Värdet av skärgårdens kulturlandskap temat för biosfärområdets vinterträff

Ett landskap är mer än dess fysiska särdrag — lika viktiga är berättelserna, minnena och känslan för sin omgivning. Därför är förhållandet till kulturlandskapet lika viktigt att skydda och återskapa som landskapet i sig. Skärgårdens värdefulla kulturlandskap var en av huvudorsakerna till att Skärgårdshavet erhöll Unesco-status som biosfärområde år 1994.

Hur kulturlandskapet kan ses som en tillgång inom turismen kommer Annegreth Dietze-Schirdewahn att tala mera om under Skärgårdshavets vinterträff, som i år ordnas digitalt fredagen den 5 mars. Dietze-Schirdewahn är professor i landskapsarkitektur i Norge och medlem av Unescos internationella kommitté som utvärderar de kulturlandskap som nominerats till världsarvsstatus. På vinterträffen får vi titta närmare på landskapet Austrått, som med herrgårdar, parker och en gammal pilgrimsväg på ett hållbart sätt har utnyttjat sina höga natur- och kulturvärden inom besöksnäringen.

Vinterträffens övriga talare kommer bland annat att fokusera på hur kulturarvet kan lyftas fram genom berättelser, betesköttets positiva inverkan på mångfalden och hur vi idag sköter om vårt kulturlandskap. Elever från Skärgårdshavets skola har gjort intervjuer på olika fårgårdar och de kommer att berätta om sina resultat kring kulturbiotoper och naturbete i skärgården. Dagen avslutas med en gemensam diskussion om hur man kan förmedla kulturlandskapets ekologiska och kulturhistoriska värde åt både lokalbefolkning och besökare.

Vinterträffen är Skärgårdshavets Unesco biosfärområdes årligen återkommande evenemang, som är öppet för alla intresserade. Mer information om programmet hittar man på biosfärområdets hemsida biosfar.fi, samt på evenemangets fb-sida ”Skärgårdshavets vinterträff 2021”.