Januari

Vi vill stödja Skärgårdshavets biosfärområde och förmedla kunskap, goda erfarenheter och kontakter

Stanna upp. Titta på moln.

Förbindelsefartyget Eivor utanför Jurmo
Foto: Lasse Andersson

Berätta om dina goda erfarenheter
Sprid dina positiva upplevelser genom sociala medier, vid arbetslunchen eller berätta om dem för din granne.

Dela med dig av ditt bästa hållbarhetstips
Publicera tipset på biosfärområdets FB-sida eller skicka e-post till biosfar@pargas.fi. Berätta om det för vänner och bekanta.

För fram din synpunkt eller idé
Få till stånd en dialog.

Bli en biosfärambassadör
Utbildningar kommer att ordnas kontinuerligt.