Biosfäärialue

Mikä on biosfäärialue?

Biosfääri on maapallon ympärillä oleva ohut, noin 30 kilometriä leveä kerros, joka sisältää kaiken elollisen maan päällä. Tässä ohuessa kerroksessa luonnon ja ihmisen on voitava toimia yhdessä tavalla, joka ei järkytä ekologista tasapainoa. Kaikissa maailman biosfäärialueissa on kyse juuri siitä: Miten me ihmiset voimme saavuttaa myönteistä yhteiskuntakehitystä tuhlaamatta maapallon resursseja? Unescon toimeksiannosta kaikki biosfäärialueet toimivat pilottialueina, joilla ihminen voi asua ja kehittyä samalla kun yhteiskunta voi testata erilaisia luonnon, kulttuurin ja talouden näkökulmasta kestäviä ratkaisumalleja.

Kaikkien maailman biosfäärialueiden on toteutettava kolmea tehtävää, jotka ovat oman toiminta-alueen säilyttäminen, kehittäminen ja tukeminen:

  • Säilyttäminen– vaalitaan luonto- ja kulttuuriarvoja.
  • Kehittäminen– edistetään ekologisesti ja sosioekonomisesti kestävää kehitystä.
  • Tukeminen– tuetaan kehittämishankkeita, valistusta ja ympäristökasvatusta sekä tutkimusta ja seurantaa, jotka edistävät kestävää kehitystä paikallisesti, alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti.

Biosfäärialueet koostuvat kolmesta maantieteellisestä vyöhykkeestä, joilla on eriasteista ihmisen toimintaa.

  • Ydinalueon suojeltua luontoaluetta.
  • Puskurivyöhyke on enimmäkseen suojelematonta aluetta ja sen tehtävänä on lieventää yhteistoiminta-alueelta tulevia häiriöitä.
  • Yhteistoiminta-aluekoostuu tiheämpään asutuista alueista, joilla on enemmän ihmisen toimintaa.

Tarkoituksena on, että suojeltuja luontoalueita ympäröivillä kahdella ulommalla vyöhykkeellä toimimalla voidaan kontrolloida ulkoisten häiriöiden vaikutuksia sekä myös hyödyntää ydinalueen suojeltuja luonto- ja kulttuuriarvoja niitä turmelematta.