Biosfärambassadör

En biosfärambassadör har kunskap, intresse och engagemang att sprida information om vårt gemensamma biosfärområde till andra. Alla biosfärambassadörer får själva definiera sin roll som ambassadör – vissa använder kunskapen och kontakterna i sitt yrkesliv, medan andra vill arbeta för en hållbar utveckling inom föreningslivet eller på ett rent privat plan. För biosfärområdets verksamhet är alla våra ambassadörer mycket värdefulla!

Våra biosfärambassadörer

Biosfärambassadörerna träffas regelbundet kring olika teman som fördjupar kunskapen om Östersjön, hållbart företagande, miljöfrågor och annat som är av vikt för att kunna jobba för en livskraftig skärgård. Ambassadörerna tar en aktiv roll i biosfärområdets ordinarie verksamhet, till exempel i våra återkommande evenemang Skärgårdshavets vinterträff och Forum för skärgårdsforskning. Alltid när det är möjligt bereds någon av ambassadörerna plats på våra nationella eller internationella nätverksträffar.   

Biosfärkontoret upprätthåller ett register över ambassadörerna, för att kunna involvera olika personer i rätta situationer och erbjuda fortbildning eller nätverksträffar vid behov.

Det här är våra biosfärambassadörer

Bli en biosfärambassadör

Välkommen med som ambassadör för Skärgårdshavets biosfärområde! På uppdrag av Unesco söker vi lokala lösningar på globala problem och du är en viktig resurs för de lokala lösningarna i Skärgårdshavet. Du blir en del av ett nätverk av biosfärambassadörer, som består av personer med olika bakgrund och intressen, som på sitt eget sätt bidrar till en hållbar utveckling av ett livskraftigt skärgårdssamhälle.

Genom att delta i en ambassadörsutbildning inspireras du till att hitta din roll i Skärgårdshavets biosfärområde. Du lär dig mer om biosfärområdet, det globala MAB-programmet och hållbarhetsfrågor, samtidigt som du får verktyg att dra nytta i din egen verksamhet.

Biosfärambassadörsutbildningen, som har ordnats i samarbete med Centret för livslångt lärande (ÅA), är öppen för alla. Du kan vara företagare, guide, föreningsaktiv. Eller något helt annat. En lokal företagare eller guide kan även ansluta sig till biosfärområdets partnersprogram.

Ambassadörsutbildningen arrangeras inte årligen. Ta kontakt, så berättar vi mer!