Gäddan och gänget

Konceptet Gäddan och gänget är Pargas stads småbarnspedagogiks och Skärgårdshavets biosfärområdes satsning att väcka nyfikenhet för naturen och miljöfrågor bland de yngsta, nämligen barnen inom småbarnspedagogiken.

Sedan år 2009 har barn inom Pargas stad regelbundet fått besök av Gäddan & Gänget, en rad mjukisdjur som cirkulerar mellan de olika enheterna i en sump. Gäddan för med sig en historia och roliga aktiviteter kring ett aktuellt tema, och används som en budbärare för viktiga frågor inom staden. Informationen sker även andra vägen; barn är mycket intresserade av sin omgivning och har mycket vettigt att säga till de vuxna om hur olika problem ska lösas. Genom åren har Gäddan berättat för barnen om samhörighet och barnens rättigheter, sopsortering, matens kretslopp, skärgårdskultur och om hur Östersjön mår.

Skärgårdshavets Unesco Biosfärområde 
Biosfärakademin

Korpoströmsvägen 832
21720 KORPOSTRÖM 
045 274 1940 
erika.silventoinen@pargas.fi

Knattelabbet

Skärgårdscentrum Korpoström Korpoströmsvägen 832
21720 KORPOSTRÖM 
050 323 3210
aija.makinen@biosfar.fi
knattelabbet@skargardscentrum.fi

Skärgårdshavets Unesco Biosfärområde 

info@biosfar.fi
040 356 2655
www.biosfar.fi