Biosfääriakatemia

Tietopohjaisia kokemuksia vahvistavat lasten ja nuorten yhteenkuuluvuuden tunnetta sekä suhdetta luontoon ja kulttuuriin.

Pedagoginen toiminta on jaettu eri osa-alueisiin: varhaiskasvatus, perusopetus, nuorisotoiminta sekä toiminta vierialijoille.

Saaristomeren Unesco-biosfäärialueen toiminnan pedagogisena ohjelmana toimivan Biosfääriakatemian kautta haluamme edistää kestävyysajattelua kaikessa varhaiskasvatuksen, peruskoulun ja toisen asteen koulutuksen toiminnassa. Haluamme vahvistaa nuorten kykyä toimia kestävyyden hyväksi lähiympäristössään sekä heidän osallisuuttaan biosfäärialueella. Haluamme lisätä saariston luonnon ja kulttuurin tuntemusta ja syventää näin nuorten suhdetta luontoon ja lähiympäristöön järjestämällä toimintaa yhteistyössä eri järjestöjen kanssa Unescon biosfäärialueohjelman puitteissa Pidämme tärkeänä kohderyhmänä myös lapsia ja nuoria, jotka viettävät aikaa tai vierailevat saaristossa. Biosfäärialueella on Biosfääriakatemian toiminnalle pitkän aikavälin tavoitteita, jotka mukautetaan niin keskeisten yhteistyökumppaneiden kuin muualla yhteisössä matkan varrella syntyviin tarpeisiin ja mahdollisuuksiin. Seuraavien vuosien aikana keskitymme enemmän vanhemmille lapsille ja nuorille suunnattuun toimintaan.