Biosfäärilähettiläät

Biosfäärilähettiläs on henkilö, jolla on tarvittavaa tietämystä, kiinnostusta ja innostusta levittää eteenpäin tietoa yhteisestä biosfäärialueestamme muille. Kaikki biosfäärilähettiläät saavat itse määritellä roolinsa lähettiläinä – jotkut käyttävät tietämystään ja kontaktejaan työelämässä, toiset haluavat edistää kestävää kehitystä järjestötoiminnassa tai puhtaasti yksityisellä tasolla. Biosfäärialueen toiminnan kannalta kaikki lähettiläämme ovat erittäin arvokkaita!

Biosfäärilähettiläämme

Biosfäärilähettiläät tapaavat säännöllisesti eri aiheiden tiimoilta, jotka syventävät heidän tietämystään Itämerestä, kestävästä yrittäjyydestä, ympäristöasioista ja muista saariston elinvoimaisuuden edistämisen kannalta tärkeistä asioista. Lähettiläillä on aktiivinen rooli biosfäärialueen varsinaisessa toiminnassa, esimerkiksi säännöllisesti järjestettävissä Saaristomeren talvitapaamisessa ja Saaristotutkimuksen foorumissa. Aina kun mahdollista, yhdelle lähettiläistä varataan paikka kansallisiin tai kansainvälisiin verkostotapaamisiin.

Biosfääritoimisto ylläpitää lähettiläsrekisteriä, jotta eri henkilöitä voidaan osallistaa sopivissa tilanteissa ja tarvittaessa tarjota heille lisäkoulutusta tai verkostotapaamisia.

Ryhdy biosfäärilähettilääksi!

Tervetuloa Saaristomeren biosfäärialueen lähettilääksi! Unescon toimeksiannosta etsimme paikallisia ratkaisuja globaaleihin ongelmiin, ja sinä olet tärkeä voimavara Saaristomeren paikallisten ratkaisujen kannalta. Sinusta tulee osa biosfäärilähettiläiden verkostoa, joka koostuu taustoiltaan ja kiinnostuksenkohteiltaan erilaisista ihmisistä, jotka edistävät elinvoimaisen saaristoyhteisön kestävää kehitystä kukin omalla tavallaan.

Osallistumalla lähettiläskoulutukseen saat inspiraatiota oman roolisi löytämiseen Saaristomeren biosfäärialueella. Opit lisää biosfäärialueesta, globaalista MAB-ohjelmasta ja kestävyysasioista ja saat samalla työvälineitä, joita voit hyödyntää omassa toiminnassasi.

Yhteistyössä Åbo Akademin elinikäisen oppimisen keskuksen (Centret för livslångt lärande) kanssa järjestettävä biofäärilähettiläskoulutus on kaikille avoin. Voit olla yrittäjä, opas, yhdistysaktiivi. Tai jotain aivan muuta. Paikallinen yrittäjä tai opas voi liittyä myös biosfäärialueen kumppanuusohjelmaan.

Lähettiläskoulutusta ei järjestetä vuosittain.

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää!

Tässä on alla on Saaristomeren biosfäärialueen lähettiläät!

Aija Mäkinen

aija.makinen@gmail.com

Hållbarhet, miljöfrågor och vikten av biologisk mångfald har varit naturliga delar att fundera på en stor del av mitt liv med miljö- och skogsutbildning i bakfickan. Jag erfar att vi mår bra av att göra goda praktiska saker som knyter oss an till plats och ställe och som får oss att känna oss som en del av vår miljö och vår gemenskap. Jag hoppas möjliggöra detta på olika sätt för att engagera flera. Kom med och gå i skogen, simma i havet, bli föreningsaktiv, följ med bin, skratta tillsammans med barn, vuxna och åldringar, odla potatis, fiska, tälj en slev, slå hö, prata med grannar, segla!

Ann-Helen Saarinen

annhelen.saarinen@gmail.com

Saariston asukkaana pyrkimykseni on edistää kestävää saaristoa, kestävää elämäntapaa saaristossa ja meren puhtautta. Haluan tehdä biosfäärialueen ja sen tarkoituksen tunnetuiksi saaristossa sekä kävijöiden keskuudessa.

Anna Franzén

anna@abolandsskargardsstiftelse.fi

Biosfäärilähettiläänä haluan hyödyntää sekä nauvolaisuuttani että eri ammattiroolejani ja levittää niiden kautta sanomaa Saaristomeren biosfäärialueesta. Työssäni Saaristokeskus Korpoströmin tiedottajana hoidan kaikenlaisia tehtäviä asiakaspalvelusta ja opastuksista suunnitteluun ja markkinointiin. Toisessa tehtävässäni Turunmaan saaristosäätiön sijaistoiminnanjohtajana biosfäärialue liittyy keskeisesti tehtäväalueeseen. Lisäksi minulla on saaristo-oppaana mainio tilaisuus levittää tietoa alueestamme. Itse olen aina tiennyt, että halun asua täällä. Kerron väsymättä myös vierailijoille, että hekin haluavat asua täällä, he vaan eivät ole vielä tulleet ajatelleeksi asiaa!

