Pargas stad söker en projektarbetare på 50% för projektet Bobarhet på Pargas öar för tiden 1.10.2024-31.10.2025.   

I projektet Bobarhet på Pargas öar, kommer fyra bobarhetsanalyser att göras i Pargas skärgårdsområde; i Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö. Bobarhetsanalyserna görs av öborna själva och på några av dessa öar har man redan kommit i gång med arbetet. Det finns färdigt utvecklat ett verktyg för bobarhetsanalyser på öar. Verktyget vidareutvecklas och förvaltas av Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi, som också har skapat en handbok och har en rådgivande roll i projektet.

Metoden bygger på att öborna själva är experterna: på varje huvudö bildas medborgarforskningslag som utbildas, tränas och får stöd i att genomföra analysen och därigenom får fram korrekta data som annars inte är tillgängliga för byar och öar. Projektet förverkligas i samband med Skärgårdshavets Unesco biosfärområde. Alla lokala föreningar, invånare och deltidsboende välkomnas med i projektet. I projekteamet finns förutom projektarbetaren, med huvudansvaret, även en projektledare med huvudansvaret över projektet, lokala ö-coachar, samt stödpersoner från alla medverkande organisationer.

Projektarbetaren kommer att tillsammans med projektledaren, stödja och lotsa vidare de lokala bobarhetsanalyserna. Jobbet handlar bland annat om att ordna lokala möten, samla in statistik, samla in uppgifter med enkäter och sammanställa analyserna.   

Vi söker en person med lämplig examen, arbetserfarenhet och goda språkkunskaper (svenska, finska). Det är till fördel om man har erfarenhet av projektarbete. Arbetet kräver att man kan jobba självständigt, är flexibel, har god hand med människor och gärna god lokalkännedom. Kontoret är i Skärgårdscentrum Korpoström, men arbetet kräver att man rör sig i hela Åboland och förutsätter körkort och tillgång till bil. Det finns möjligheter till distansarbete.

Skriftliga ansökningar med meritförteckning och löneanspråk tillställs Pargas stad senast den 1 augusti 2024 kl. 15.00. Ansökningarna per epost till pargas@pargas.fi med kopia till katja.bonnevier@pargas.fi.

Tilläggsinformation ges av biosfärområdets koordinator Katja Bonnevier, tel.040-3562655.