Testsida

Välkommen med!
Vi är alla en del av biosfären!

Med sina tiotusentals öar och skär är Skärgårdshavet en unik plats på jorden. Det är en levande arkipelag, med närmare 100 bebodda öar. Kulturlandskapen och de många olika naturtyperna, både över och under vattenytan, gör Skärgårdshavet till ett av de artrikaste områdena i hela landet. läs mer

JUBILEUMSÅRETS KALENDER

vi fyller 30…

UPPLEV BIOSFÄROMRÅDET

Knattelabbet
Bli skärgårdsforskare för en dag
Expedition Skärgårdshavet
mer info om detta
Biosfärstigen
Get inspired by the farthest reaches of Finland’s archipelago every day
Visit Kimitoön
Skärgårdshavets nationalpark
Skärgårdscentrum Korpoström

AKTUELLT FRÅN FACEBOOK

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
Tillsammans med Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi har biosfärområdet medverkat i projektet SALT. Projektets syfte är att stärka hembygdsidentiteten hos barn och unga genom att sprida biosfärområdets pedagogiska modeller, Biosfärakademin. 8-9.2.2024 besökte vi tillsammans pilotkommunerna Malax och Vörå. Där har man integrerat hembygdsfostran i både småbarnspedagogiken och i den grundläggande utbildningen. Vi fick träffa bl.a. Gäddan Gösta och Ekorren Kurre. 
Du kommer väl ihåg att du hittar allt vårt pedagogiska material här: 
https://biosfar.fi/biosfarakademin/

Biosfäärialue on ollut mukana SALT-projektissa yhdessä Åbo Akademin Saaristoinstituutin kanssa. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa lasten ja nuorten kotiseutuidentiteettiä jakamalla biosfäärialueen pedagogisia malleja, eli Biosfääriakatemiaa. 8-9.2.2024 vierailimme Malaxin ja Vörån pilottikunnissa. Siellä he ovat integroineet kotiseutukasvatusta sekä varhaiskasvatukseen että perusopetukseen. Me saimme tavata mm. Gösta hauen ja Kurre oravan. Muistathan, että meidän pedagogiset materiaalimme löytyvät täältä:
https://biosfar.fi/biosfaariakatemia/?lang=fiImage attachmentImage attachment+7Image attachment

Tillsammans med Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi har biosfärområdet medverkat i projektet SALT. Projektets syfte är att stärka hembygdsidentiteten hos barn och unga genom att sprida biosfärområdets pedagogiska modeller, Biosfärakademin. 8-9.2.2024 besökte vi tillsammans pilotkommunerna Malax och Vörå. Där har man integrerat hembygdsfostran i både småbarnspedagogiken och i den grundläggande utbildningen. Vi fick träffa bl.a. Gäddan Gösta och Ekorren Kurre.
Du kommer väl ihåg att du hittar allt vårt pedagogiska material här:
biosfar.fi/biosfarakademin/

Biosfäärialue on ollut mukana SALT-projektissa yhdessä Åbo Akademin Saaristoinstituutin kanssa. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa lasten ja nuorten kotiseutuidentiteettiä jakamalla biosfäärialueen pedagogisia malleja, eli Biosfääriakatemiaa. 8-9.2.2024 vierailimme Malaxin ja Vörån pilottikunnissa. Siellä he ovat integroineet kotiseutukasvatusta sekä varhaiskasvatukseen että perusopetukseen. Me saimme tavata mm. Gösta hauen ja Kurre oravan. Muistathan, että meidän pedagogiset materiaalimme löytyvät täältä:
biosfar.fi/biosfaariakatemia/?lang=fi
See MoreSee Less

3 weeks ago
SALT är Tidskriften Skärgård och Skärgårdsinstitutet :s samt Skärgårdshavets biosfärområdes gemensamma projekt. 

SALT on Saaristoinstituutin ja Saaristomeren biosfäärialueen yhteinen hanke.

SALT är Tidskriften Skärgård och Skärgårdsinstitutet :s samt Skärgårdshavets biosfärområdes gemensamma projekt.

SALT on Saaristoinstituutin ja Saaristomeren biosfäärialueen yhteinen hanke.[På svenska / Suomeksi]

Min plats på jorden är en läsårskalender, främst riktad till pedagoger, för att ge inspiration att tillsammans med klassen upptäcka hembygden och näromgivningen.

