Skärgårdens superhjältar-Miniambassadör

HANDBOK: Har du funderat på vad hållbarhet är? Handboken om hållbarhet inom småbarnspedagogiken.pdf innehåller fördjupad kunskap om olika hållbarhetsteman och tips på hur de på ett lättfattligt och roligt sätt kan behandlas i den dagliga verksamheten med barnen.

HÅLLBARHETSPASS: Printa ut hållbarhetspasset.pdf (alla barn får ett eget). Hållbarhetspasset kan följa med från att barnet börjar i småbarnspedagogiken tills hen går ut förskolan. Under tiden utforskar vi naturen, miljöfrågor, hållbar utveckling och våra egna rötter i skärgården. Grattis, du är nu en miniambassadör för Skärgårdshavets biosfärområde och din egen hembygd! 

Skärgårdshavets Unesco Biosfärområde 
Biosfärakademin

Korpoströmsvägen 832
21720 KORPOSTRÖM 
045 274 1940 
erika.silventoinen@pargas.fi

Knattelabbet

Skärgårdscentrum Korpoström Korpoströmsvägen 832
21720 KORPOSTRÖM 
050 323 3210
aija.makinen@biosfar.fi
knattelabbet@skargardscentrum.fi

Skärgårdshavets Unesco Biosfärområde 

info@biosfar.fi
040 356 2655
www.biosfar.fi