Anne Andersson

Aina ympäristöstään ja maailmasta kiinnostuneena matkailijana ja aiemmin matkailualalla pitkään työskennelleenä koulutus oli mielenkiintoinen ja avartava. Uusia näkökulmia on hieno huomata, tästä on hyvä jatkaa tutkimusmatkailua.

Annika Lahtinen

annika.lahtinen@karkulla.fi

Saaristoon perehtyneenä ja merimelontaan erikoistuneena eräoppaana haluan jokaisena vuodenaikana viedä vierailijoita kokemaan Saaristomeren upea luonnon monet kasvot ja aistiulottuvuudet.

Åsa Rosenberg

asa.rosenberg@kulturfonden.fi

Kulttuuri, koulutus ja kolmas sektori ovat tärkeä osa niin yksityis- kuin työelämääni. Siellä, missä pystyn vaikuttamaan toimin määrätietoisesti kestävyyden edistämiseksi.

Birgit Karlsson

Birgit.Karlsson@parnet.fi

Mitt speciella intresse är hållbart ekologiskt jordbruk och permakultur som lämpar sig väl i biosfärområdet och för ett renare hav. Skärgårdskultur intresserar och speciellt allmogebåtar, klinkbyggda, som nyligen antogs att ingå i UNESCOs immateriella världsarv.

Birgitta Ojala

ojala.birgitta@gmail.com

Arvostan Suomen luontoa ja erityisesti Saaristomeren ainutlaatuisuus ja suojelu on sydämen asia. Luonnolla on todistetusti suuret terveysvaikutukset ja suomalaiset rentoutuvatkin parhaimmillaan lähellä luontoa. Olen ammatiltani terveystieteiden tohtori ja toimin kuntoutusammattilaisena. Luonnon merkitystä terveydelle on opittu ymmärtämään entistä syvällisemmin. Toivon, että saamme nauttia puhtaasta Saaristomeren luonnosta vielä pitkään.

Camilla Lindy

camillalindy@gmail.com

Käsittelen kestävän kehityksen ja kiertotalouden opetuksessani, sekä Saaristomeren ekosysteemiin vaikuttavia asioita ja alueen tilaa.

Charlotta Björklöf

c.bjorklof@gmail.com

Olen kiinnostunut biosfäärialueesta monella eri tasolla. Olen syntynyt ja varttunut Nauvossa, toimin alaan kouluttautuneena lampaankasvattajana, ruoka-artesaanina sekä metsästäjänä ja lisäksi olen kiinnostunut luonnonsuojelusta ja kalastuksesta. Näin ollen minulla on monta eri näkökulmaa biosfäärialueen muodostamaan kokonaisuuteen.

Charlotta Hagman

charlotta.hagman@livia.fi

Luonto- ja ympäristöalan lehtori, ammattiopisto Livia, Kalatalous- ja ympäristöopisto. Lektor i Natur- och miljö vid yrkesinstitut Livia, Fiskeri- och miljöinstitutet. Osana työtäni pyrin nostamaan esille Saaristomeren biosfäärialuetta.

Charlotte von Haartman

charlotte@moisk.com

Toimin oppaana Saaristomeren biosfäärialueella ja pyrin levittämään tietoa kestävästä kehityksestä mahdollisimman monelle.

David Ekman

david.ekman@kitnet.fi

Olen koulutukseltani agrologi ja taloustieteen maisteri; maa- ja metsätalous on ollut ja on edelleenkin toimialueeni. Lähellä sydäntä ovat paikallisen maaseudun ja luonnon kehittämistavoitteinen hoito ja suojelu, historian tuntemus ja halutun luonnonmukaisen maiseman rakentaminen tulevia sukupolvia varten.

Eija Gyllenberg

eija.gyllenberg@gmail.com

Asun vakituisesti Nauvon ulkosaaristossa. Olen purjehtinut saaristossa jo 40 kesää ja asunut Nauvossa viimeiset 20 vuotta, joten suuri osa biosfäärialuetta on minulle varsin tuttua ja lempipaikkoja on monia. Viime vuosina olen ottanut tehtäväkseni ja harrastuksekseni talonpoikaispurjehduksen ja talonpoikaispurjehduksien järjestämisen lapsille ja nuorille. Koen tärkeänä, että vanha saaristokulttuuri säilyy ja välittyy eteenpäin.

Eija Lamsijärvi

eijalamsij@gmail.com

Olen toiminut ruoka-alan yrittäjänä yli 30 vuotta. Artesaaniruoka, jonka rantauttajana Suomeen Saaristomeren biosfäärialue on ollut aktiivisena osapuolena, on aina ollut lähellä sydäntäni, vakkei sillä aiemmin ollut omaa termiä. Saariston omien elintarvikkeiden tuotanto on minulle tärkeää. Perinteisissä muodoissaan se on osa kestävää kehitystä. Kaksikielisyys on suuri rikkaus, jonka arvoa voisi korostaa enemmän.

