Kirjais Nature Inn and Villas

Roolimme biosfäärialueella on:

Kirjais kursgårdia pitävä Camilla Grönqvist kertoo, että kurssikeskuksella on pitkät perinteet yhteistyöstä Saaristomeren luontokoulun kanssa. Vuonna 2020 uuden suunnan ottanut Kirjais kursgård haluaa kehittää ja syventää entisestään saaristoon, luontoon ja Saaristomeren biosfäärialueeseen liittyvää työtään.

– Toiveenani on, että ”kurssikeskuksesta” tulisi ennemminkin ”luontokeskus”, kertoo Camilla. Nimen muuttaminen saattaakin tulla ajankohtaiseksi, samalla kun itse paikasta kehitetään paikka, jossa asiakkaat saavat tietoa biosfäärialueesta ja luonnosta näyttelyjen ja tapahtumien kautta.

Suunnitelmissa on järjestää perheille ja ryhmille teemaviikonloppuja ja erilaisia tapahtumia, jotka liittyvät saariston luontoon ja kulttuuriin, kuten esimerkiksi lintuviikonloppuja, sieniretkiä ja lampaanvillan hyödyntämistä käsitteleviä kursseja. Myös toiminta tällaisten teemojen ympärille rakentuvien luontoleirikoulujen parissa jatkuu.

Luontopolkujen ja opasteiden avulla Kirjais kursgård aikoo myös levittää tietoa siitä, miksi luonnon monimuotoisuus on tärkeää, ja välittää kunnioitusta ja kiinnostusta perinteisiä menetelmiä kohtaan, sellaisia kuten esimerkiksi laiduneläinten käyttö maisemanhoidossa.

Camilla on hyvin perehtynyt kestävään matkailuun ja saaristokulttuuri on lähellä hänen sydäntään – hänen tavoitteenaan on saada Sustainable Travel Finland -sertifikaatti. Yritys haluaa panostaa ympäristöystävällisiin valintoihin ja viestiä niistä aktiivisesti ulospäin, samalla kun asiakkaita ja vieraita kehotetaan kiertotalouteen muun muassa lajittelemalla.

Kurssikeskus hakee aktiivisesti yhteistyötä naapureiden ja paikallisen yhdistyksen kanssa, niin talkootyön, kylässä toteutettavan kompostoinnin kuin mahdollisesti myös hankintojen, kuten tuulivoiman, suhteen. Uudishankinnoissa priorisoidaan paikallista tarjontaa. Kurssikeskus haluaa myös osallistua kylässä toteutettaviin hankkeisiin, jotka lisäävät kylän viihtyisyyttä ja kiinnostavuutta. Tällainen hanke voisi olla vaikkapa uusi luontopolku tai ruovikon poistaminen osasta kylän rantaa.