Visitor Education

Knattelabbet

I Knattelabbet i Skärgårdscentrum Korpoström får barn, ungdomar och nyfikna vuxna vara skärgårdsforskare för några timmar. Barnen får lära sig om olika djur- och växtarter i Östersjön, titta på djuren som bor på havsbotten och ta olika sorters vattenprover. Här får barnen studera det marina livet med utrustning som finns i ett riktigt laboratorium. Precis som resten av verksamheten i skärgårdscentret Korpoström kombinerar Knattelabbet konst och vetenskap.

Knattelabbet

Biosfärstigen

En ca 2 km lång stig som passar för hela familjen. 

Biosfärstigen är en 1,8 km lång runda genom varierande natur; barrskog, en liten hassellund över berg och längs med vägar intill skolcentret i Korpo och Verkans gästhamn. Balans mellan människa och natur är det genomgående temat och öppnar upp vad vårt Skärgårdshavets Unescobiosfärområde handlar om! Stigen går över berg och kräver av vandraren en smidighet i varierande terräng.

Sommartid, vid Verkans gästhamn finns en genväg för att undvika en brant uppstigning vid startpunkten där.

Gäddan och gängets ö-expedition

Expedition Skärgårdshavet är ett samarbetsprojekt mellan FÖSS och biosfärområdet som resulterat i miljöäventyret Gäddan & gängets ö-expedition. Expeditionen bjuder på program som barnfamiljer kan utföra på egen hand i femton gästhamnar runt om i Åbolands skärgård. Under expeditionen får man att lära sig om skärgårdens natur och kultur, utföra roliga uppgifter på egen hand och samla stämplar i sitt forskarpass. På varje ö som deltar i expeditionen finns en skylt med information och utmaningar för barn och andra intresserade. 

Från och med sommaren 2021 kan du även delta i ö-expeditionen på den åländska sidan!

Ö-expeditionens hemsida

Skärgårdshavets Unesco Biosfärområde 
Biosfärakademin

Korpoströmsvägen 832
21720 KORPOSTRÖM 
045 274 1940 
erika.silventoinen@pargas.fi

Knattelabbet

Skärgårdscentrum Korpoström Korpoströmsvägen 832
21720 KORPOSTRÖM 
050 323 3210
aija.makinen@biosfar.fi
knattelabbet@skargardscentrum.fi

Skärgårdshavets Unesco Biosfärområde 

info@biosfar.fi
040 356 2655
www.biosfar.fi