Erland Mattsson

erland.mattsson@gmail.com

Jaan paikallista osaamistani alueemme mainioista ja ainutlaatuisista retkeilykohteista, joihin voi tutustua omalla veneellä, vuokraveneellä, yhteysaluksilla sekä erikoisuutena jahti Eugenian vuokraristeilyillä. Kumppanuuksia sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla. Erikoisosaamisena purjehdus, meriväylät ja vierassatamat. Kielitaito: suomi, ruotsi, englanti ja saksa. Tulen tarvittaessa myös mukaan oppaana.

Gun Lindblom

gun.lindblom@abo.fi

Tavoitteenani on biosfäärialueen laajentaminen Ahvenanmaata ympäröiviin merialueisiin tai kokonaan uuden biosfäärialueen luominen Ahvenanmaalle. Lähettiläskoulutuksessa saatu tieto teki selväksi, että biosfäärialueilla on myönteisiä vaikutuksia saariston kestävälle kehitykselle.

Ahvenanmaan maakunnan hallitus on v. 2016 hyväksynyt Kehitys- ja kestävyysagendan Ahvenanmaalle. Bärkraft-verkostossa (www.bärkraft.ax) on käytössä samankaltainen ohjelma kuin Saaristomeren biosfäärialueella. Verkoston motto on: “Kantokykyinen yhteiskunta rauhan saarilla antaa kaikille tilaisuuden kukoistaa”.

Heidi Barman-Geust

heidi.barman-geust@novia.fi

Olen sosiologi ja kiinnostunut erityisesti maaseudun sosiologiasta. Kestävämpi ruoka-ainejärjestelmä, maaseudun kehitys sekä asumisen ja elämisen edellytykset maaseudulla ja saaristossa ovat asioita, joille sydämeni sykkii hieman tavanomaista enemmän.

Helena Hartman

helenapaula69@gmail.com

Opettajana, kuvataiteilijana ja purjehtijana haluan olla mukana edistämässä globaaleja tavoitteita, joilla edistetään kestävää kehitystä myös biosfäärialueella. Kerron ja levitän tietoa biosfäärialueesta aina, kun se on mahdollista.

Helena Särkijärvi

helena.sarkijarvi@gmail.com

Lärare, vildmatskonsult och skärgårdsguide. Har jobbat med utveckling av naturturism och inom landskapsvård. Kulturbiotoper, ekologiskt producerad närmat och miljöfrågor ligger mig varmt om hjärtat. Skärgården är min passion. Sommartid njuter jag av den genom att segla, vintertid genom långfärdsturer på skridskor.

James Simpson

tarinapolku@gmail.com

Toimin luontomatkailualalla ja hyödynnän työssäni luontoa pedagogisena sekä kehitystä tukevana voimavarana. Haluan kannustaa matkailijoita tulkitsemaan maisemaa ja tutkimaan sen kuvaamaa historiaa. Tavoitteena on myös osallistaa eri ryhmiä ja luoda niiden välille suurempaa ymmärrystä vuoropuhelun keinoin.

Janne Göransson

jangoransson@gmail.com

Paikallisena toimijana kannan paljon tietoa ja tuntemusta saaristomeren haavoittuvasta asemasta ja siitä, miten Agenda 2030 -toimintaohjelman kestävyystavoitteita saadaan edistettyä. Olen kiinnostunut ekologisista remonttimenetelmistä ja haen jatkuvasti esimerkkejä kestävistä materiaaleista ja työtavoista, jotka kunnioittavat saaristomeren luonnonvaroja. Uteliaana ja innokkaana Steinerpedagogina, purjehtijana ja muusikkona näen jokaisen kohtaamisen mahdollisuutena uusiin kokemuksiin ja oivalluksiin, joissa biosfäärialueen suojelu voi tulla esiin.

Johan Franzén

jofranze@gmail.com

Saaristo on minulle rakas. Jacques Cousteau lienee ollut oikeassa: Suojelemme vain sitä, mitä rakastamme; rakastamme vain sitä, mitä ymmärrämme; ymmärrämme vain sitä, mitä meille opetetaan”Haluankin aktiivisesti olla mukana luomassa kaikille mahdollisuuksia oppia, ymmärtää ja rakastaa saaristoa. Toimin merikajakkiopettajana ja -oppaana, elokuva- ja mediatekijänä sekä kirjailijana. Kajakkioppaana vien ihmisiä sekä päiväretkille että pidemmille, yöpymisen sisältäville retkille, jossa luonto koetaan intensiivisesti ja läheltä. Elokuva- ja mediatekijänä sekä kirjailijana pystyn tuomaan alueen ominaisuudet lukijan/katsojan eteen niin viihteellisen kuin tietopainotteisen kerronnan keinoin, oli sitten kyse nykyajasta tai historiasta.

