FINMAB Forum 2023 – 3.11 kl.9.30-14

Ilmoittaudu tässä – Anmäl dig här: https://link.webropolsurveys.com/S/88832407D0253B65

OHJELMA

Ensimmäinen osio – 9:30-11:30 (2 h)

Tervetulotoivotus
Biosfäärialueiden kuulumiset
Ympäristöministeriön ja Opetusministeriön terveiset
Molempien biosfäärialueiden Leader-ryhmien esittäytyminen

Lounastauko (1h)

Toinen osio 12:30-14:00 (1,5 h)

Kumppanuus ja verkostoitumisen edistäminen
Ryhmäkeskustelut – mitä yhteistyön muotoja voisi olla ja miten niitä voidaan edistää
Loppukeskustelu

—————————————————

PROGRAM


Första delen – 9:30-11:30 (2h)


Välkomstord
Biosfärområdenas hälsningar
Miljöministeriets och utbildningsministeriets hälsningar
Båda biosfärområdenas Leader-grupper presenterar sig

Lunchpaus (1h)


Andra delen 12:30-14:00 (1,5h)

Främjandet av partnerskap och nätverkandet
Gruppdiskussion – vilka samarbetsformer kunde tänkas och hur kan vi främja dem
Slutdiskussion 

Saaristomeren biosfäärialue haluaa vahvistaa nuorten paikallistunnetta ja ylpeyttä lähiympäristöstään

Saaristomeren biosfäärialue saa jatkorahoitusta pedagogiselle Biosfääriakatemia-ohjelmalleen “Unga för en hållbar framtid” (Nuoret kestävän tulevaisuuden puolesta) -hankkeen kautta

Saaristomeren Unesco-biosfäärialueelle on tärkeää, että kaikki tuntevat, että heillä on oma rooli ja että he voivat olla mukana edistämässä kestävää tulevaisuutta saaristossa. Me kaikki voimme iloita Unesco-statuksesta ja juhlistaa sitä, mutta meidän on myös tunnettava vastuumme ja hoidettava statusta hyvin. Tieto alueen luonnosta ja kulttuurista ja oma suhde niihin ovat äärimmäisen tärkeitä, jotta jokainen näkisi kokonaisuudessa oman roolinsa. Siksi biosfäärialueen toimintaa on entistä vahvemmin leimannut pedagoginen ja kasvatuksellinen toiminta. 

Saaristomeren Unesco-biosfäärialue on usean vuoden ajan yhdessä Paraisten kaupungissa ja Kemiönsaaressa toimivien eri yhteistyökumppanien kanssa kehittänyt lapsille ja nuorille suunnattua kestävyyden sekä saaristokulttuurin ja -luonnon ympärille rakentuvaa pedagogista kokonaisuutta. Biosfäärialueen toiminnan pedagogisena ohjelmana toimivan Biosfääriakatemian kautta haluamme edistää kestävyysajattelua kaikessa varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen toiminnassa, sanoo biosfäärialueen koordinaattori Katja Bonnevier. Haluamme vahvistaa nuorten kykyä toimia kestävyyden hyväksi lähiympäristössään sekä heidän osallisuuttaan biosfäärialueella. Haluamme lisätä saariston luonnon ja kulttuurin tuntemusta ja syventää näin nuorten suhdetta luontoon ja lähiympäristöön järjestämällä toimintaa yhteistyössä eri järjestöjen kanssa Unescon biosfäärialueohjelman puitteissa.

Pidämme tärkeänä kohderyhmänä myös lapsia ja nuoria, jotka viettävät aikaa tai vierailevat saaristossa. Panostus kestävyyskasvatukseen on rakennettu erilaisten pienten hankkeiden kautta, ja viime vuoden rahoituksen ansiosta olemme voineet yhdistää kaiken pedagogisen toimintamme yhdeksi pedagogiseksi ohjelmaksi, jota kutsumme “Biosfääriakatemiaksi”, jatkaa Bonnevier. Pedagoginen panostuksemme on nyt saanut jatkorahoitusta Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne -säätiön, Svenska kulturfondenin, Konstsamfundetin ja Svenska folkskolans vänner -yhdistyksen rahoittaman kolmevuotisen “Unga för en hållbar framtid” -hankkeen muodossa. Saaristomeren biosfäärialue vastaa hankkeen sisällöstä, kun taas myös biosfääritoimistoa hoitava Paraisten kaupunki on hankevastaava ja hallinnollisesti vastuussa hankkeesta.

