Biosfäärikasvatus

Tärkeä osa biosfäärialueen toimintaa on alueen ympäristö- ja kestävyyskysymyksiin liittyvän koulutuksen tukeminen. Uskomme, että mitä enemmän ihminen oppii siitä, miten saaristoluonto ja elämä meressä toimivat, sitä enemmän hän haluaa suojella niitä. Suuri osa toiminnastamme liittyy sen takia erilaisiin ympäristöaiheisiin hankkeisiin, joiden ensisijaisena kohderyhmänä ovat lapset ja nuoret.