Johanna Yliportimo

info@visitbjorkholm.com

Olen koulutukseltani kuvataiteilija ja työkseni opetan talvisin erityistä tukea tarvitseville taidetta ja muille yksittäisille ryhmille taidekursseja. Keväästä syksyyn toimin mökkikyläyrittäjänä Björkholman saarella Paraisilla. Asun ympärivuotisesti Björkholman saarella. Lähettiläänä pääasiallisesti toimin yritystoimintamme yhteydessä. Meillä käy suomalaisia ja ulkomaalaisia perheitä mökkeilemässä. Yritystoiminnassamme pyrimme toimimaan kestävän matkailun mukaisesti. Tämä on viides vuosi yrittäjinä ja olemme koko ajan tehneet pieniä muutoksia tämän mökkeihin ja toimintatapoihimme tavoitteen saavuttamiseksi. Minusta on tärkeää, että voimme käytännön toimien lisäksi kertoa saariston luonnosta, elämästä ja elinkeinoista täällä vieraileville turisteille. Matkailuyrittäjänä olemme myös parhaassa asemassa kertomassa vinkkejä mitä saaristossa kannattaa tehdä, kun vieraat jatkavat meiltä matkaa kohti muita saaria.

Julia Ajanko

.ajanko@gmail.com

Asun Brännskärin saarella Nauvon eteläpuolella, jossa toimii pieni vierasvenesatama, ja jolla järjestämme konsertteja ja muita kulttuuritapahtumia kesäisin. Brännskärin toimintaa ohjaa ajatus kestävästä ja luonnonläheisestä matkailusta, ja saari toimii oivana alustana monenlaisten ihmisten tapaamiseen ja monille keskusteluille keskellä Saaristomeren biosfäärialuetta. Brännskärin voi nähdä pienimutoisena esimerkkinä siitä, miten luontoympäristön vaaliminen on edellytys ihmisten hyvinvoinnille. Järjestän Saaristomerellä myös purjehduskursseja, joiden tavoitteena on edistää vähäpäästöistä liikkumista saaristossa, sekä tarjota osallistujille kestävän kehityksen periaatteisiin nojaavia luontokokemuksia. Mahdollistamalla luontokokemuksia toivon voivani lisätä ihmisten omaan kokemukseen pohjaavaa ymmärrystä siitä, miten Saaristomeri voi, miten riippuvaisia me ihmiset luontoympäristön hyvinvoinnista olemme, ja millä tavoin itse kukin voisi vielä vaikuttaa Saaristomeren alueen hyvinvoinnin kohentamiseksi. Lisäksi vedän tällä hetkellä Kemiönsaaren kunnan ja Paraisten kaupungin yhteishanketta, jonka keskiössä ovat Saaristomeren alueen mikroyrittäjät ja vastuullisen ja ympäristöystävällisen liiketoiminnan kehittäminen. Koulutukseltani olen maantieteilijä ja valokuvaaja, ja kohta toivottavasti valmistuva eräopas.

Katja Tiainen

katja.tiainen@turunsteinerkoulu.fi

Minä ole luokanopettaja Turun Steiner-koulussa. Kerronta on yksi tärkeimmistä työkaluistani. Olen etuoikeutetussa asemassa, kun saan tehdä töitä lasten ja nuorten kanssa päivittäin. Saaristomeri on tässä aivan lähellämme, mutta aina ei ole mahdollista päästä paikan päälle kokemaan sen ihmeellisyyksiä. Siksi toivon voivani herättää kertomusten avulla oppilaiden uteliaisuuden merta ja sen ympäristöä kohtaan. Unescon biosfäärilähettiläänä minulla on mahdollisuus oppia lisää ainutkertaisesta saaristostamme ja uskon, että jos opettaja on jostakin innostunut, se välittyy lapsille ja nuorille.

Kristiina Rainio

kristiina.rainio62@gmail.com

Muutostoimijana, sosionomina sekä pedagogina haluan innostaa ihmisiä omaksumaan ekologisesti ja sosiaalisesti kestävän elämäntavan. Suhtaudun intohimoisesti omavaraisuuteen puutarhaviljelyn ja mehiläistarhauksen keinoin. Toinen intohimoni on suullinen kerronta, storytelling, jonka toivon osaltaan tukevan biosfäärialueen tarinoiden kokoamista ja eteenpäin välittämistä. Tarinat kertovat ihmisen synnystä luonnon kanssa, kestävyydestä, tuonpuoleisesta. Ne ovat myönteisiä, muutokseen kannustavia ja toivoa antavia tarinoita.

Kyösti Heino

kyosti.heino@outlook.com

Asun perheeni kanssa Saaristomeren biosfäärialueen reunalla ja sivuelinkeinona mehiläistarhaus. Haluamme omalta osaltamme olla tukemassa omalla toiminnallamme biosfäärialueen ekosysteemin monimuotoisuutta.

Lena Långbacka

l.langbacka@parnet.fi

Asun Paraisilla mutta vietän paljon aikaa myös saaristossa, etenkin kesäkuukausina. Viihdyn merellä ja metsässä. Marjojen ja sienien keräily ovat lempipuuhiani loppukesästä ja syksyllä. Koulutukseltani olen sosiologi ja koko aikuisen elämäni ajan olen ollut aktiivinen kestävän kehityksen puolestapuhuja. Kiinnostuksiini kuuluvat kulttuuri, ruoka ja ulkoilu. Tällä hetkellä työskentelen kulttuuri- ja koulutusalalla.

