Västeräng – Charlotta Björklöf

Roolini biosfäärialueella on:

Charlotta Björklöf Västerängin tilalta Nauvon Ytterholman saarelta on varsinainen monitoiminainen. Hän edistää toiminnallaan monin tavoin alueen kestävää kehitystä.

Hän pyörittää pientä maatilaa, jolla hän kasvattaa lampaita. Lampaiden kasvatus on perinteinen elinkeino, joka on leimannut saariston maisemaa vuosikymmenten ajan. Lampaat ovat olleet merkittävä lisäravinnonlähde ja niistä on saatu villaa ja nahkaa vaatteisiin. Charlotan lampaat pitävät kulttuurimaisemia auki monella saarella eri puolilla Nauvon eteläsaaristoa (esim. Stenskär, Ön, Knivskär, Trunsö och Borstö) ja edistävät siten luonnon runsaslajisuutta. Kulttuurimaisemat ja lampaat ovat saariston elinvoimaisuuden kannalta tärkeitä, koska ne lisäävät viihtyvyyttä ja hyödyttävät saariston matkailuelinkeinoa.

Charlotta on valmistunut ruoka-artesaaniksi, joka on erikoistunut lihanjalostukseen. Ruoka-artesaanit edesauttavat saariston elinvoimaisuuden kehittämistä tuottamiensa paikallisten ja laadukkaiden elintarviketuotteiden kautta.

Charlotan tavoitteena on jatkaa lampaiden laidunnusta ja mahdollisesti laajentaa sitä useammille niityille sekä kehittää omia artesaaniruokatuotteita. Charlotta on myös erittäin kiinnostunut lähiympäristöstään. Hän on osallistunut biosfäärialueen lähettiläskoulutukseen voidakseen lisätä ihmisten tietämystä Saaristomeren biosfäärialueesta.