Kalendern ger tips om hur du kan komplettera undervisningen med kunskap om hemorten för att ge en känsla av tillhörighet och delaktighet hos eleverna.

Bekanta dig med kalendern i SALT:s materialbank och hör av dig om du vill beställa av den t.ex. till skolan! Gratis!

Materialbanken: www.abo.fi/centret-for-livslangt-larande/skargardsinstitutet-vid-abo-akademi/salt-materialbank/

***

Paikkani maailmassa on ensisijaisesti kasvattajille tarkoitettu lukuvuosikalenteri, joka inspiroi tutkimaan kotiseutua ja lähiympäristöä yhdessä lasten ja nuorten kanssa.

Kalenterista saat vinkkejä siihen, miten opetukseen voidaan integroida tietoa kotipaikkakunnasta, millä puolestaan vahvistetaan oppilaiden yhteenkuuluvuuden tunnetta ja osallisuutta.

Tutustu kalenteriin SALT-hankkeen materiaalipankissa, ja ole yhteydessä, jos haluat tilata esim. kouluusi. Ilmaiseksi!

Materiaalipankki: www.abo.fi/fi/centret-for-livslangt-larande/skargardsinstitutet-vid-abo-akademi/salt-materialbank/

SALT on Saaristoinstituutin ja Skärgårdshavets biosfärområde – Saaristomeren biosfäärialue :en yhteinen hanke.

#kotiseutu #hembygd #maaseutupolitiikka #saaristopolitiikka
See MoreSee Less

3 weeks ago
Vinterträffens program är publicerat! Talvitapaamisen ohjelma on julkaistu! 👇
https://biosfar.fi/wp-content/uploads/2024/02/Jubileumsvintertraff-2024-1.pdf

Kom med och fira 30-åriga Skärgårdshavets Unesco biosfärområde! 
Tule mukaan juhlimaan 30-vuotiasta Saaristomeren Unesco-biosfäärialuetta!
Anmäl dig här / Ilmoittaudu: forms.gle/5kUWd98sqco1o98y7 

År 2024 firar vi att Åbolands skärgård, med det unika Skärgårdshavet, varit ett Unesco-biosfärområde i 30 år!  Vi inleder jubileumsåret under Vinterträffen 1-2.3.2024. Temat för Vinterträffen är “Mitt biosfärområde” och under två dagar får vi ta del av intressanta talturer om hur biosfärområdet kom till och hur bl.a våra ungdomar, samarbetspartners och ambassadörer ser på sin roll i biosfärområdet.

Vuonna 2024 juhlimme Turunmaan saariston ja ainutlaatuisen Saaristomeren 30-vuotista taivalta Unesco-biosfäärialueena! Avaamme juhlavuoden Talvitapaamisella 1.-2.3.2024.Talvitapaamisen teemana on Minun biosfäärialueeni ja kahden päivän aikana saamme kuulla mielenkiintoisia puheenvuoroja siitä, miten biosfäärialue syntyi ja miten muun muassa nuorisomme, yhteistyökumppanimme ja lähettiläämme näkevät roolinsa biosfäärialueella.

Vinterträffens program är publicerat! Talvitapaamisen ohjelma on julkaistu! 👇
biosfar.fi/wp-content/uploads/2024/02/Jubileumsvintertraff-2024-1.pdf

Kom med och fira 30-åriga Skärgårdshavets Unesco biosfärområde!
Tule mukaan juhlimaan 30-vuotiasta Saaristomeren Unesco-biosfäärialuetta!
Anmäl dig här / Ilmoittaudu: forms.gle/5kUWd98sqco1o98y7

År 2024 firar vi att Åbolands skärgård, med det unika Skärgårdshavet, varit ett Unesco-biosfärområde i 30 år! Vi inleder jubileumsåret under Vinterträffen 1-2.3.2024. Temat för Vinterträffen är “Mitt biosfärområde” och under två dagar får vi ta del av intressanta talturer om hur biosfärområdet kom till och hur bl.a våra ungdomar, samarbetspartners och ambassadörer ser på sin roll i biosfärområdet.