Maija Arosuo

maija.arosuo@gmail.com

Olen Paraisilla asuva ja toimiva freelance-toimittaja. Kirjoitan paljon luontoon, retkeilyyn ja saariston ihmisiin liittyvistä aiheista. Toiselta ammatiltani olen eräopas, joten Saaristomeri on minulle läheinen myös melojana ja retkeilijänä. Jos sinulla on saaristoaiheisia juttuideoita, ota yhteyttä!

Margot Wikström

Wikstrommargot@gmail.com

Olen Saaristomeren biosfäärialueella toimiva ruoka-artesaani ja kiinnostunut kaikista artesaaniruokaan liittyvistä asioista. Haluan inspiroida, kannustaa, edistää ja kehittää pienelinkeinoja pääasiassa artesaanimaisen ruuanjalostuksen alalla, keskiössä Saaristomeren biosfäärialueen raaka-aineet. Haluan kannustaa kaikkia lapsia osallistumaan biosfäärialueen lapsille suunnattuun toimintaan, esimerkiksi Kalakamujen tutkimusmatkaan ja Junnulabraan. Tavoittena on myös levittää tietoa Biosfäärialueesta ja sen toiminnasta kaikissa tilaisuuksissa, joissa olen mukana. Lisäksi haluan kannustaa nuoria palaamaan biosfäärialueelle opintojen ja muutaman työvuoden jälkeen.

Maria Pick

maria.pick@visitoro.fi

Haluan kertoa Saaritomeren biosfäärialueesta ja sen merkityksestä erityisesti matkailijoille, jotka vierailevat Saaristomeren biosfäärialueella.

Marika Vuolle

marika.vuolle@hotmail.com

Asun perheineni Nauvon saarella. Ja ulkosaaristossa on saari, jossa kalastajatila, joka on jo 500 vuotta kuulunut sukuun. Sen historiaan ja elämään, olen nyt uppoutunut ja sitä myöden on syttynyt halu kertoa saariston kulttuurista, elämästä ja luonnosta. Biosfäärialueen asukkaana ei voi olla pohtimatta saaristomerta ja sen tilaa, joten meren suojelu ja tarkkailu ovat osa arkea. Kestävää luontoelämysmatkailua tullaan kehittämään ja tekemään yhteistyötä eri toimijoiden kanssa mahdollisuuksien mukaan. Täällä voi kokea luonnon hiljaisuuden, puhtauden ja kauneuden—ja biosfäärilähettiläänä toivon tämän mahdollisuuden säilyvän tulevillekin sukupolville.

Martina Lindholm

martina.lindholm@gmail.com

Ammatti: kieltenopettaja (saksa, englanti)
Harrastukset: Mm. metsät, niityt, hyönteiset (mehiläistarhaus), vanhojen perinnemaisemien ylläpito.

Matthijs Admiraal

info@visitbjorkholm.com

Majoitusyrittäjinä toivotamme tervetulleeksi monia vieraita muualta Suomesta ja ulkomailta. Saaristo on tunnettu luonnostaan, kulkutavoistaan ja majoitustyyleistään. Onko Saaristomatkailu vain saunamökin vuokraus, kalastus ja pyöräily Saaristoreittiä? Suurin osa vieraistamme on kiinnostunut siitä, miten elämme Björkholmissa ympäri vuoden ja miten se toimii lautalla talvella. Heillä on monia kysymyksiä, joihin vastaan mielelläni biosfäärialueen hollantilaisena asukkaana.

Merja Fredriksson

merjafredriksson@gmail.com

Olen asunut biosfäärialueella yli 40 vuotta. Haluaisin jatkossa pystyä paremmin kertomaan muille millaista asuminen alueella on. Kertomuksessani en tule korostamaan vain luonnon monipuolisuutta ja haavoittuvuutta vaan paneudun ihmisten elämään ja toimeentuloon tällä alueella. On tärkeää elää ja asua siten ettemme vahingoita ja tuhoa alueen erikoispiirteitä toimillamme. samalla on tietysti tärkeää, että alueella asuvat voivat harjoittaa ammattiaan ja elinkeinojaan täällä siten että toimeentulo on turvattu.

Monica Lauha

lauhammm@gmail.com

Olen täysin kaksikielinen (suomi/sve) luokanopettaja, erityisopettaja sekä saaristo-opas Korppoosta. Haluan biosfäärilähettiläänä korostaa oppilailleni saaristoluonnon ainutlaatuisuutta sekä meidän kaikkien yhteistä vastuuta sen säilyttämiseen sekä varjelemiseen tuleville sukupolville. Olemme etuoikeutettuja kun saamme asua Saaristomeren biosfäärialueella. Opastamilleni turisteille haluan kertoa jokapäiväisestä elämästä saaristossa sekä saaristoluonnon uskomattomasta monimuotoisuudesta. Aina kun voin kerron matkailijoille biosfäärialueesta ja yritän houkutella heitä tutustumaan saaristoon. Haluan myös työskennellä aktiivisesti sen eteen, että matkailijat jatkossa löytäisivät saariston rauhan ympärivuotisesti. Mainostan oman perheeni elämäntapamuutosta, muuta sinäkin suurkaupungin keskustasta saariston rauhaan! Ole rohkea, muuta saaristoon!

