Luonto ja biologinen monimuotoisuus

Monet erilaiset luontotyypit sekä veden pinnan alla että päällä tekevät Saaristomerestä yhden maamme runsaslajisimmista alueista. Koska sekä Åbo Akademi että Turun yliopisto ovat harjoittaneet alueella tutkimustoimintaa useiden vuosikymmenten ajan, Saaristomeri on yksi Suomen parhaiten tutkituista alueista – eikä ainoastaan biologian, vaan myös maantieteen, historian ja sosioekonomian näkökulmasta.

Tavalla tai toisella ympäröivä meri vaikuttaa kaikkeen toimintaan saaristossa. Yksi biosfäärialueen tärkeimmistä tehtävistä onkin meren hyvinvoinnin edistäminen. Biosfäärialue ei harjoita omaa tutkimustoimintaa, vaan se keskittyy levittämään ajankohtaista tutkimustietoa ja hyviä esimerkkejä siitä, mitä organisaatio tai yksityishenkilö voi tehdä Itämeren pelastamiseksi.

Lue lisää