Västeräng – Charlotta Björklöf

Vår/min roll inom biosfärområdet är:

Charlotta Björklöf från Västeräng gård på Ytterholm i Nagu är en riktig mångsysslare. Genom sin verksamhet bidrar hon på många sätt till en hållbar utveckling av området.

Hon driver ett småskaligt jordbruk med inriktning på fårhushållning. Fårhållningen är en traditionell näring, som präglat skärgårdens landskap i decennier. Fåren har både utgjort ett viktigt näringstillskott och gett skinn och ull för kläder. Charlottas får håller kulturlandskapen öppna på många öar runt om i Nagu södra skärgård (bl.a. Stenskär, Ön, Knivskär, Trunsö och Borstö) och bidrar på så sätt till en artrik natur. Kulturlandskapen och fåren är viktiga för en livskraftig skärgård genom att både öka trivseln och gynna besöksnäringen i skärgården.

Charlotta är utexaminerad mathantverkare som specialiserat sig på köttförädling. Mathantverkare bidrar till utvecklingen av en livskraftig skärgård genom lokala kvalitativa livsmedelsprodukter.

Charlottas målsättningar är att fortsätta och eventuellt utöka fårbetet till flera ängar och utveckla egna mathantverksprodukter. Charotta har också ett brinnande intresse för sitt närområde och har gått biosfärområdets ambassadörsutbildning för att kunna öka kännedomen om Skärgårdshavets biosfärområde.