Unesco ja MAB

Saaristomeren biosfäärialue on osa kansainvälistä Ihminen ja biosfääri -ohjelmaa (MAB). Ohjelman käynnisti 1970-luvulla Yhdistyneiden Kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö Unesco. Ohjelman tavoitteena on parantaa ihmisen ja ympäristön välistä suhdetta maailmanlaajuisesti ja sen tärkein työväline on biosfäärialueiden perustaminen.

Tällä hetkellä biosfäärialueita on 748 kappaletta 134 eri maassa. Suomessa on tällä hetkellä kaksi biosfäärialuetta, yksi Pohjois-Karjalassaja toinen Saaristomerellä, mutta suunnitelmat biosfäärialueen perustamisesta myös Päijänteelle ovat pitkällä.

Biosfäärialueet täydentävät kulttuurin- ja luonnonsuojelualueita, kansallispuistoja ja muita alueita, joilla on osoitettu olevan suuria luonto- ja kulttuuriarvoja. Biosfäärialuenimitys sinällään ei tuo suojaa juridisessa mielessä. Se ei myöskään millään tavalla rajoita tai lisää olemassa olevia suojelualueita koskevia vaatimuksia.

Eri alueiden välistä kokemusten vaihtoa ja yhteistyötä varten MAB-ohjelman sisälle on perustettu pienempiä alueellisia tai temaattisia verkostoja. Saaristomeren biosfäärialueen tärkeimmät yhteistyöverkostot ovat EuroMAB Eurooppa, Pohjois-Amerikka ja osia Venäjästä), saaristo- ja rannikkoalueiden verkosto sekä NordMAB, johon kuuluu myös Kanada. NordMAB-verkoston kehittämisessä Suomen molemmat biosfäärialueet ovat olleet keskeisessä roolissa.

Maailmanlaajuisen toimintaohjelman (Lima Action Plan 2016-2025) mukaan biosfäärialueiden on määrä toimia YK:n Agenda 2030 -ohjelman mukaisten kestävän kehitysten tavoitteiden toteuttamisen mallialueina.