Skärgårdscentrum Korpoström

Vår roll inom biosfärområdet är:

  • att fungera som ett besökscenter för hela regionen som i sin kommunikation för ut budskapet om Biosfärområdet till sina besökare, kunder och samarbetsparners.
  • att genom Knattelabbets miljöpedagogiska program för barn (och deras föräldrar) skapa intresse för miljöfrågor och kunskap om havet och naturen.
  • att fungera som en lättillgänglig samlingsplats för människor och organisationer och erbjuda inspirerande utrymmen för diskussioner, bl.a. om hållbar utveckling.
  • att som organisation sammanbinda och synliggöra Skärgårdscentrums huvudaktörer (Åbolands skärgårdsstiftelse, Skärgårdshavets nationalpark (Forststyrelsen), Pargas stad, Åbo Akademis enhet för marin- och miljöbiologi, Korpo kulturgille rf/ Hantverkstaden) som alla är viktiga aktörer i och för Biosfärområdet.