Niina Heikkilä

Olen luonto- ja eräopas, draamakasvattaja ja opettaja. Olen erikoistunut lasten luonto- ja ympäristökasvatukseen. Vahvuutenani ovat toiminnalliset ja luovat menetelmät. Ohjaan myös erilaisia luontoretkiä ja vaelluksia aikuisille mielenkiintoisella ja asiantuntevalla otteella. Luontoseikkailujani voi seurata Instagramissa Luontoninnun rinkassa. Ole yhteydessä niin suunnitellaan yhdessä sopiva luontokokonaisuus.

Nina Katajainen

nina.katajainen@parnet.fi

Olen saaristolainen joka ympäristö-ja meribiologin biologin koulutuksen kautta on tutkinut rantaviivaa ja leviä ja edelleen kuljen mieluusti rantakivillä ympäristöä tarkkaillen. Saaristomeren tilanne voisi olla parempi ja sen vuoksi minullakin on missio. Tunnen saaristoa mökkiläisenä sekä veneilijän näkökulmasta ja meillä kaikilla on aina opittavaa ympäristöstämme ja sen ainutlaatuisuuden vaalimisessa. Yhteisestä asiasta tiedon jakaminen ja toimintamallien kehittäminen ovat minun tavoitteenani yhteisen hyvän tekemiseen. Työskentelen ympäristöä koskevien asioiden parissa mutta tällä hetkellä maalla. Täältä kuitenkin on vaikutukset siihen miten biosfäärialueemme voi; ihminen on läsnä ja teoilla on merkitystä. Jokainen voi omalla toiminnallaan tukea monimuotoisuutta sekä tehdä arjessa valintoja ympäristömme eduksi. Olethan sinäkin mukana!

Nina Söderlund

nsoderlu@abo.fi

Työssäni olen viimeiset 30 vuotta ollut mukana kehittämässä saaristoa erilaisin toimintamallein ja eri rooleissa. Mielestäni on todellakin korkea aika nostaa biosfäärialue ja sen upeat mahdollisuudet esiin koko Turunmaan resurssina. On suuri kunnia olla tällaisen alueen asukas! Haluan hyödyntää laajoja alueellisia, kansallisia ja kansainvälisiä (etupäässä pohjoismaisia) verkostojani paremmin, ja levittää niiden kautta tietoa biosfäärialueesta ja sen toiminnasta. Yhteiskuntatieteiden koulutukseni ja asiantuntemukseni aluekehityksen alalta antavat minulle hyviä eväitä myös tätä tavoitetta varten. Olen aina se kävelevä saariston markkinointikanava – nyt viestiin on vain lisättävä biosfäärialue entistä selkeämmin.

Oona Johansson

oona.johansson@axxell.fi

Niin työssäni kuin vapaa-aikana kohtaan monentyyppisiä kulttuurialan, opetusalan ja kolmannen sektorin ihmisiä, joille saaristo on tärkeä asia. Uskon vahvasti, että kulttuurilla, opetuksella ja kolmannella sektorilla on tärkeä rooli asenteiden, konkreettisten tekojen ja pitkäjänteisien muutoksien aikaansaamiseksi, joilla rakennetaan kestävä elämäntapa. Omalta osaltani voin kannustaa konkreettisesti kestäviin toimintoihin, ja myös muutoin käyttää ohjenuorana YK:n globaaleja kestävyystavoitteita. Opastan myös sekä pienellä että suurella rengastiellä ja kerron ryhmille saaristosta ja biosfäärialueesta.

Otto Bruun

otto.bruun@iki.fi

Jag undervisar och forskar som doktorand inom området hållbarhetsjuridik. Jag jobbar främst med frågor om hur omställning inom jord- och skogsbruk kopplas till hållbarhet och framtidstro, erfarenheter och frågeställningar som jag känner kan ha något att ge också för samarbetet inom Biosfärområdet. Jag är skärgårdsentusiast och också intresserad av att lära mig mer om skärgårdsnäringar och -kultur både historiskt samt i när- och framtid. Jag bor med min familj i Dalsbruk och är engagerad i Kimitoöns kommun för ett levande och välmående Skärgårdshavet, bland annat via föreningen Kimitoöns natur rf, där jag drivit frågor om Östersjön och Skärgårdshavet.

Pekka Aava

pekka.aava@aava.tv

Olen työskennellyt koko työurani digitaalisen ja erityisesti audiovisuaalisen viestinnän ja markkinoinnin tehtävissä käsikirjoittajana, ohjaajana, tuottajana ja tuotantopäällikkönä. Viestinnän asiantuntijana minua innostaa soveltaa osaamistani biosfäärilähettiläänä. Toimin jo aktiivisesti Iniö deltidsboende – Iniön osavuosiasukkaat -yhdistyksessä, jonka tehtävänä on saariston kestävän kehityksen, saaristoluonnon ja kulttuurin vaaliminen sekä kaikkien iniöläisten välisen vuorovaikutuksen lisääminen järjestämällä yhteisiä tapaamisia ja tapahtumia. Toimitan INIÖiten -lehteä ja tuotan yhdistyksen www.inionet.fi verkkosivujen sisältöjä. Saaristomeren Unesco-biosfäärialueen toiminta perustuu yhteistyöhön, jota haluan edistää ennen kaikkea tiedottamisella ja verkostoitumisella, jotka johtavat konkreettisiin toimiin. Minulla on ollut ilo lapsuudestani saakka viettää elämääni saaristomeren syleilyssä ja tätä iloa haluan jakaa tulevillekin sukupolville.

