November

Vi vill utveckla Skärgårdshavets biosfärområde och främja en cirkulär ekonomi

Gå till en strand.
Stå stilla en stund.


Foto: Houtskär daghems bokashi – Katja Lundström

Skaffa närproducerade ägg
Från egna hönor, din by, lokala butiken eller från ett REKO-torg.

Producera din egen mylla i en snabbkompostor 
Kompostera alternativt med maskkompost inomhus eller bekanta dig med Bokashi.

Samla allt ditt avfall under tre dagar, även på arbetsplatsen  
Fundera på hur du kan minska på mängden.

Ha en hylla i kylskåpet för mat som håller på att bli gammal
Först då hyllan är tom köps ny mat.

Håll en shoppingfri månad, då du inte köper nya kläder eller varor
Fundera på hur du kunde förbättra hållbarheten i dina klädköp.

Återanvänd ett gammalt plagg
Använd en udda strumpa som trasa, gör en ärtpåse eller ett käpphästhuvud.