Organisaatio ja hallinto

Jotta biosfäärialueen tavoite siitä, että se on kestävän kehityksen mallialue elävässä saaristossa, voidaan saavuttaa, kaikkien, niin asukkaiden, viranomaisten kuin tutkimuslaitosten panos on tärkeä. Saaristomeren biosfäärialueen toimintaa ei toteuta pelkästään yksi organisaatio, vaan sitä toteuttavat kaikki asiasta kiinnostuneet toimijat saaristossa.

Biosfääritoimistoa hoitaa Paraisten kaupunki yhdessä Kemiönsaaren kunnan ja päärahoittajan, Varsinais-Suomen ELY-keskuksen, kanssa. Paraisten kaupungilla on kokopäivätoiminen koordinaattori ja aika ajoin myös muuta henkilöstöä. Turunmaan 
Saaristosäätiön toiminta on tiiviisti kytköksissä biosfääritoimiston toimintaan.

Jäsenorganisaatiot

Ohjausryhmän jäsenorganisaatiot osallistuvat biosfäärialueen toiminnan toteuttamiseen. ELY-keskuksella, jolla on päävastuu biosfäärialueen toiminnan koordinoinnista, on seudullisena viranomaisena elinkeinojen, ympäristön ja liikenteen valvontaan ja kehittämiseen liittyviä tehtäviä.

Lue lisää

Biosfäärialueen ohjausryhmä

Ohjausryhmä vastaa biosfäärialueen toiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta. Ohjausryhmä koostuu Varsinais-Suomen ELY-keskuksen Ympäristö ja luonnonvarat ‑vastuualueen, Paraisten kaupungin, Kemiönsaaren kunnan, Metsähallituksen, Åbo Akademin ja Turun yliopiston edustajista.

Lue lisää

Biosfääritoimisto

Biosfääritoimiston pääasiallisena tehtävänä on luoda edellytyksiä kestävälle yhteiskuntakehitykselle ja helpottaa muiden toimijoiden kestävän yhteiskuntakehityksen edistämiseksi tekemää työtä. Biosfääritoimisto voi tehdä aloitteita hankkeista, käynnistää hankkeita ja kehittää hankkeita edelleen. Kaiken hanketoiminnan toteuttavat eri yhteistyökumppanit. Biosfääritoimistolla on myös tärkeä rooli asukkaiden ja yritysten inspiroimisessa ja innostamisessa osallistumaan työhön kestävän kehityksen hyväksi. Levitämme tietoa saaristoon soveltuvista kestävistä ratkaisuista ja jaamme toisten alueiden kanssa hyviä kokemuksia Saaristomeren alueelta.

Lue lisää