Ungdomsverksamhet

Ungdomsrådet för Skärgårdshavets Unesco Biosfärområde

Inom ramen för Skärgårdshavets biosfärområdes pedagogiska program Biosfärakademin grundas ett ungdomsråd. Det tvåspråkiga ungdomsrådet består av ungdomar i åldern 16-30 år med anknytning till Pargas eller Kimitoön.

Tillsammans med biosfärkontoret utvecklar ungdomsrådet verksamhet för unga. Verksamheten kan tex. bestå av konferenser, besök i andra biosfärområden, föreläsningar, resor, läger och andra roliga evenemang samt aktiviteter. Tillsammans kan vi skapa givande och genomförbar verksamhet-det är helt upp till oss!

Ungdomsrådets verksamhet formar sig efter deltagarnas intresse och möjligheter. Vi håller distansmöten ca 4-5 gånger per år. Däremellan fungerar medlemmarna i rådet som ambassadörer för vårt unika Unesco biosfärområde.

Vi planerar ett internationellt samarbete och söker finansiering för ett utbyte eller internationell konferens. Det finns även planer på ett samarbete med biosfärområdet i Norra Karelen.

Vi hoppas att just DU är den vi söker! Ta kontakt: info@biosfar.fi

Klimatoro

Klimatförändringen är ett stort hot mot mänsklig hälsa. Studier inom området berör främst fysiska hälsoeffekter medan forskning kring psykiska effekter är mer sparsamma, speciellt hos oproportionerlig utsatta grupper som barn och unga. För att kartlägga förekomsten av klimatoro kontra klimatångest hos finlandssvenska ungdomar utfördes en nätbaserad enkätstudie hos studenter på andra stadiet.

EUROMaB2022

“Tying cultures. Crossborder cooperation between societies and generations”

Hanna Nyström, vår ungdomsdelgat deltog i konferensen i Österrike.

Spel

Spela Memory eller Frågesport och lär dig samtidigt mer om naturen i biosfärområdet!

Här hittar du spelen

Youtube-videon

På vår YouTube-kanal finns många intressanta filmer som handlar om skärgårdsnatur och -kultur.

Julgäddan från Korpo

Fiskens sinnen

Fisket i en föränderlig skärgård

Öluff

Naturbete

Vi bygger en knipholk

Vi övernattar på Konungskär

Biosfärstigen

En ca 2 km lång stig som passar för hela familjen. 

Biosfärstigen är en 1,8 km lång runda genom varierande natur; barrskog, en liten hassellund över berg och längs med vägar intill skolcentret i Korpo och Verkans gästhamn. Balans mellan människa och natur är det genomgående temat och öppnar upp vad vårt Skärgårdshavets Unescobiosfärområde handlar om! Stigen går över berg och kräver av vandraren en smidighet i varierande terräng.

Sommartid, vid Verkans gästhamn finns en genväg för att undvika en brant uppstigning vid startpunkten där.

Youth Event @Björkholm

  • Är du intresserad av hållbar skärgårdsutveckling och vårt unika biosfärområde?
  • Vill du veta mer om biosfärområden internationellt och nationellt?
  • Är du 16-25 år och rör dig mycket i Åbolands skärgård? 

Välkommen med på vår första ungdomsträff! 

Vi träffas 8-10.6.2022 på ön Björkholm i Åbolands skärgård. Tillsammans upplever vi en del av Skärgårdshavets biosfärområde; vi åker förbindelsebåt, övernattar i stugor, badar bastu, går på utflykt i naturen och tillreder läcker mat av lokala, närproducerade råvaror. Under dagarna kommer vi även att jobba med olika teman som berör biosfärområdets verksamhet. 

Ungdomsträffen är kostnadsfri för deltagarna. Vid behov arrangerar vi gemensam transport från Åbo och skärgården inom biosfärområdet.

Skärgårdshavets Unesco Biosfärområde 
Biosfärakademin

Korpoströmsvägen 832
21720 KORPOSTRÖM 
045 274 1940 
erika.silventoinen@pargas.fi

Knattelabbet

Skärgårdscentrum Korpoström Korpoströmsvägen 832
21720 KORPOSTRÖM 
050 323 3210
aija.makinen@biosfar.fi
knattelabbet@skargardscentrum.fi

Skärgårdshavets Unesco Biosfärområde 

info@biosfar.fi
040 356 2655
www.biosfar.fi