Biosfäärialueella on Biosfääriakatemian toiminnalle pitkän aikavälin tavoitteita, jotka muotoutuvat keskeisten yhteistyökumppaneiden ja yhteisössä ylipäätään matkan varrella syntyvien tarpeiden ja mahdollisuuksien mukaan. Seuraavien kolmen vuoden aikana ja “Unga för en hållbar framtid” -hankkeessa kiinnitetään enemmän huomiota vanhemmille lapsille ja nuorille suunnattuun toimintaan.

“Unga för en hållbar framtid” -hankkeen tavoitteena on

● vahvistaa nuorten paikallistunnetta ja ylpeyttä lähiympäristöstään

● kehittää luontoon, ympäristöön, kulttuuriin ja kestävyyteen liittyvää pedagogista ja kasvatuksellista toimintaa, joka tavoittaa Saaristomeren biosfäärialueella asuvat, oleskelevat tai vierailevat lapset ja nuoret

● tarjota lapsille, nuorille ja kasvattajille tietoa ja kykyä toimia ilmastoon ja ympäristöön liittyvän huolen vähentämiseksi sekä rakentaa yhdessä yhteistä tulevaisuutta kestävälle pohjalle

● lisätä kiinnostusta luonnontieteitä ja kestävyysasioihin kytkeytyviä opintoja sekä saariston työmahdollisuuksia kohtaan

● tuoda Biosfääriakatemian toimintamalleja muiden saataville sekä kansallisesti että kansainvälisesti.

Erika Silventoinen on palkattu “Unga för en hållbar framtid” -hankkeen hankevastaavaksi. Hän on aikaisemmin työskennellyt useamman vuoden ammattiopettajana sekä biosfäärialueen pedagogisen toiminnan hankevastaavana. 

– Olen hyvin iloinen siitä, että saan jatkaa työtä intohimoni, eli lasten ja nuorten paikallistunteen ja lähialueen luonto- ja kulttuurisuhteen edistämisen ja vahvistamisen parissa, kertoo Erika Silventoinen. Olemme usean vuoden ajan kehittäneet ja vakiinnuttaneet kestävyyskasvatusta, ja nyt voimme jatkaa myös vanhemmille lapsille ja nuorille suunnattujen erilaisten kokonaisuuksien kehittämistä.  Tämä tuntuu todella hyvältä ja samalla olemme saaneet vahvistuksen sille, että biosfäärialueen pedagogiselle toiminnalle on vakiintunut luottamus. Lisäksi olemme saaneet uuden kollegan: Aija Mäkisen!

Aija Mäkinen on palkattu hankkeen luontopedagogiksi. Hän on aikaisemmin työskennellyt eri kansallispuistojen luontokeskuksissa ja Paraisten kaupungin varhaiskasvatuksen hankkeissa ja vastaa nyt pääasiassa Junnulabran toiminnasta. – Viihdyn erittäin hyvin työssäni Junnulabran parissa, toteaa Aija Mäkinen. Tuntuu merkityksellisestä tarjota lapsille ja nuorille mahdollisuus oppia konkreettisesti Saaristomeremme vedenalaisesta maailmasta, biosfäärialueen luonnosta, kestävyydestä ja monesta muusta asiasta. Junnulabran toiminta on erityisen inspiroivaa, koska saamme osallistua Saaristokeskus Korpoströmin tutkimus- ja taidetyöhön, ja saamme tällä tavalla kytkettyä molemmat mukaan Junnulabran toimintaan.

Saaristokeskus Korpoströmin Junnulabran suosio kasvaa ja olemme huomanneet selvän tarpeen sen toiminnan lisäämiselle ja kehittämiselle, toteaa Katja Bonnevier. Ensi vuonna biosfäärialue viettää 30-vuotisjuhlaansa ja huomioimme juhlavuoden myös Junnulabrassa ja muussa toiminnassamme. Junnulabra on tänä kesänä auki joka päivä 19.6.–13.8. Varhaiskasvatus- ja kouluryhmät voivat varata käyntejä keväällä ja syksyllä. Lukioryhmille tarjotaan mahdollisuus käydä Junnulabrassa yhteistyössä Åbo Akademin ympäristö- ja meribiologiakoulutuksen kanssa.

