Klimatoro

Klimatförändringen är ett stort hot mot mänsklig hälsa. Studier inom området berör främst fysiska hälsoeffekter medan forskning kring psykiska effekter är mer sparsamma, speciellt hos oproportionerlig utsatta grupper som barn och unga. För att kartlägga förekomsten av klimatoro kontra klimatångest hos finlandssvenska ungdomar utfördes en nätbaserad enkätstudie hos studenter på andra stadiet.

Klimatoro

pdf

Klimatoro

Klimatoro och dess samband med sårbarhetsfaktorer och copingstrategier hos finlandssvenskaungdomar
Storlek 507.48 KB

Skärgårdshavets Unesco Biosfärområde 
Biosfärakademin

Korpoströmsvägen 832
21720 KORPOSTRÖM 
045 274 1940 
erika.silventoinen@pargas.fi

Knattelabbet

Skärgårdscentrum Korpoström Korpoströmsvägen 832
21720 KORPOSTRÖM 
050 323 3210
aija.makinen@biosfar.fi
knattelabbet@skargardscentrum.fi

Skärgårdshavets Unesco Biosfärområde 

info@biosfar.fi
040 356 2655
www.biosfar.fi