September

Vi vill bevara ett traditionellt kulturlandskap

Gnugga ett löv i din hand.  Dofta.


Foto: Kor på bete i Attu – Pia Prost

Delta i ett hösttalko där kulturlandskap upprätthålls eller restaureras
Talkon för att slå gräs är oftast i juli, planera in ett sådant för nästa år.

Välj lokalproducerat kött från djur som gått på naturbete i skärgården
Om du inte vill äta kött, hälsa på bonden som kommer emot ändå.

Odla en äng
Du kan börja med ett pyttelitet område och utvidga det så småningom. Samla frön och så ängsväxter på hösten.

Bekanta dig med lövtäkt eller hamling
Be någon som varit med om att samla löv till djurfoder berätta om det, eller läs boken Skärgårdens betesmarker.

Lär dig känna igen några av ängsarterna