Biosfääritoimiston henkilöstövahvuus on nyt kolme henkilöä ja kesäksi palkataan neljä henkilöä pelkästään Junnulabran toimintaa varten. Biosfäärialueen yhteydessä toteutetaan myös muita hankkeita eri yhteistyöorganisaatioiden kanssa, minkä johdosta meillä on tällä hetkellä myös muita kollegoita, jotka toimivat hanketyöntekijöinä muissa organisaatioissa.

Saaristomeri on elävää saaristoa, jossa on lähes 120 asuttua saarta. Kulttuurimaisemat ja monet erilaiset, sekä vedenalaiset että maanpäälliset luontotyypit tekevät Saaristomerestä yhden maamme runsaslajisimmista alueista. Nämä ovat muutamia niistä syistä, joiden vuoksi Unesco nimitti suuren osan Saaristomeren alueesta biosfäärialueeksi jo vuonna 1994. Se on yksi maailman 738 biosfäärialueesta 134 maassa. Biosfäärialue kannustaa toimimaan yhdessä kestävän yhteiskunnan ja monimuotoisen luonnon puolesta, josta myös tulevat sukupolvet voivat olla ylpeitä.

Lisätietoja

Koordinaattori Katja Bonnevier, 040 356 2655, katja.bonnevier@parainen.fi

Hankevastaava Erika Silventoinen, 045 274 1940, erika.silventoinen@parainen.fi

Luontopedagogi Aija Mäkinen, 050 323 3210, aija.makinen@biosfar.fi

Saaristomeren Unesco-biosfäärialue

www.biosfar.fi

www.biosfaariakatemia.fi

Skärgårdshavet vinterträff – 2023 – Saaristomeren talvitapaaminen

Naturens mångfald i skärgården 

Saariston luonnon monimuotoisuus

Fredagen 3.3, kl.9-15 i Kasnäs hotell – Perjantaina 3.3. klo 9–15 Hotel Kasnäsissä

Skärgårdshavets område, både på land, och under ytan, ger livsrum åt ett stort antal arter, som anpassat sig till det stora mångfald av naturtyper som finns i skärgården. Biologisk mångfald är en förutsättning för allt liv på jorden och för välmående ekosystem. Fungerande ekosystem skyddar mot katastrofer, ger välmående skogar och hav, växtpollinering och bidrar till stabilt klimat. Hur ser det ut med den biologiska mångfalden i skärgården? Vilka hot finns och vad görs för att främja naturens mångfalden? Vilken är din roll?  

                                                 ?????

Saaristomeren alue, sekä maalla että pinnan alla, tarjoaa elinympäristön suurelle määrälle eri lajeja, jotka ovat sopeutuneet saariston luontotyyppien laajaan kirjoon. Luonnon monimuotoisuus on edellytys kaikelle maapallon elämälle ja hyvinvoiville ekosysteemeille. Toimivat ekosysteemit suojaavat katastrofeilta ja edistävät metsien ja merten hyvinvointia, kasvien pölytystä ja ilmaston tasapainoa. Mikä on saariston luonnon monimuotoisuuden tilanne? Mikä uhkaa saariston luonnon monimuotoisuutta ja mitä sen edistämiseksi tehdään? Mikä on sinun roolisi?

Alla är välkomna med! – Kaikki ovat tervetulleita mukaan! 

Anmäl er här – Ilmoittaudu tässä:

Saaristomeren talvitapaaminen 2023 (lyyti.fi)

Mera info – Lisätietoa: info@biosfar.fi, www.biosfar.fi

PROGRAM – OHJELMA

9:00 Morgonkaffe – Aamukahvit

9:30 Välkommen – Tervetuloa

Biosfärområdets verksamhet i ett nötskal 

Skärgårdskunskaps elever presenterar arbeten kring naturens mångfald –  Elever från Skärgårdshavets skola i Korpo

“Biodiversity-respectful leadership” Ilari Sääksjärvi ja Juulia Räikkönen, Turun yliopisto

10:50 Bensträckare – Jaloittelutauko

Småskaliga djurgårdar i skärgården är viktiga för naturens mångfaldtalare obekräftad.

Naturens mångfald i den terrestra skärgården och vad kan man göra för för att värna om den? – Maija Mussaari, Forststyrelsen. 

