Biosfäärikasvatus

Tärkeä osa biosfäärialueen toimintaa on alueen ympäristö- ja kestävyyskysymyksiin liittyvän koulutuksen tukeminen. Uskomme, että mitä enemmän ihminen oppii siitä, miten saaristoluonto ja elämä meressä toimivat, sitä enemmän hän haluaa suojella niitä. Suuri osa toiminnastamme liittyy sen takia erilaisiin ympäristöaiheisiin hankkeisiin, joiden ensisijaisena kohderyhmänä ovat lapset ja nuoret.

Kalakamut

Kalakamut-konsepti on Paraisten kaupungin varhaiskasvatuksen ja Saaristomeren biosfäärialueen panostus, jolla halutaan herättää kaikkein nuorimpien eli varhaiskasvatuksessa olevien lasten kiinnostus luontoa ja ympäristöasioita kohtaan.

Vuodesta 2011 alkaen Paraisten kaupungin kaikkien päiväkotien lapset ovat säännöllisesti päässeet tutustumaan Kalakamuihin, pehmoeläinjoukkioon, joka kiertää päivähoidon eri yksiköiden välillä sumpussaan. Kalakamuilla on mukanaan tarina ja hauskoja aktiviteetteja jostain ajankohtaisesta aiheesta, ja Kalakamuja käytetään tärkeiden asioiden viestinviejänä kaupungissa. Tieto kulkee myös toiseen suuntaan: lapset ovat hyvin kiinnostuneita ympäristöstään ja heillä on paljon järkevää sanottavaa aikuisille siitä, miten eri ongelmat pitäisi ratkaista. Vuosien mittaan Kalakamut ovat kertoneet päiväkotilapsille yhteenkuuluvuudesta ja lasten oikeuksista, roskien lajittelusta, ruoan kiertokulusta, saaristokulttuurista ja Itämeren tilasta.

Kalakamujen kotisivut

Junnulabra

Saaristokeskus Korpoströmin Junnulabrassa lapset ja uteliaat aikuiset saavat muutaman tunnin ajan olla meribiologeja. Lapset pääsevät tutustumaan erilaisiin Itämeressä eläviin kasvi- ja eläinlajeihin, tutkimaan merenpohjassa eläviä eläimiä mikroskoopilla ja ottamaan erilaisia vesinäytteitä. Labrassa lapset saavat ohjattuina tutkia meren elämää oikeassa laboratoriossa käytettävillä laitteilla. Kuten muussakin Saaristokeskus Korpoströmin toiminnassa, myös Junnulabrassa yhdistyvät taide ja tiede. Junnulabran kotisivut

Tutkimusmatka Saaristomerelle

Tutkimusmatka Saaristomerelle on FÖSS:n ja biosfäärialueen yhteistyöhanke, jonka tuloksena on syntynyt Kalakamujen tutkimusmatka saaristoon -ympäristöseikkailu. Tutkimusmatka tarjoaa omatoimisesti suoritettavaa ohjelmaa lapsiperheille viidessätoista vierasvenesatamassa eri puolilla Turunmaan saaristoa. Tutkimusmatkalla opitaan saariston luonnosta ja kulttuurista, suoritetaan omatoimisesti hauskoja tehtäviä ja kerätään leimoja omaan tutkijapassiin. Jokaisella tutkimusmatkan varrella olevalla saarella on taulu, jossa annetaan tietoa ja haasteita lapsille ja muille kiinnostuneille. Tutkimusmatka saaristoon -kotisivut

Biosfäärialue koulussa

Biosfäärialueen seiskaluokkalaiset saavat joka kevät osallistua Biosfäärialue koulussa ‑ohjelmaan. Ohjelman aluksi biosfäärialueen koordinaattori pitää koulussa oppitunnin, jonka aikana oppilaat saavat tutustua biosfäärialueen toimintaan. Toukokuun lopussa kaikki seiskaluokkalaiset Kyrkbackens skolasta Nauvosta, Ulkosaariston koulusta ja Skärgårdshavets skolasta Korppoosta sekä Dalsbruks skolasta Taalintehtaalta pääsevät käymään yhdellä Saaristomeren kansallispuiston saarista. Retkipäivinä on käsitelty erilaisia aiheita, kuten rehevöitymistä, maisemanhoitoa, biologista monimuotoisuutta, pohjaeläimiä ja saariston kulttuuriperintöä.

Koulujemme lähivedet

Koulujemme lähivedet -toimintamalli kehitettiin alun perin Rauman kouluissa, minkä jälkeen malli on levinnyt edelleen muihin varsinaissuomalaisiin kouluihin Ympäristö Nyt ‑palvelun haasteareenan kautta. Haasteeseen vastaavat koulut saavat käyttöönsä Suomen ympäristökeskuksen kehittämän vesitestilaukun lähivesiensä tutkimista varten. Koulujen toiminnan tueksi on koottu verkosto vesi- ja ympäristökasvatuksen asiantuntijatahoista. Kukin taho tarjoaa kouluille osaamistaan, tuottaa informaatiota ja järjestää erilaisia tapaamisia. Saaristomeren biosfäärialue on mukana verkostossa.

Koulujemme lähivedet