Archipelago Holiday Ky

Vår roll i biosfärområdet är:

Att bevara och restaurera skärgårdens kulturarv genom att informera och introducera människor till dess unika egenskaper. Att agera med respekt för naturen och vårda den (hålla verksamheten liten). På så sätt ökar vi också den yttre skärgårdens livskraft genom vår egen verksamhet.