Knattelabbet goes online

Sommaren 2020

I år kan du delta i Knattelabbets verksamhet på distans eller på egen hand utomhus vid Skärgårdscentret. Du kan välja mellan tre teman; Havsvattenkvalitet, Flora och fauna och Småkryp under ytan. Varje tema har tre uppdrag. Om du under sommaren gör alla 9 uppdrag får du Knattelabbets Skärgårdsforskardiplom!

Sommaruppdrag 1-3 Havsvattnets kvalitet

I det här sommaruppdraget ska du besöka en strand, mäta siktdjup och kontrollera om vattendraget är övergött eller inte. Du behöver en secchi-skiva. Det är lätt att göra en egen, på vår YouTube kanal finns en film som beskriver hur du gör. Kom ihåg flytvästen!

Siktdjupet på öppet hav på sommaren brukar vara mellan 3-6 meter. Siktdjupet varierar under året och är lägst under juli då växtplankton frodas. Nära stranden kan siktdjupet vara lägre och variera mera, för det påverkas av hårda vindar och tillrinning från land, som gör vattnet grumligare. 

När du har gjort uppdraget kan du kruxa för uppdrag 1-3 i ditt skärgårdsforskarhäfte som du kan ladda ner längre ner på den här sidan.

Gäddan och gänget vill veta vad du har lärt dig. Svara på deras frågor här.

Sommaruppdrag 4-6 Flora och fauna

I det här sommaruppdraget ska du besöka en skog och göra två naturrutor, en större och en mindre. Du får hjälp av våra filmer på Youtube. Här visar Sara hur du gör en naturruta och vad du ska tänka på. I naturrutan finns många intressanta insekter, skaka på ett träd och kolla vad som ramlar ner. I sommaruppdraget kan du undersöka insekterna med tex. ett förstoringsglas.

När du har gjort uppdraget kan du kruxa för uppdrag 4-6 i ditt skärgårdsforskarhäfte som du kan ladda ner längre ner på den här sidan.

Gäddan och gänget vill veta vad du har lärt dig. Svara på deras frågor här.

Sommaruppdrag 7-9 Småkryp under ytan

I det här sommaruppdraget ska du gå ner till stranden. Kom ihåg flytvästen! Du ska håva in småkryp och göra ett eget akvarie med hjälp av en hink eller en burk. Kom ihåg att släppa ut djuren tillbaka i havet. Till slut ska du spela bingo!

När du har gjort uppdraget kan du kruxa för uppdrag 7-9 i ditt skärgårdsforskarhäfte som du kan ladda ner längre ner på den här sidan.

Gäddan och gänget vill veta vad du har lärt dig. Svara på deras frågor här.


Grattis! Har du gjort alla nio uppdrag? Då kan du titulera dig Knattelabbets skärgårdsforskare!


Vill du veta mer?

Biosfärakademin

Korpoströmsvägen 832
21720 KORPOSTRÖM 
045 274 1940 
erika.silventoinen@biosfarakademin.fi

Knattelabbet

Skärgårdscentrum Korpoström Korpoströmsvägen 832
21720 KORPOSTRÖM 
050 323 3210
knattelabbet@skargardscentrum.fi

Skärgårdshavets Biosfärområde 

info@biosfar.fi
040 356 2655
www.biosfar.fi