Projektet Biosfärakademin

En viktig del av biosfärområdets verksamhet är att stöda utbildning inom miljö- och hållbarhetsfrågor i området. Vi tror, att ju mer man lär sig om hur skärgårdsnaturen och livet i havet fungerar, desto mer vill man värna om det. Därför kretsar en stor del av vår verksamhet kring olika miljörelaterade projekt, som i första hand vänder sig till barn och unga.

Biosfärakademins målsättningar

  • bygga upp en ändamålsenlig helhet kring natur, miljö, kultur och hållbarhet som når fler barn och unga
  • öka förståelsen för hur naturen, Skärgårdshavet och hur vårt klimat mår och hur vi med gemensamma krafter kan bygga upp en gemensam framtid på hållbar grund
  • ge barn och unga kunskap för att minska sin klimatångest
  • öka intresset för naturvetenskaper bland finlandssvenska ungdomar

Biosfärakademin

Korpoströmsvägen 832
21720 KORPOSTRÖM 
045 274 1940 
erika.silventoinen@biosfarakademin.fi

Knattelabbet

Skärgårdscentrum Korpoström Korpoströmsvägen 832
21720 KORPOSTRÖM 
050 323 3210
knattelabbet@skargardscentrum.fi

Skärgårdshavets Biosfärområde 

info@biosfar.fi
040 356 2655
www.biosfar.fi