St Olavs djurkort

Aktiviter för elever i grundskolan. Konceptet handlar om inre hållbarhet.

Detta material bygger på pilgrimens sju nyckelord. Varje nyckelord har illustrerats med ett djur som är vanligt inom biosfärområdet. Materialet innehåller textkort samt aktivitetskort, som ni kan använda som en helhet eller behandla ett nyckelord åt gången. Aktiviteterna är planerade att
genomföras utomhus

St Olavs djurkort

pdf

St Olavs djurkort

St Olavs djurkort
Storlek 1.62 MB

Skärgårdshavets Unesco Biosfärområde 
Biosfärakademin

Korpoströmsvägen 832
21720 KORPOSTRÖM 
045 274 1940 
erika.silventoinen@pargas.fi

Knattelabbet

Skärgårdscentrum Korpoström Korpoströmsvägen 832
21720 KORPOSTRÖM 
050 323 3210
aija.makinen@biosfar.fi
knattelabbet@skargardscentrum.fi

Skärgårdshavets Unesco Biosfärområde 

info@biosfar.fi
040 356 2655
www.biosfar.fi