gällande andra miljöpedagogiska koncept. Åbolands naturskola är en av de regionala enheterna i Natur och Miljös riksomfattande nätverk av naturskolor. Natur och Miljö utvecklar och upprätthåller även andra miljöpedagogiska koncept som kan marknadsföras genom naturskolans nätverk.

  • Vi undervisar ute i skärgårdsnaturen.
  • Vi undervisar om skärgårdsnaturen och –miljön.
  • Vi sporrar till egna handlingar för en livskraftig och hållbar framtid i skärgården.
  • Vi främjar naturkänslan och relationen till den egna närmiljön i skärgården.
  • Vi erbjuder miljö- och utomhuspedagogiska komplement till den ordinarie undervsiningen i skärgårdens skolor och daghem.