Per Savander

Persav1@gmail.com

Ambassadör för näringsverksamhet i biosförområdet genom att skapa Biosfäärialueen elinkeinoelämän lähettiläs, tavoitteena luoda yrityksille ja yhteisöille edellytyksiä etätyöhön. för distansarbete för företag och organisationer.

Pia Hotanen

pia.hotanen@pargas.fi

Toimin Paraisten kaupungin varhaiskasvatuspäällikkönä. Varhaiskasvatuksessa panostamme kestävään kehitykseen. Keskiössä ovat ympäristökasvatus, kestävä elämäntapa ja lapsen osallisuus.

Pia Vinkki

pia.vinkki@gmail.com

Olen syntynyt ja kasvanut pohjoisessa. Muutama vuosi sitten vaihdoin opinnot ja työpaikan Jäämerenrannikolla arkeen Saaristomeren biosfäärialueen kupeessa. Täällä toimin talvisin kääntäjänä, kesäisin saaristo-oppaana ja ympärivuotisesti akateemikkona ja japaninsaha-intoilijana. Saaristo on ainutlaatuinen paikka, joka on ollut olemassa kauan, myös minua varten. Siksi tärkein tehtäväni on varmistaa elämäntavallani, että se on olemassa pitkään myös minun jälkeeni. Haluaisin tutustua myös muihin biosfäärialueisiin ja toimia linkkinä niiden välillä levittämällä tietoa, kokemuksia ja hyviä käytäntöjä.

Raisa Tanner

saaristopolku@gmail.com

Toimin luontomatkailuyrittäjänä yrityksessäni Saaristopolku Oy. Teen yhteistyötä paikallisten majoittajien, taksiveneyrittäjien ja ruokapalvelutuottajien kanssa. Metsähallituksen yhteistyöyrittäjänä olen sitoutunut toimimaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Nämä periaatteet tulevat vahvasti esiin asiakkaiden kanssa saaristossa liikkuessamme. Retket vahvistavat osallistujien luonnontuntemusta ja sitä kautta ymmärrystä luonnon- ja ympäristönsuojelun merkityksestä. Vuodesta 2013 lähtien olen yhteistyössä kirjoittajakouluttajan kanssa järjestänyt useita luovan kirjoittamisen kursseja eri saarilla. Kurssien teemoissa kirjoittajat ovat pohtineet mm. saariston elinvoimaisuutta, historiaa, ihmisen ja luonnon suhdetta.

Riitta-Liisa Pettersson

riitta-liisa.pettersson@fhs.fi

Olen työskennellyt ympäristön- ja maisemanhoidon neuvojana viimeiset 28 vuotta. Se on ollut osallistavaa suunnittelua ja yhteistyötä matkailuyrittäjien, viljelijöiden, ja mm. saariston asukkaiden kanssa. Työssäni olen saanut olla mukana kehittämässä saariston kaunista maisemaa, monimuotoista sekä matkailullisesti houkuttelevaa ympäristöä ja erityisesti saariston yhtä kulttuuriperintöä: perinnebiotooppeja. Lähellä sydäntäni ovat paikallisen maaseudun ja luonnon kehittämistavoitteinen hoito ja suojelu, ja saaristomaiseman säilyttäminen ja kestävä kehittäminen tulevia sukupolvia varten. Biosfäärilähettiläänä haluan hyödyntää sekä saaristokiinnostustani että ammattirooliani ja levittää sanomaa Saaristomeren biosfäärialueesta.

Sara Söderlund

Ssoderlund1@gmail.com

Restonomina ja eräoppaana tavoitteenani on tuoda entistä enemmän matkailijoita saaristoon tutustumaan sen moniin lumoaviin mansikkapaikkoihin. Saaristoluonto on vertaansa vailla ja haluan esitellä sitä matkailijoille sekä auttaa heitä löytämään, ymmärtämään ja kunnioittamaan sitä. Olen vastikään muuttanut saaristoon enkä vielä ole sokaistunut sen kauneudelle. Haluan tehdä enemmän työtä elävän ja ympärivuotisesti työllistävän saariston eteen.

Sinikka Leino

sinikka.leino@aava.tv

Olen osaamisen kehittämisen, koulutuksen, projektiosaamisen, hankerahoituksen ja verkostoitumisen osaaja. Nyt toimin aktiivisesti Iniö deltidsboende – Iniön osavuosiasukkaat rf:n puheenjohtajana. Yhdistyksen tehtävänä on hoitaa jäsenten edunvalvontaa, vaalia saaristoluonnon ja -kulttuurin säilymistä sekä vaalia seudun traditioita ja edistää positiivista yhteydenpitoa ja yhdessä tekemisen kulttuuria alueen väestöön ja sidosryhmiin. Kestävä kehitys ja meriluonnon monimuotoisuuden turvaaminen ovat yhdistyksemme keskeisiä tavoitteita. Roolini on tiedottaa biosfäärialueen toiminnasta, tapahtumista ja kestävän saaristoympäristön merkityksestä hyvinvoinnille ja yrittäjyydelle sekä edistää kestävää yritystoimintaa. Tuoda eri verkostoissa esille biosfäärialueen toimintaa sekä yhteistyön ja verkostojen merkitystä. Kannustaa yrityksiä ja organisaatioita mahdollisuuksista ryhtyä biosfäärikumppaneiksi. Olen Saaristomeren kestävien arvojen puolesta puhuja henkeen ja vereen.

