Organisaatio ja hallinto

Jotta biosfäärialueen tavoite siitä, että se on kestävän kehityksen mallialue elävässä saaristossa, voidaan saavuttaa, kaikkien, niin asukkaiden, viranomaisten kuin tutkimuslaitosten panos on tärkeä. Saaristomeren biosfäärialueen toimintaa ei toteuta pelkästään yksi organisaatio, vaan sitä toteuttavat kaikki asiasta kiinnostuneet toimijat saaristossa.

Biosfääritoimistoa hoitaa Paraisten kaupunki yhdessä Kemiönsaaren kunnan ja päärahoittajan, Varsinais-Suomen ELY-keskuksen, kanssa. Paraisten kaupungilla on kokopäivätoiminen koordinaattori ja aika ajoin myös muuta henkilöstöä. Turunmaan
Saaristosäätiön toiminta on tiiviisti kytköksissä biosfääritoimiston toimintaan.

Jäsenorganisaatiot

Ohjausryhmän jäsenorganisaatiot osallistuvat biosfäärialueen toiminnan toteuttamiseen. ELY-keskuksella, jolla on päävastuu biosfäärialueen toiminnan koordinoinnista, on seudullisena viranomaisena elinkeinojen, ympäristön ja liikenteen valvontaan ja kehittämiseen liittyviä tehtäviä.

Parainen ja Kemiönsaari osallistuvat keskeisesti biosfäärialueen hallinnointiin ELY-keskuksen kanssa solmitun yhteistoimintasopimuksen nojalla. Molemmissa kunnissa biosfäärialuetta koskevia asioita hoitavat osastot ja työntekijät, joiden työtehtävät liittyvät kehittämiseen, elinkeinoelämään, ympäristöön ja viestintään. Kunnat toteuttavat kehittämishankkeita yhteistyössä biosfäärialueen kanssa ja voivat osallistua erilaisten tapahtumien, kuten esimerkiksi Saaristomeren talvitapaamisen, järjestämiseen.

Yliopistot toteuttavat ennen kaikkea tutkimusta, valvontaa ja opetusta ja niillä on keskeinen rooli tieteen popularisoinnissa.

Metsähallitus hallinnoi Saaristomeren kansallispuistoa, joka sijaitsee biosfäärialueen ydinalueella. Suuret osat biosfäärialueesta eivät ole luonnonsuojelualuetta, vaan yksityisiä maita. Metsähallitus edistää myös alueen kestävää kehitystä varsinkin kansallispuiston virkistys- ja matkailutoimintaan liittyen.

Biosfäärialueen ohjausryhmä

Ohjausryhmä vastaa biosfäärialueen toiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta. Ohjausryhmä koostuu Varsinais-Suomen ELY-keskuksen Ympäristö ja luonnonvarat ‑vastuualueen, Paraisten kaupungin, Kemiönsaaren kunnan, Metsähallituksen, Åbo Akademin ja Turun yliopiston edustajista.

Ohjausryhmän jäsenet vuonna 2024 ovat:

Sanna Kipinä-Salokannel, Varsinais-Suomen ELY-keskus, puheenjohtaja (sanna.kipina-salokannel(at)ely-keskus.fi)
Leena Lehtomaa, Varsinais-Suomen ELY-keskus (varajäsen)

Laura Lehtonen, Metsähallitus

Christoffer Boström, Åbo Akademi
Nina Tynkkynen, Åbo Akademi (varajäsen)
Cecilia Lundgren, Åbo Akademi (varajäsen)

Leena Erälinna, Turun yliopisto
Jari Hänninen, Turun yliopisto (varajäsen)

Jan-Erik Karlsson, Paraisten kaupunki (asukas)
Tomas Eklund, Paraisten kaupunki (virkailija)
Lilian Lundell, Paraisten kaupunki (varajäsen)

Daniel Wilson, Kemiönsaaren kunta (asukas)
Erik Lund, Kemiönsaaren kunta (virkaijlija)
Jenny Örnell-Backman, Kemiönsaaren kunta (varajäsen)

Biosfääritoimisto

Biosfääritoimiston pääasiallisena tehtävänä on luoda edellytyksiä kestävälle yhteiskuntakehitykselle ja helpottaa muiden toimijoiden kestävän yhteiskuntakehityksen edistämiseksi tekemää työtä. Biosfääritoimisto voi tehdä aloitteita hankkeista, käynnistää hankkeita ja kehittää hankkeita edelleen. Kaiken hanketoiminnan toteuttavat eri yhteistyökumppanit. Biosfääritoimistolla on myös tärkeä rooli asukkaiden ja yritysten inspiroimisessa ja innostamisessa osallistumaan työhön kestävän kehityksen hyväksi. Levitämme tietoa saaristoon soveltuvista kestävistä ratkaisuista ja jaamme toisten alueiden kanssa hyviä kokemuksia Saaristomeren alueelta.

Biosfääritoimiston kiinteään toimintaan kuuluu biosfäärikasvatus kouluissa ja varhaiskasvatuksessa eli sekä luontoon, kulttuuriin että kestävään kehitykseen liittyvä kasvatus. Biosfääritoimisto järjestää vuosittain talvitapaamisen kaikille saariston kehityksestä kiinnostuneille. Talvitapaamisessa kaikki halukkaat voivat tutustua ja vaikuttaa biosfäärialueen toimintaan. Vuosittain järjestetään myös Saaristotutkimuksen foorumi yhdessä Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademin kanssa. Tiedon levittämiseen käytetään uutiskirjeitä, biosfäärialueen verkkosivuja ja sosiaalista mediaa. Biosfääritoimisto on mukana järjestämässä myös muita saariston kestävää kehitystä tukevia tapahtumia.