Luonto ja biologinen monimuotoisuus

Monet erilaiset luontotyypit sekä veden pinnan alla että päällä tekevät Saaristomerestä yhden maamme runsaslajisimmista alueista. Koska sekä Åbo Akademi että Turun yliopisto ovat harjoittaneet alueella tutkimustoimintaa useiden vuosikymmenten ajan, Saaristomeri on yksi Suomen parhaiten tutkituista alueista – eikä ainoastaan biologian, vaan myös maantieteen, historian ja sosioekonomian näkökulmasta.

Tavalla tai toisella ympäröivä meri vaikuttaa kaikkeen toimintaan saaristossa. Yksi biosfäärialueen tärkeimmistä tehtävistä onkin meren hyvinvoinnin edistäminen. Biosfäärialue ei harjoita omaa tutkimustoimintaa, vaan se keskittyy levittämään ajankohtaista tutkimustietoa ja hyviä esimerkkejä siitä, mitä organisaatio tai yksityishenkilö voi tehdä Itämeren pelastamiseksi.

Perinteisellä eläintenpidolla saaristossa on sekä ekologisia että kulttuurisia etuja. Läheisessä yhteistyössä Saaristomeren kansallispuiston kanssa Saaristomeren biosfäärialue on tuonut esiin maisemanhoidon ekologisia ja taloudellisia näkökohtia ja kannustanut maanviljelijöitä markkinoimaan tuotteitaan luonnonlaidunlihana. Biosfäärialue on toteuttanut myös kursseja maisemanhoitajien kouluttamiseksi sekä edistänyt maanomistajien ja eläintenpitäjien välistä yhteistyötä etsimällä lisää laiduneläimiä maisemanhoidon tarpeessa oleville luonnonalueille.

Perinteisellä eläintenpidolla saaristossa on sekä ekologisia että kulttuurisia etuja. Läheisessä yhteistyössä Saaristomeren kansallispuiston kanssa Saaristomeren biosfäärialue on tuonut esiin maisemanhoidon ekologisia ja taloudellisia näkökohtia ja kannustanut maanviljelijöitä markkinoimaan tuotteitaan luonnonlaidunlihana. Biosfäärialue on toteuttanut myös kursseja maisemanhoitajien kouluttamiseksi sekä edistänyt maanomistajien ja eläintenpitäjien välistä yhteistyötä etsimällä lisää laiduneläimiä maisemanhoidon tarpeessa oleville luonnonalueille.

Biosfäärialueen toimisto on tehnyt suuria panostuksia saariston lammaselinkeinon edistämiseksi. Lampaidenpito soveltuu hyvin pirstaleiseen saaristoon, joka tarjoaa hyvät edellytykset pienimuotoiselle korkealaatuiselle lihantuotannolle. Kiinnostus lammaselinkeinoa kohtaan on kasvanut merkittävästi kymmenen viime vuoden aikana. Laiduntavilla lampailla on tärkeä tehtävä myös maisemanhoidossa ja siten saariston lajien monimuotoisuuden säilyttämisessä.