11:45-12:45 Lunch – Lounas

Hur mår du jord? -filmen – Maa, miten voit? -lyhytelokuva

Jordens mikroliv, talare obekräftad. 

Velmu-vedenalainen maailma, Heidi Arponen, Metsähallitus.

Saariston maanomistajat Itämeren suojelijoina – esimerkkinä GullkronaAnna Klemela, BSAG

13:50 Kaffemingel  – Kahvimingel

Invasiva arters påverkan på mångfalden – Vieraslajien vaikutus monimuotoisuuteen – Pipsa Kaunisto, ELY-keskus

Vieraspetopyynti Saaristomeren alueellaMikko Toivola, Metsähallitus

14:50 avslutande ord – loppusanat

Youth Event @Björkholm

 • Oletko kiinnostunut kestävästä saaristokehityksestä sekä ainutlaatuisesta biosfäärialueestamme?
 • Haluatko tietää enemmän Unesco biosfäärialueista kansainvälisesti sekä kotimaassa?
 • Oletko 16-25 vuotias ja vietät paljon aikaa Turunmaan saaristossa? 

Olet lämpimästi tervetullut mukaan ensimmäiseen nuorisotapaamiseemme! 

Kokoonnumme Björkholman saarella Turunmaan saaristossa 8-10.6.2022. Yhdessä saamme kokea biosfäärialueemme; matkustamme yhteysaluksella, asumme mökeissä, saunomme, teemme luontoretkiä sekä valmistamme ruokaa lähituotetuista raaka-aineista. Päivien aikana tutustumme myös biosfäärialueen toimintaan. 

Nuorisotapaaminen on maksuton osallistujille. Tarvittaessa järjestämme yhteiskuljetuksen Turusta sekä biosfäärialueen saaristoalueilta. 

Ilmoittaudu mukaan viim. 8.5.2022: https://bit.ly/3IvZMdp

Saaristomeren talvitapaaminen 2022

Vinterträff 2022 – Talvitapaaminen 2022

Hållbart boende i skärgården

Kestävää asumista saaristossa

Vad gör skärgården bobar?

Mikä tekee saaristosta asuttavan?

Tidpunkt – Ajankohta: 4.3.2022, kl. 9-15

Plats – Paikka: zoom – https://us02web.zoom.us/j/87025608841

Vad kan vi göra för att stärka bobarheten, och främja inflyttning till skärgården? Vad fungerar fint idag, var har vi för utmaningar och vad kan vi lära oss av andra. Vilka är de exempel som vi vill lyfta fram då vi beskriver skärgården som attraktiv boplats?

Dagens program sammanvävs av bobarhetskonceptet och olika indikatorer för att mäta bobarhet presenteras.

Alla talturer är på svenska. Inga förhandsanmälningar behövs.

Mitä voimme tehdä asuttavuuden vahvistamiseksi ja saaristoon suuntautuvan muuton edistämiseksi? Mitkä asiat toimivat tällä hetkellä hyvin, mitä haasteita meillä on ja mitä voimme oppia toisilta? Mitä esimerkkejä haluamme tuoda esiin, kun kuvailemme saaristoa houkuttelevana asuinpaikkana?

Ohjelmassa käsitellään asuttavuuden konseptin keskeisiä teemoja ja esitellään erilaisia indikaattoreita asuttavuuden mittaamiseksi.

Kaikki puheenvuorot ovat ruotsiksi, mutta kysymyksiä voi esittää myös suomeksi.  Ennakkoilmoittautumisia ei tarvita.

Program – Ohjelma       

9.00 Introduktion till dagen – biosfärområdets verksamhet och bobarhetskonceptet

9.30 Det unika med våra skärgårdsskolor

Introduktion – Erika Silventoinen, Biosfärakademin

Språkstigen i Pargas skolor – Annika Norrgård och Elina Vermola, lärare, Pargas stad

Den marina inriktningen vid Kimitoöns gymnasium – Bob Karlsson, rektor, Kimitoöns gymnasium

Byggnadsvård i skärgården – elever från Kyrkbackens skola/skärgårdskunskap

Paus

10.50 Vi vill bli fler! Ett välkomnande lokalsamhälle.

Pro Nagus satsningar för inflyttning – Annastina Sarlin, ordförande, Pro Nagu

Rosala, bya-andans betydelse för inflyttning – Anna Franzén, Åbolands Skärgårdsstiftelse