Vuonna 2024 juhlimme Turunmaan saariston ja ainutlaatuisen Saaristomeren 30-vuotista taivalta Unesco-biosfäärialueena! Avaamme juhlavuoden Talvitapaamisella 1.-2.3.2024.Talvitapaamisen teemana on "Minun biosfäärialueeni" ja kahden päivän aikana saamme kuulla mielenkiintoisia puheenvuoroja siitä, miten biosfäärialue syntyi ja miten muun muassa nuorisomme, yhteistyökumppanimme ja lähettiläämme näkevät roolinsa biosfäärialueella.
See MoreSee Less

3 weeks ago
Supported by Nature projektets Kick Off hölls i Ronneby i Blekinge, Sverige. Projektet har som mål att öka kunnandet av naturbaserade lösningar. På plats var alla 9 partners från 6 länder kring Östersjön från Biosphere for Baltic nätverket.

Supported by nature projektin yhteinen aloituskokous pidettiin Ruotsin Blekingen Ronnebyssä. Projektilla pyritään lisäämään osaamista luontopohjaisita ratkaisuista. Paikalla olivat kaikki 9 partneria kuudesta maasta Itämeren ympäriltä Biosphere for Baltic verkostosta.

#SupportedByNature :
 #RonnebyMunicipality #TurkuUAS #EstonianUniversityofLifeSciences #SłowinskiNationalPark #SoutheastRügenBiosphereReserve  #VordingborgKommune #MarineEducationCenterinMalmö #KristianstadMunicipality #NedreDalälvensassociation

Turun AMK vesi- ja ympäristötekniikkaImage attachmentImage attachment+2Image attachment

Supported by Nature projektets Kick Off hölls i Ronneby i Blekinge, Sverige. Projektet har som mål att öka kunnandet av naturbaserade lösningar. På plats var alla 9 partners från 6 länder kring Östersjön från Biosphere for Baltic nätverket.

Supported by nature projektin yhteinen aloituskokous pidettiin Ruotsin Blekingen Ronnebyssä. Projektilla pyritään lisäämään osaamista luontopohjaisita ratkaisuista. Paikalla olivat kaikki 9 partneria kuudesta maasta Itämeren ympäriltä Biosphere for Baltic verkostosta.

#supportedbynature :
#ronnebymunicipality #turkuuas #estonianuniversityoflifesciences #słowinskinationalpark #southeastrügenbiospherereserve #vordingborgkommune #marineeducationcenterinmalmö #kristianstadmunicipality #nedredalälvensassociation

Turun AMK vesi- ja ympäristötekniikka
See MoreSee Less

4 weeks ago

Skärgårdsstiftelsen och Föreningen Kommunalstugan i Nagu säljer ett bostadshus i Nagu. Allmän visning ordnas kommande lördag. Kriterier nämns i annonstexten nedan. Kontakta oss på den gemensamma e-postadressen lakarstigen2@gmail.com om du är intresserad av detaljer.

Saaristosäätiö myy yhdessä Föreningen Kommunalstugan i Nagun kanssa asuintalon Nauvossa. Kohdetta pääsee katsomaan tulevana lauantaina. Talo myydään ensisijaisesti vakituiseen käyttöön ja ostajalle jolla on entinen yhteys Nauvoon. Ole yhteydessä yhteiseen postiosoitteemme lakarstigen2@gmail.com jos haluat tietää lisää.
See MoreSee Less

4 weeks ago
🤩 Knattelabbet söker sommararbetare. Sök före 29.2!
https://skargardscentrum.fi/rekrytering/

🤩 Junnulabra etsii kesätyöntekijöitä. Hae ennen 29.2.!
https://skargardscentrum.fi/rekrytointi/?lang=fi

🤩 Knattelabbet söker sommararbetare. Sök före 29.2!
skargardscentrum.fi/rekrytering/

🤩 Junnulabra etsii kesätyöntekijöitä. Hae ennen 29.2.!
skargardscentrum.fi/rekrytointi/?lang=fi
See MoreSee Less

1 month ago

SALT- projektet var en programpunkt idag vid Hörnans scen på Educa. Vi fick en inblick i det fina material som skapats under projektets gång, som även finns tillgängligt för alla online på webbplatsen: www.abo.fi/centret-for-livslangt-larande/skargardsinstitutet-vid-abo-akademi/salt-materialbank/

Temanätverket SALT (Skärgård och landsbygd i samverkan – Saaristo ja maaseutu yhteistyössä) har som syfte att främja barn och ungas hembygdsidentitet, välbefinnande och delaktighet i skärgården och på landsbygden.

#Hörnan2024 #Educa2024 #CLLÅA #SALTprojektet
See MoreSee Less

1 month ago
Load more