Sonja Palhus

spalhus@gmail.com

Olen kansainvälisten asioiden päällikkö, eräopas ja luontomatkailusta innostunut turkulainen. Saaristomerellä lapsuuteni viettäneenä, pidän saaristoamme yhtenä tärkeimmistä luontokohteistamme. Luonnon hyvinvoinnin ja ihmisten elinkeinojen yhdistäminen kestävällä tavalla on minusta erityisen tärkeää. Olen opintovapaalla ja opiskelen rannikoiden kestävää hallinnointia Noviassa. Toivon että voin jatkossa työskennellä yhä konkreettisemmin saaristomme, sekä rannikko- ja merialueiden suojelun ja kestävän kehityksen parissa.

Tiina Lehtonen

tio.lehtonen@gmail.com

Työskentelen yrittäjänä Korppoon saarella. Asumme Korppoossa ja osavuosiasukkaina olemme Houtskärissä. Työssäni taksiautoilijana ja kahvilayrittäjänä tapaan paljon ihmisiä. Asiakkaista suuri osa on paikallisia asukkaita talvikaudella, mutta koko vuoden aikana tapaan työssäni paljon vapaa-ajan viettäjiä ja turisteja ympäri maailmaa. Mielestäni meille kaikille on tärkeää ymmärtää alueemme haavoittuvuus, pyrkiä kaikin ratkaisuin suojelemaan ympäristöämme. Haluan kertoa vierailijoille, että alueen ja sen asukkaiden kunnioittaminen on tärkeä osa matkailua täällä. Usein törmää kysymykseen että missä asumme talvella. Haluaisin omalla tarinallani kertoa heille, että täällä on hienoa asua ympäri vuoden ja työpaikkojahan täällä on. Etätyö on onneksi päässyt nyt kunniaan.

Tove Eriksson

tove.m.eriksson@gmail.com

Monitaituri keskellä saaristoa. Arvostan käytännön arkitaitoja. Toimin käsityöläisenä, opetan käytännön aineita koulussa ja asun maatilalla. Opastetuilla kierroksillani lempiaiheisiini kuuluu arki saaristossa. Viihdyn metsässä, maastossa ja veneessä.

Ulla Mattsson-Wiklén

umw1967@gmail.com

Jag är född och uppvuxen i Houtskär och för mig är det viktigt att bevara den unika skärgårdskulturen och dialekten och att genom mitt arbete hjälpa andra att också kunna bo kvar samt främja inflyttning. Som redaktör för den lokala tidningen Houtskär Nytt kan jag informera om biosfärområdet och hjälpa företagare att få synlighet för sina tjänster och produkter. I min roll som skärgårdsguide för jag vidare berättelser om hur det var förr, men berättar också om hur vi lever i skärgården idag. Ibland också lite på dialekt.

Ulla-Britt Mattsson

mattssonub@gmail.com

Eläkkeellä oleva kielten lehtori (englanti, suomi, saksa, ranska, ruotsi). Aina Korppoon saaristossa vietetystä lapsuudestani saakka olen oppinut käyttämään luonnonvaroja varovasti ja säästeliäästi. Ammattiopas ml. turistiopastus Paraisilla, Kemiönsaarella + Örössä, Kustavissa, Turussa, Naantalissa, Lounaisrannikolla, Raisiossa, Kaarinassa, Liedossa, Uudessakaupungissa, Turun ja Tukholman välisellä Vanhalla Postitiellä sekä Kuninkaantien Turku-Hamina-osuudella.

Ulla-Maija Söderlund

nagusalen@gmail.com

Levitän tietoa biosfäärialueen monimuotoisesta aineellisesta ja aineettomasta kulttuurista mm. kulttuurialan yritykseni, tietonäyttelyiden tai mainoslehtisten avulla. Ammatiltani olen pianisti ja pianonopettaja. Olen opiskellut myös arkkitehtuuria ja maisema-arkkitehtuuria, ja olen valmistumassa luontokartoittajaksi. Harrastan kulttuurihistoriaa, puutarhaviljelyä ja käden taitoja.

Viveca Smeds-Aalto

viveca.smeds-aalto@pargas.fi

Paraisten kaupungin tiedotussihteerinä ja kaupungin matkailutiimin jäsenenä minulla on mainiot mahdollisuudet tuoda esille biosfäärialueen näkökohtia, erityispiirteitä, vahvuuksia sekä heikkouksia kohdatessani kaikenikäisiä ihmisiä, niin alueen asukkaita kuin mökkiläisiä ja matkailijoita.