Skärgårdscentrum Korpoström

Vår roll inom biosfärområdet är:

Skärgårdscentrum Korpoström är ett besökscenter för hela regionen. Hållbarhetsfrågor är en grundpelare för vår verksamhet. I vår kommunikation och under guidningar i våra utställningar samt inom den pedagogiska verksamheten i Knattelabbet är Biosfärområdet och hållbar utveckling något vi alltid strävar efter att prata om med våra besökare.

Knattelabbet har vuxit för varje år som gått. I och med att Knattelabbet nu är kopplat till Biosfärområdets programhelhet Biosfärakademin är Knattelabbet inne i en ny utvecklingsfas. Biosfärområdets roll som koordinator av Knattelabbet blir nu ännu synligare. En ny sida i verksamheten, som fått extra luft under vingarna i och med de utmaningar som Coronasituationen har medfört, är att Knattelabbet har fått ökad synlighet på nätet. Detta i sin tur kommer att ge Skärgårdscentrum som helhet en starkare position on-line. Detta är något som vi är mycket glada över.

Vi är stolta över att nu få använda Proud Partner-logon. Den syns redan på vår webbplats, men tas i fortsättningen med i fler sammanhang. Biosfärområdet har en självskriven plats när Skärgårdscentrums ägare och övriga aktörer presenteras.