Expedition Skärgårdshavet

Expedition Skärgårdshavet är ett samarbetsprojekt mellan FÖSS och biosfärområdet som resulterat i miljöäventyret Gäddan & gängets ö-expedition. Expeditionen bjuder på program som barnfamiljer kan utföra på egen hand i femton gästhamnar runt om i Åbolands skärgård. Under expeditionen får man att lära sig om skärgårdens natur och kultur, utföra roliga uppgifter på egen hand och samla stämplar i sitt forskarpass. På varje ö som deltar i expeditionen finns en skylt med information och utmaningar för barn och andra intresserade. 

Från och med sommaren 2021 kan du även delta i ö-expeditionen på den åländska sidan!

Ö-expeditionens hemsida

https://www.facebook.com/expeditionen/

Biosfärakademin

Korpoströmsvägen 832
21720 KORPOSTRÖM 
045 274 1940 
erika.silventoinen@biosfarakademin.fi

Knattelabbet

Skärgårdscentrum Korpoström Korpoströmsvägen 832
21720 KORPOSTRÖM 
050 323 3210
knattelabbet@skargardscentrum.fi

Skärgårdshavets Biosfärområde 

info@biosfar.fi
040 356 2655
www.biosfar.fi