Biosfärfostran

En viktig del av biosfärområdets verksamhet är att stöda utbildning inom miljö- och hållbarhetsfrågor i området. Vi tror, att ju mer man lär sig om hur skärgårdsnaturen och livet i havet fungerar, desto mer vill man värna om det. Därför kretsar en stor del av vår verksamhet kring olika miljörelaterade projekt, som i första hand vänder sig till barn och unga.

Gäddan och gänget

Konceptet Gäddan och gänget är Pargas stads småbarnspedagogiks och Skärgårdshavets biosfärområdes satsning att väcka nyfikenhet för naturen och miljöfrågor bland de yngsta, nämligen barnen inom småbarnspedagogiken.

Sedan år 2011 har alla dagisbarn inom Pargas stad regelbundet fått besök av Gäddan & Gänget, en rad mjukisdjur som cirkulerar mellan de olika dagvårdsenheterna i en sump. Gäddan för med sig en historia och roliga aktiviteter kring ett aktuellt tema, och används som en budbärare för viktiga frågor inom staden. Informationen sker även andra vägen; barn är mycket intresserade av sin omgivning och har mycket vettigt att säga till de vuxna om hur olika problem ska lösas. Genom åren har Gäddan berättat för dagisbarnen om samhörighet och barnens rättigheter, sopsortering, matens kretslopp, skärgårdskultur och om hur Östersjön mår.

Gäddan och gängets hemsida

Knattelabbet

I Knattelabbet i Skärgårdscentrum Korpoström får barn och nyfikna vuxna vara marinbiologer för några timmar. Barnen får lära sig om olika djur- och växtarter i Östersjön, titta på djuren som bor på havsbotten genom mikroskop och ta olika sorters vattenprover. Här får barnen under handledning studera det marina livet med utrustning som finns i ett riktigt laboratorium. Precis som resten av verksamheten i skärgårdscentret Korpoström kombinerar Knattelabbet konst och vetenskap.

Knattelabbets hemsida

Expedition Skärgårdshavet

Expedition Skärgårdshavet är ett samarbetsprojekt mellan FÖSS och biosfärområdet som resulterat i miljöäventyret Gäddan & gängets ö-expedition. Expeditionen bjuder på program som barnfamiljer kan utföra på egen hand i femton gästhamnar runt om i Åbolands skärgård. Under expeditionen får man att lära sig om skärgårdens natur och kultur, utföra roliga uppgifter på egen hand och samla stämplar i sitt forskarpass. På varje ö som deltar i expeditionen finns en skylt med information och utmaningar för barn och andra intresserade. Ö-expeditionens hemsida

Biosfärområdet i skolan

Varje vår får sjundeklassisterna inom biosfärområdet delta i programmet Biosfärområdet i skolan. Programmet inleds med att biosfärområdets koordinator håller en lektion i skolan där eleverna får bekanta sig med biosfärområdets verksamhet. I slutet av maj får sedan alla sjundeklassare i Kyrkbackens skola i Nagu, Ulkosaariston koulu och Skärgårdshavets skola i Korpo samt Dalsbruks skola besöka en ö i Nationalparken. Olika teman har behandlats under utfärdsdagarna, såsom övergödning, landskapsvård, biologisk mångfald, bottendjur och skärgårdens kulturarv.

Våra skolors närvatten

Verksamhetsmodellen Koulujemme lähivedet – Våra skolors närvatten utvecklades ursprungligen i skolorna i Raumo och har sedan spritts vidare till andra skolor i Egentliga Finland genom utmaningsarenan på tjänsten Ympäristö Nyt. De skolor som antar utmaningen får en vattentestväska framtagen av Finlands miljöcentral att användas för att undersöka sina närvatten. Som stöd för verksamheten i skolorna har det byggts upp ett nätverk med expertinstanser inom vatten- och miljöpedagogik, instanserna erbjuder skolorna sin kompetens, producerar information och ordnar olika möten. Skärgårdshavets biosfärområde ingår i nätverket.

Koulujemme lähivedet