Biosfärområdet i skolan

Varje vår får sjundeklassisterna inom biosfärområdet delta i programmet Biosfärområdet i skolan. Programmet inleds med att en representant från biosfärkontoret håller en lektion i skolan där eleverna får bekanta sig med biosfärområdets verksamhet. I slutet av maj får sedan alla sjundeklassare i Kyrkbackens skola i Nagu, Ulkosaariston koulu och Skärgårdshavets skola i Korpo, Iniö skola samt Dalsbruks skola besöka en ö i Nationalparken. Olika teman har behandlats under utfärdsdagarna, såsom övergödning, landskapsvård, biologisk mångfald, bottendjur och skärgårdens kulturarv.

Föreläsningar

Det finns möjlighet att anlita oss som föreläsare, antingen på plats eller på distans. Vi kan föreläsa om Skärgårdshavets Unesco biosfärområde samt om skärgårdsnatur och -kultur i syfte att sprida kunskap bland barn och unga.

Vi kan anlitas som föreläsare om:

  • Skärgårdsnatur, -miljö och -kultur
  • Hållbar utveckling
  • Klimatfrågor hos barn och unga

Skärgårdshavets Unesco Biosfärområde 
Biosfärakademin

Korpoströmsvägen 832
21720 KORPOSTRÖM 
045 274 1940 
erika.silventoinen@pargas.fi

Knattelabbet

Skärgårdscentrum Korpoström Korpoströmsvägen 832
21720 KORPOSTRÖM 
050 323 3210
aija.makinen@biosfar.fi
knattelabbet@skargardscentrum.fi

Skärgårdshavets Unesco Biosfärområde 

info@biosfar.fi
040 356 2655
www.biosfar.fi