11.30 Arbetsmöjligheter i skärgården

Utbildning och arbetsmöjligheter för sysselsättning i skärgården? John Forsman, företagsrådgivare, Pargas stad

Om att skapa sitt eget jobb i skärgården?-  Marika Melkko, företagare/Skärgårdshälsan

12.20 Lunchpaus

13.20 Utmaningen med bostäder

Introduktion till temat, Anna Franzén, Åbolands Skärgårdsstiftelse

Kan jag hyra ut mitt “ödehus” för fastboende? Mats Nurmio, Kimitoöns kommun

Finns det lediga hus i skärgården? – Anna Merkel, fastighetsmäklare, Maekla

14.30-15.00  Diskussion

TULE BIOSFÄÄRILÄHETTILÄÄKSI

En biosfärambassadör har kunskap, intresse och engagemang att sprida information om biosfärområdet och dess verksamhet till andra.

Mikä on Unescon biosfäärialue?
Mitä on elinvoimaisen saariston kestävä kehitys?
Sinun roolisi saariston elinvoimassa?

Aiktaulu

1. Unescon biosfäärialue ja kestävästä kehityksestä
To 9.12. 2021, klo. 15-18 Turku

2. Saaristomeren biosfäärialue ja saariston ainutlaatuisuus
To 27.1. 2022, klo. 9-15 virtuaali

3. Storytelling – Lauantai helmikuussa 2022, klo. 9-15 Parainen

4. Roolini biosfäärilähettiläänä
Iltapäivä maaliskuussa 2022, klo.15-18.

5. Retki biosfäärialueella  
Huhtikuussa/toukokuussa 2022

Ilmoittaudu tässä

viimeistään 25.11.2021

Osallistumalla lähettiläskoulutukseen inspiroidut löytämään oman roolisi Saaristomeren Unescon biosfäärialueen toiminnassa. Opit lisää alueesta ja saat työkaluja kestävän kehityksen edistämiseksi.

Biosfäärilähettiläänä olet omistautunut välittämään tietoa muille kiinnostuneille biosfäärialueesta ja sen toiminnasta.

Biosfäärilähettiläskoulutus on avoin kaikille kiinnostuneille. Voit olla yrittäjä, opas, yhdistysaktiivi tai aivan jotain muuta. Koulutus koostuu viidestä tapaamisesta syksyn 2021 ja kevään 2022 aikana. Osallistuminen on maksutonta. Paikallinen yritys tai yhdistys voi myös hakea biosfäärikumppaniksi.

Järjestäjät: Saaristomeren Unesco biosfäärialue, Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi ja Turun yliopiston Brahea-keskus.

Mera info: info@biosfar.fi

Haemme projektipäällikköä Biosfääriakatemia-hankkeelle

Turunmaan Saaristosäätiö hakee

projektipäällikköä hankkeelle Biosfääriakatemia ajalle 1.5.2020-31.12.2020 (todennäköisellä jatkolla 31.12.2022 asti)

Turunmaan Saaristosäätiö toteuttaa osana Saaristomeren Unesco biosfäärialueen toimintaa, ympäristökasvatuksen hanketta, joka on suunnattu lapsista nuoriin aikuisiin yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja koulujen kanssa. Hankkeen yhteydessä toteutetaan ja kehitetään jo olemassa olevaa toimintaa kuten Saaristokeskus Korpoströmin Junnulabraa, yläkoulun Biosfäärialue kouluissa -ohjelmaa ja varhaiskasvatuksen Kalakamut -ohjelmaa. Nuorisolle suunnattua ilmastoon ja hyvinvointiin liittyvää uutta toiminta kehitetään. Työnantaja on Turunmaan Saaristosäätiö ja projektipäällikkö toimii osana biosfäärialueen hallintoa. Hanke on kokonaisuudessaan säätiöiden ja rahastojen rahoittama.

Biosfäärialueen toiminnan tavoite on kestävän kehityksen edistäminen saaristoympäristössä, ainutlaatuiset luonto- ja kulttuuriarvot huomioon ottaen. Biosfäärialueen toiminnan painopiste on Paraisten kaupungin ja Kemiönsaaren kunnan saaristoalueissa, vaikutusalueen ollessa laajempi. Lisätietoa tästä www.biosfar.fi.

