Juni

Vi vill bevara naturens mångfald

Hitta två likadana stenar.


Foto: Humla i Rosala –  Viveka Rabehl

Plantera ett träd
Klibbal, sälg och ek är värdefulla för mångfalden. Äppelträd gynnar både pollinerare och dig.

Bekämpa invasiva främmande arter
Dra upp lupiner, jättebalsamin och vresros tillsammans med kompisar.

Odla pollengivande inhemska växter
Det kan vara växter som både uppskattas i köket och av pollinerare och har vackra blommor, som kungsmynta, ramslök, backtimjan och gräslök.

Besök Skärgårdshavets nationalpark
Njut av skärgårdsnaturens rikedom och av vårt fina hav.