Knattelabbet goes online

Sommaren 2021

I år kan du välja mellan tre teman; Havsvattenkvalitet, Småkryp under ytan och Odling. Varje tema har tre uppdrag. Om du under sommaren gör alla 9 uppdrag får du Knattelabbets Skärgårdsforskardiplom!

Sommaruppdrag 1-3 Havsvattnets kvalitet

I det här sommaruppdraget ska du besöka en strand, mäta siktdjup och kontrollera om vattendraget är övergött eller inte. Du behöver en secchi-skiva. Det är lätt att göra en egen, på vår YouTube kanal finns en film som beskriver hur du gör. Kom ihåg flytvästen!

Siktdjupet på öppet hav på sommaren brukar vara mellan 3-6 meter. Siktdjupet varierar under året och är lägst under juli då växtplankton frodas. Nära stranden kan siktdjupet vara lägre och variera mera, för det påverkas av hårda vindar och tillrinning från land, som gör vattnet grumligare. 

Sommaruppdrag 4-6

Bekanta dig med Knattelabbets odlingslåda, maskkompost och mikrolivet i jorden.

Sommaruppdrag 7-9 Småkryp under ytan

I det här sommaruppdraget ska du gå ner till stranden. Kom ihåg flytvästen! Du ska håva in småkryp och göra ett eget akvarie med hjälp av en hink eller en burk. Kom ihåg att släppa ut djuren tillbaka i havet. Till slut ska du spela bingo!


Grattis! Har du gjort alla nio uppdrag? Då kan du titulera dig Knattelabbets skärgårdsforskare!


Vill du veta mer?

Biosfärakademin

Korpoströmsvägen 832
21720 KORPOSTRÖM 
045 274 1940 
erika.silventoinen@biosfarakademin.fi

Knattelabbet

Skärgårdscentrum Korpoström Korpoströmsvägen 832
21720 KORPOSTRÖM 
050 323 3210
knattelabbet@skargardscentrum.fi

Skärgårdshavets Biosfärområde 

info@biosfar.fi
040 356 2655
www.biosfar.fi