Haemme henkilöä, jolla on tehtävään soveltuva opetusalan-  ja mielellään myös kestävän kehityksen tutkinto, työkokemusta, sekä hyvä kielitaito (ruotsi ja suomi). Työ edellyttää itsenäistä työskentelyä, joustavuutta, hyviä ihmissuhdetaitoja ja hyvää paikallistuntemusta. Toimisto sijaitsee Saaristokeskus Korpoströmissä, mutta työ vaatii liikkumista koko Turunmaan alueella ja edellyttää ajokorttia. Etätyöskentely on mahdollista.

Kirjalliset hakemukset ansioluetteloineen ja palkkatoivomuksineen toimitetaan Turunmaan Saaristosäätiölle 13. huhtikuuta 2020 klo 15 mennessä. Lähetä hakemus sähköpostitse osoitteeseen biosfar@pargas.fi.

Lisätietoja antaa biosfäärialueen koordinaattori Katja Bonnevier, puh. 040 356 2655, s-posti biosfar@pargas.fi.

Skärgårdshavets Vinterträff 2020 – Saaristomeren Talvipäivä 2020

Skärgårdshavets Vinterträff 2020 – Saaristomeren Talvipäivä 2020

Skärgården och FN:s hållbarhets mål 2030   

Saaristo ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteet 2030

Fredag 28 februari – Perjantai 28 helmikuuta
Skärgårdscentrum Korpoström – Saaristokeskus Korpoström


Anmäl dig här/ Ilmoittaudu tässä: https://www.lyyti.in/vintertraff-talvitapaaminen2020

Talturer på både svenska och finska – en översättning, som ett kort sammandrag

Puheenvuorot sekä suomeksi että ruotsiksi – lyhyt käännös tiivistelmänä

9.00 Morgonkaffe  – Aamukahvi

9.30 Programmet börjar – Ohjelma alkaa

Skärgårdshavets Unesco biosfärområdes aktualiteter – Saaristomeren Unesco biosfäärialueen ajankohtaiset asiat

FN:s globala mål för hållbar utveckling presenteras från ett skärgårdsperspektiv och med hjälp av inspirerande exempel. Vad kan vi eller jag göra för att främja dessa?

YK:n maailmanlaajuiset kestävän kehityksen tavoitteet esitellään saariston näkökulmasta ja inspiroivilla esimerkeillä. Mitä voimme tehdä yhdessä tai itse edistääksemme näitä?

 • Tavoite 3: Kestävä elämäntapa Livonsaaren Yhteisökylässä, Rita Kreivi, asukas Livonsaaren yhteisökylässä  
 • Mål 4: Elever från Kyrkbackens skola i Nagu presenterar sina reflektioner kring några hållbarhetsmål i sin egen närmiljö
 • Mål 9: Hur kan turismen bidra till en hållbar utveckling i skärgården, Niina Aitamurto, turismchef,  Pargas stad
 • Mål 11: Skärgårdens inflyttningsfest, Nina Söderlund, verksamhetsledare, Skärgårdsinsitutet vid Åbo Akademi
 • Mål 11: Det behövs ett mångfald av lösningar för att stödja fastboende på öar i skärgården, Anna Franzén, verksamhetsledare, Åbolands Skärgårdsstiftelse 

12.00 Lunch – Lounas

 • Mål 14: Havets betydelse för en livskraftig skärgård  – Christoffer Boström,
  biträdande professor, Åbo Akademi
 • Tavoite 15: Saariston perinnemaisemien tila. Mitä itse voit tehdä luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi kulttuurimaisemissa?
  Maija Mussaari, Metsähallitus ja Perinnemaisemayhdistys
 • Mål 16: Ålandsexemplet: fred som förutsättning för hållbar utveckling – Petra Granholm, Ålands fredsinstitut och bärkraft.ax
 • Mål 17: bärkraft.ax: en nedifrån-och-upp, inifrån-och-ut process på Åland” Petra Granholm, Ålands fredsinstitut och bärkraft.ax 

14.30 Reflektioner från dagenPäivän päätelmiä

Avfärd för den gemensamma transporten är 15.15 (meddela vid anmälning)

Yhteisen kuljetuksen lähtö on 15.15 (ilmoita ilmoittautuessasi)