Åbolands naturskola rf/ Natur och miljö

Roolimme biosfäärialueella on:

Åbolands naturskola eli Turunmaan luontokoulu on luonnossa tapahtuvan ulkopedagogiikan alueellinen osaamiskeskus. Olemme resurssi, jota ruotsinkieliset perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen yksiköt voivat hyödyntää, minkä lisäksi tarjoamme vapaa-ajan toimintaa myös lapsiperheille. Tarjoamme eri aihepiirejä käsittelevää ulko-opetusta, jonka teemat liittyvät vuodenaikoihin tai paikkoihin, lisäksi meillä on täydennyskoulutusta opetushenkilökunnalle. Opetuksemme pohjautuu opetussuunnitelmaan, ja se täydentää tavanomaista opetusta.

Luontokoulun opetus perustuu aktiiviseen oppimiseen, jonka keskipisteessä ovat lasten omat kokemukset ja havainnot. Lapset tutkivat ympäristöään erilaisten leikkien, haasteiden ja tehtävien avulla yhdessä luontokoulun opettajan kanssa. Kun oppimisessa on mukana koko keho ja kaikki aistit, monimutkaiset ilmiöt on helpompi ymmärtää. Samalla lasten suhde luontoon ja toisiin lapsiin vahvistuu. Åbolands naturskolan ensisijaisen toiminta-alueen muodostavat Turku, Kaarina, Parainen, Kemiönsaari ja Salo. Luontokoulupäivän voi järjestää mainiosti koulun takana olevassa metsikössä, rannalla päiväkodin lähellä tai tekemällä retken kauemmas johonkin seudun virkistys- tai luonnonsuojelualueista.

Tavoitteemme on tehdä Åbolands naturskolasta ruotsinkielisen luonnossa harjoitettavan ulkopedagogiikan johtava toimija seudulla. Teemme ympäristökasvatuksen eri konsepteihin liittyvää yhteistyötä biosfäärialueen ja muiden toimijoiden kanssa. Åbolands naturskola on yksi Natur och Miljö -järjestön kansalliseen luontokouluverkostoon kuuluvista seudullisista yksiköistä. Natur och Miljö kehittää ja ylläpitää myös muita ympäristökasvatuksellisia konsepteja, joita voidaan markkinoida luontokoulun verkostojen kautta.

Tavoitteenamme on sisällyttää saaristoteema kaikkiin tuotteisiimme samaan tapaan kuin Merenkurkussa toimiva Kvarkens naturskola on valinnut aiheekseen Merenkurkun yhteistyössä Merenkurkun maailmanperintökohteen ja Ahvenanmaan luontokoulun Itämerisäätiön (Östersjöfonden) luokkien kanssa. Saaristoteeman voi liittää Biosfäärialue koulussa -ohjelmaan. Toinen tavoitteemme on, että merten muoviroskaa käsittelevän teeman kysyntä kasvaisi. Muoviteema täytyy sovittaa yhteen Biosfäärialue koulussa -ohjelman kanssa kokonaisuudeksi esimerkiksi siten, että muoviteema tarjottaisiin kaikille 6. luokkien oppilaille, jotka osallistuvat 7. luokalla Biosfäärialue koulussa -ohjelmaan. Teemme yhteistyötä Saaristokeskus Korpoströmin kanssa tuleviin näyttelyihin ja teemoihin liittyvien teemakokonaisuuksien parissa.