Elävä saaristo

Saaristomeren biosfäärialue toteuttaa kehittämishankkeita, jotka edistävät ympärivuotista asumista, työllisyyttä, kestävää matkailua, saaristoympäristön kestävyyteen liittyviä innovaatioita ja kiertotaloutta. Kaikkea mitä, saariston säilyttämiseksi elävänä tarvitaan.

Artesaaniruoka

Biosfäärialueella on ollut keskeinen rooli tuotaessa Suomeen artesaaniruoan konseptia (ruotsiksi mathantverk). Artesaaniruokaan liittyvillä hankkeilla ja koulutuksilla on edistetty paikallista pienimuotoista ruoantuotantoa ja jalostusta. Tällä hetkellä biosfäärialueen toimintaan liittyen on käynnissä yksi ruokaan liittyvä hanke, Kuluttajat ruokatalouden keskiössä (KulTa).

Vuosina 2016–2018 toteutettiin suuri artesaaniruokahanke, Kustens mat, Pohjanmaan, Turunmaan, Ahvenanmaan ja Uudenmaan seutujen välisenä yhteistyönä. Hankkeen tarkoituksena oli luoda pohja koko Suomen kattavalle ruoka-artesaanien verkostolle. Hanke järjesti artesaaniruokakoulusta sekä artesaaniruoan SM-kilpailut. Hankkeen päätyttyä kilpailuja hallinnoi Suomen artesaaniruoka ry.

Asutus

Kuluneen vuosikymmenen aikana biosfäärialueella on keskitytty erityisesti toimintaan, jonka tavoitteena on saariston autioitumisen torjuminen. Jotta saaristo voisi säilyä elävänä, tarvitaan aktiivista yritystoimintaa. Biosfäärialueella oli tärkeä rooli Turunmaan Saaristosäätiön perustamisessa vuonna 2008. Biosfäärialueen toimiston ja saaristosäätiön toteuttamat aktiviteetit ovat tiiviisti sidoksissa toisiinsa, mikä on avannut uusia mahdollisuuksia Saaristomeren biosfäärialueen tavoitteiden toteuttamiseen. Toiminta Brännskärin ja Björkholmin saarilla tarjoaa mallin siitä, miten saariston säilymistä asuttuna ja elinvoimaisena voidaan edistää.

Matkailu

Biosfäärialueesta itsestään ei ole kehittynyt matkailukohdetta, mikä ei ole ollut nimenomaisena pyrkimyksenäkään. Biosfäärialue on kuitenkin osallistunut alueen kestävän matkailun edistämiseen strategisen suunnittelun keinoin, sertifioimalla matkailuyrittäjiä yhteistyössä PanParksin kanssa, perustamalla uusia vaellusreittejä ja tuottamalla materiaalia ja esitteitä, joissa esitellään ulkosaariston kyliä ja biosfäärialuetta laajemminkin.