Mathantverk i Finland rf

Föreningen Mathantverk i Finland fungerar som intresseorgan för mathantverkare och som en knutpunkt för alla med intresse för mathantverk. Småskaligt mathantverk skapar unika produkter med smak, kvalitet och identitet som industrin inte kan ta fram.

Mathantverkarna – Unika produkter från småskaliga producenter i Finland

Vår roll inom biosfärområdet är:

Främjar hantverksmässig mat, dess utveckling och tillgänglighet av produkter och
genom det mikroföretagens livskraft