Moving hearts

Vår roll i biosfärområdet är:
❖ Upprätthålla en livskraftig och levande skärgård året runt.
❖ Arbeta för ett friskt och rent Skärgårdshav, ta hänsyn till naturen så gott vi kan i all vår verksamhet, informera våra kunder och samarbetspartners om bevarande och åtgärder.
❖ Främja hållbar turism genom att agera som en aktiv aktör och vägvisare i regionen.
❖ Värna om natur- och kulturarv genom aktiviteter och egna värden.